VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet

VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kompletterar de teoretiska studierna. De verksamhetsförlagda studierna fokuserar på specialistsjuksköterskans ansvarsområde. Då får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken, vilket innebär att du blir väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. VFU innebär att studierna är förlagda till en enhet inom Hälso- och sjukvården, och som student genomför du 32 timmar VFU per vecka. VFU-platserna är förlagda inom hela Blekinge län. Ingen reseersättning betalas ut. VFU-placeringar organiseras av våra VFU-samordnare och som student kan du inte själv ordna en plats.

Tidigare student vid BTH berättar om specialistutbildningen till distriktssköterska och hur det är att arbeta som distriktssköterska.

Behandling av personuppgifter i samband med VFU

 Behandling av personuppgifter i samband med VFU

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×