Studera på olika sätt

Studera på olika sätt

Det finns flera sätt att studera på – du kan välja att studera på campus eller på distans, du kan välja en kurs eller ett program samt om du vill studera på hel- eller halvfart. Det är många val men utgå från din egen situation så hittar du den väg och de val som passar dig.

Campus- eller distansstudier?

BTH erbjuder program och kurser på campus och på distans. Campusstudier innebär att du läser på plats vid BTH. Du träffar andra studenter och lärare, du går på föreläsningar och seminarier. Distansstudier går ut på att du studerar vid BTH men du gör det hemifrån. Distansstudier är flexiblare och mer obundna än andra studier. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via BTH:s lärplattform.

Fristående kurser eller utbildningsprogram?

På BTH kan du välja om du vill läsa ett utbildningsprogram eller fristående kurser. Ett utbildningsprogram är en serie kurser som leder fram till en examen. Fristående kurser är kurser som är öppna även för de studenter som inte går ett utbildningsprogram.

Fristående kurs

Med våra fristående kurser kan du kombinera ämnen som intresserar just dig. Du söker till höst- eller vårterminen och antas till en kurs i taget för att bredda eller fördjupa dig i ett enskilt ämne. Förutom kurser på höst- och vårterminen finns det även ett antal sommarkurser. Alla sommarkurser ger högskolepoäng.

BTH erbjuder även kurspaket, vilka består av ett antal fristående kurser vars syfte är att öka din kunskap inom ett visst område. Du blir antagen till alla kurserna som ingår i paketet vid ett och samma tillfälle.

Se våra fristående kurser och kurspaket här.

Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram omfattar flera terminer och årskurser, har en genomtänkt struktur och leder till en examen. Kurserna inom ett utbildningsprogram kan vara obligatoriska eller valbara och du är garanterad plats på alla kurser som ingår.

Utbildningsprogrammen är uppdelade på tre olika nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att du har läst ett utbildningsprogram på tidigare nivå(er), vilket innebär att du måste läsa ett utbildningsprogram på grundnivå för att kunna läsa ett utbildningsprogram på avancerad nivå, och så vidare.

Hel- eller halvfart?

Att studera på helfart innebär en studievecka på cirka 40 timmar. Alla timmarna är dock inte schemalagda i form av föreläsningar eller seminarier, utan en stor del av tiden är tänkt att du ska studera på egen hand eller i grupp. Undervisning på helfart är oftast förlagd till dagtid. Vissa program och kurser ges på halvfart, vilket leder till en studievecka på cirka 20 timmar. Undervisningen är ofta förlagd till sen eftermiddagstid och/eller kvällstid för att den ska gå att kombinera med andra studier eller jobb.