Information med anledning av coronavirus och covid-19

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Informationen på dessa sidor uppdateras regelbundet.


BTH bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

BTH har gått över till digital undervisning och examination som ett sätt att förhindra spridning samtidigt som vi kan fortsätta vår verksamhet.

Detta gäller för BTH:s verksamhet under vårterminen 2020:

  • Undervisning sker digitalt under vårterminen.
  • Examination sker digitalt under vårterminen.
  • Campus är stängt för studenter och allmänhet men öppet för personal.
  • Offentliga disputationer sker digitalt.
  • Biblioteket är stängt för studenter men det digitala biblioteket kan nås. Läs mer.
  • NYTT! Vi bedömer att vår verksamhet inte är så pass samhällsviktig att våra medarbetare är i behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskolor och grundskolor.

Håll dig uppdaterad

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor.

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.

Allmänna råd

Hygien

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Förhindra ryktesspridning

Var källkritisk och förhindra ryktesspridning. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information. Ovan finns länkar till våra myndigheter.

Tänk på att upplysningar om en persons hälsotillstånd är känsliga personuppgifter som inte får spridas.