Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronavirus

Informationen är uppdaterad 29 juli.

 

Myndigheten Blekinge Tekniska Högskola är tillgänglig för allmänheten – kontakta BTH:s reception på telefon 0455-38 50 00.

Allmänna råd

Hygien

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma när du är sjuk, även när du har milda symptom. Se mer information på 1177 Blekinge.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Vid resa eller tillfällig vistelse på annan ort

Testning och smittspårning

  • Vi uppmanar alla som har symptom att testa sig. Utöver de instruktioner om smittspårning som vården ger, finns ingen skyldighet att informera om man är smittad eller ej. Vi rekommenderar att man tar kontakt med sin närmaste chef eller sin programansvariga/kursansvariga lärare om man är smittad.

Förhindra ryktesspridning

  • Var källkritisk och förhindra ryktesspridning. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information. Nedan finns länkar till våra myndigheter.
  • Tänk på att upplysningar om en persons hälsotillstånd är känsliga personuppgifter som inte får spridas.

Extern personal

  • Extern personal som är verksam i BTH:s lokaler, uppmanas att följa de allmänna råden, se ovan.

Håll dig uppdaterad

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor.

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.