Studera utomlands

Studera utomlands

Som student vid BTH finns stora möjligheter till utbytesstudier vid ett universitet i något annat land. Utbytesstudier innebär att BTH har utbytesavtal med andra universitet för samarbete inom vissa ämnesområden.

Väljer du att studera i Europa så genomförs oftast studierna på landets egna språk. Väljer du däremot studier i övriga världen är det engelska som gäller i både undervisning och i studentlitteratur.

Utlandsstudier kan vara meriterande och ett sätt att sticka ut när du i framtiden ska konkurrera om jobb/ eller forskningsplatser. Dessutom är en eller flera terminer utomlands en rolig och spännande upplevelse utöver det vanliga, som du kommer att minnas hela livet.

För detaljinformation om utbyte i Norden, Europa och övriga världen se Studentportalen.

Läs mer om utbytesstudier i Studentportalen

Nedan hittas olika avtalstyper som ger möjlighet till utlandsstudier och utlandspraktik vid BTH.

”Åk om du har chansen och vill uppleva något nytt. Jag kan säga att det var en period i min studietid med nya intryck och upplevelser som jag kommer att minnas för lång tid framöver.”

Kristupas, utbytesstudent

Utlandsstudier och utlandspraktik

Erasmus

Som Erasmusstudent kan du studera eller praktisera i ett annat EU/EESland i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan universitet och högskolor i Europa och BTH har för närvarande avtal med cirka 70 partneruniversitet. Dina utlandsstudier ska tillgodoräknas i din examen. Väljer du att praktisera eller skriva ditt examensarbete vid ett företag eller en organisation, så kan även din praktik tillgodoräknas i din examen.

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education

Bilaterala avtal

Om du är intresserad av studier utanför Europa, har BTH även samarbetsavtal med ett antal lärosäten i andra länder, t ex USA, Japan, Thailand, Kina och Indien. När du åker som bilateral utbytesstudent får du avgiftsfria studier vid värduniversitetet och har dessutom möjlighet att söka extra studiemedel för utlandsstudier från CSN.

Inom bilaterala avtal erbjuder vi även ett ”Double Diploma”-samarbete med ett antal av våra partneruniversitet. Double diploma-avtalet innebär en möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet och efter avslutad utbildning erhålla två examina; ett examensbevis från BTH och ett från partneruniversitet.

Minor field studies (MFS)

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium, som riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Detta stipendium erbjuder dig en möjlighet att genom fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland samla in material till din kandidat- eller magisteruppsats.

Nordtek

Nordtek är ett nätverk för studerandeutbyte mellan de tekniska högskolorna i Norden. Utbyte inom Nordtek gäller endast civilingenjörs- och arkitektutbildningarna. Stipendierna är avsedda för den avslutande delen av utbildningen med minst 120 ECTS avklarade. De kurser som du studerar under din utlandsvistelse ska ersätta motsvarande kurser vid BTH. För mer information, se ”Utbytesmöjligheter i Norden” högre upp på den här sidan.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Idag finns möjlighet för Linnaeus-Palme-stipendium inom följande områden: hälsa och maskinteknik.

Våra partneruniversitet

Europa

Belgien:

Odisee

Bulgarien:

Technical University of Sofia

Frankrike:

Ecole Centrale d’Electronique (ECE Graduate School of Engineering)
École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (EIGSI)
INSA de Rennes
TELECOM SudParis
Telecom Ecole de Management
The Université de Savoie/IUT Annecy
Université Nice Sophia Antipolis

Grekland:

Aristotle University of Thessaloniki

Irland:

Cork Institute of Technology

Italien:

Free University of Bozen
Politecnico di Milano
University of Modena e Reggio Emilia

Lettland:

University of Latvia

Litauen:

Vilnius Gediminas Technical University
Klaipeda University

Nederländerna:

FONTYS University of Applied Sciences
Hanze University Groningen
Saxion University of Applied Sciences
Radboud University Nijmegen

Polen:

Gdansk University of Technology
University of Warsaw
Warsaw University of Technology
Wroclaw University of Technology

Rumänien:

Ion Mincu University of Architecture and Urbanism

Schweiz:

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland

Slovenien:

University of Maribor

Spanien:

Universidad de Alicante
Universidad del Pais Vasco
Universitat Politecnica de Catalunya
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
University of Deusto

Storbritannien:

Newcastle University
Queen’s University Belfast

Turkiet:

Istanbul Bilgi University
Middle East Technical University

Tyskland:

Bauhaus Universität Weimar
Brandenburg University of Technology
Dresden University of Applied Sciences
Fachhochschule Brandenburg – Brandenburg University of Applied Sciences
Hochschule Emden/Leer
Fachhochschule Erfurt – University od Applied Sciences
Hochschule Koblenz
Hafencity Universität Hamburg
Hochschule Bremen, University of Applied Sciences
Nürtingen-Geislingen University
Otto-Friedrich Universität Bamberg
TU Dortmund University
Universität Kaiserslautern
University of Potsdam
University of Würzburg

Österrike:

Carinthia University of Applied Sciences
FH Campus Wien – University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Upper Austria

Studenter berättar

Ta del av BTH:s tidigare utbytesstudenters livliga berättelser och erfarenheter. Här kan du inspireras till att utvidga dina studier med en utlandstermin samt få lite praktiska råd och tips inför dina resor till våra partneruniversitet.

Malin Björklund och Gustaf Nyman läser Fysisk planering vid BTH och under våren 2012 skriver sitt examensarbete genom Minor Field Studies (MFS) i Brasilien.

Ni kan följa Malin och Gustafs resa på deras blogg

Studenter berättar

Andreas – Queens University of Belfast

”…I övrigt kan man bara konstatera att Erasmus-utbytet är fantastiskt, man signerar några papper och sen åker man bara iväg för att uppleva någonting helt annat, träffa fantastiska människor och få perspektiv på sitt eget liv och vardag.”

Så här avslutar Andreas sin rapport om utbytesstudier vid Queens University of Belfast i Nordirland.

 

Michael – Realia Technologies S.L. i Spanien

Michael Thorzén läser civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid BTH. Under vårterminen 2011 valde han att skriva sitt examensarbete vid Realia Technologies S.L. i Spanien.

”Jag tänkte då försöka dela med mig lite av mina erfarenheter och kunskap angående vad man behöver tänka på när man ska/vill flytta till Spanien. Vi börjar med det allra viktigaste: Identitet <-> Trovärdighet. Ditt pass fungerar som identitet MEN för att t.ex. öppna bankkonto, mobilabonnemang, osv, osv så behövs det mer.[….]Det du behöver är ett så kallat NIE, vilket är i stort ett personnummer för dig här i Spanien. Tiden för att få ett sådant kan vara rätt långt så jag skulle rekommendera alla som vill bo i Spanien att göra detta i Sverige innan.”

Läs om Michaels tid i Spanien i hans blogg