Angående coronaviruset

Angående coronapandemin

Informationen är uppdaterad 2020-03-25 kl 10:30

BTH:s ledningsgrupp bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

Personal och studenter uppmanas följa denna sida som uppdateras kontinuerligt. Myndigheternas råd och rekommendationer uppdateras fortlöpande. Följ därför även berörda myndigheters webbsidor, se länkar nedan.

All undervisning och examination bedrivs på distans
Rektor har beslutat att stänga våra campus för studenter från och med onsdag 18 mars efter rekommendation från regeringen.

Nytt beslut angående campus tillgänglighet för studenter tas efter påsk.

Verksamheten fortsätter. All undervisning och examination genomförs enligt kursplan på distans.

Rektor beslutar att all undervisning (inklusive löpande examination) sker på distans under hela läsperiod 4 (v.14 – v.21).

Gällande ordinarie examinationsvecka (v.22) och omtentamensvecka (v.23) efter läsperiod 4 samt undervisningsform för sommarkurser kommer beslut om genomförande på campus eller distans att tas direkt efter påsk (v.16).

Anställda har fått mer information via mejl. Studenter får information inför läsperiod 4 av kursansvariga lärare.

Campus är öppen för anställda.

 

Medarbetare och studenter förväntas följa nedan riktlinjer och uppmanas stötta och respektera varandra i denna extraoridinära situation. Tillsvidare gäller följande:

För BTH:s anställda

 • Inga internationella tjänsteresor beviljas.
 • I möjligaste mån ska nationella tjänsteresor undvikas. Alla tjänsteresor ska vara beviljade av närmaste chef. Redan beviljade tjänsteresor ska omprövas. Resor mellan BTH:s campus kan genomföras.
 • Som alternativ till tjänsteresa ska digitala möten genomföras i så stor utsträckning som möjligt.
 • Resor till och från arbetet omfattas inte av ovanstående.
 • NYTT Om personal har varit på privata nationella resor till “större turistorter” ska de jobba hemifrån två veckor efter hemkomst.
 • Vid hemkomst från internationella resor (både privata resor och tjänsteresor) ska anställda arbeta hemifrån under två veckor innan den anställde vistas på BTH:s campus.
 • Externa besök bör undvikas. NYTT Ansvarig chef tar beslut och meddelar receptionen i förväg angående planerade möten. 
 • Varje chef gör en bedömning för sin verksamhet vilka medarbetare som kan jobba hemifrån.
 • Vid misstanke om coronasmitta (exempelvis om du träffat någon som har konstaterad coronasmitta eller om du uppvisar milda symptom på luftvägsinfektion) ska du stanna hemma. Se mer information på 1177, länk nedan. Anställda ska kontakta sin närmaste chef för att diskutera möjligheten till arbete hemifrån.
 • Anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt normal rutin och ska inte besöka BTH:s campus. Anställda ska inte komma tillbaka till BTH:s campus förrän minst två dygn efter den anställde är helt symptomfri.

BTH rekommenderar anställda att meddela sin närmaste chef om planerade privata internationella resor.

Extern personal
Extern personal, t ex från städbolag och restaurang, som är verksamma i BTH:s lokaler uppmanas att inte komma till BTH om de har misstanke om coronasmitta (exempelvis om du träffat någon som har konstaterad coronasmitta eller om du uppvisar milda symptom på luftvägsinfektion).

För BTH:s studenter:

 • Campus är stängda för studenter. Undervisning och examination bedrivs på distans.
 • Det finns för närvarande inga beslut om att ställa in några tentor.
 • Om du som student har frågor gällande CSN, vänligen följ länk https://www.csn.se/

BTH är i kontakt med studenter som är på utbytesstudier. Har du inte blivit kontaktad och har frågor vänd dig till chefen för studerandeavdelningen, Björn Leijonbielke, e-post: bjorn.leijonbielke@bth.se​ eller telefon 0455-38 56 08.​

Hygien
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
Stanna hemma när du är sjuk.

Var källkritisk och förhindra ryktesspridning
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information. Nedan finns länkar till våra myndigheter.

Tänk på att upplysningar om en persons hälsotillstånd är känsliga personuppgifter som inte får spridas.

Ytterligare information
Medarbetare och studenter som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad

Länkar
Folkhälsomyndighetens information
UD:s reseråd
Krisinformation
1177 Blekinge
WHO