Vera Roadshow

Vera Roadshow till BTH

BTH bjuder in till en inspirerande kväll om hur vi kan uppmuntra fler kvinnor att bli ingenjörer. 

Tid: Torsdag 7 november, kl. 17:00 – 20:00
Plats: BTH, Multisalen hus J Campus Gräsvik, Karlskrona

Anmäl dig senast den 29 oktober här

Under 2019 arrangeras Vera Roadshow på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar i Sverige. Initiativtagare är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen.

Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg är den stora förebilden när vi firar Vera 100 år torsdagen den 7 november. Vera tog examen i kemi 1917 på Chalmers Tekniska Högskola som den enda kvinnan bland 500 manliga studenter.

IVA driver projektet Vera för att synliggöra kvinnliga förebilder, inspirera unga och föreslå aktiviteter som gör att fler kvinnor blir ingenjörer, når längre i karriären och genom sitt yrke bidra till Sveriges utveckling.

I samband med evenemanget presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien en rapport med statistik om ingenjörsutbildningar och yrkesliv, för att ge bild av hur vi kan få fler kvinnliga sökanden till ingenjörsutbildningar, en bättre genomströmning på programmen och förstå mer vad som händer med kvinnorna och deras karriärer efter avslutad utbildning.

I programmet medverkar inspirerande framgångsrika kvinnor, representanter för Blekinge Tekniska Högskola med flera.

Program 17:00-20:00

Mingel och tilltugg

Välkomna till BTH
Mats Viberg, BTH

Introduktion Vera Sandberg
Katarina Mellström, IVA

Faktarapporten ”Teknisk obalans?”
Martin Wikström, IVA

Inspiration: kvinnligt ingenjörskap, utmaningar, och möjligheter
Helena Olá, Ericsson
Helena Lönegård, Saab Kockums
Med flera

Tekniksprånget
Kristian Nilsson, IVA

Teknikåttan
Mikael Åsman, BTH

Jämställdhet på BTH
Camilla Rüdén, BTH

Rekrytering
Cecilia Appelgren, BTH

Wox, Network of Female Engineers
Victoria Jansson, student

Paneldiskussion
Hur kan vi tillsammans arbeta vidare med att få fler tjejer att söka sig till tekniska utbildningar?
IVA, BTH, samarbetspartners och studenter

Moderator: prorektor Eva Pettersson

För frågor, kontakta Lena Vogelius.
lena.vogelius@bth.se
0455-385210