Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kompletterar de teoretiska studierna.  Då får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken, vilket gör dig väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. VFU innebär att studierna är förlagda till en enhet inom Hälso- och sjukvården,  som student genomför du 32 timmar VFU per vecka. VFU-platserna är förlagda inom hela Blekinge län.

Under grundutbildningen till sjuksköterska erbjuds du även möjlighet att göra din VFU utomlands som utbytesstudent.

Karta över Blekinge

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) vid BTH får toppbetyg bland studenterna visar en enkätstudie som Vårdförbundet Student gjort. VFU:n är en central del i sjuksköterskeutbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning är en av många grundläggande stenar i att utveckla yrkeskompetensen hos de blivande sjuksköterskorna. För tredje året i rad genomför Vårdförbundet Student en VFU-undersökning bland studentmedlemmarna. Likt förra året hamnar BTH i topp.

– Vi är glada att vår sjuksköterskeutbildning åter rankas bland de tre bästa i landet. Ett betyg som grundas på en väl utvecklad organisation för VFU i ett nära samarbete mellan BTH, Landstinget Blekinge och länets kommuner, säger Doris Bohman, prefekt vid institutionen för hälsa.

Läs hela rapporten här.