Angående coronaviruset

Angående coronapandemin

Informationen är uppdaterad 2020-04-09 kl 14:00

BTH:s ledningsgrupp bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

Personal och studenter uppmanas följa denna sida som uppdateras kontinuerligt. Myndigheternas råd och rekommendationer uppdateras fortlöpande. Följ därför även berörda myndigheters webbsidor, se länkar nedan.

All undervisning och examination bedrivs på distans

 • Rektor har beslutat att stänga våra campus för studenter från och med onsdag 18 mars efter rekommendation från regeringen.
 • Nytt beslut angående campus tillgänglighet för studenter tas efter påsk.
 • Verksamheten fortsätter. All undervisning och examination genomförs enligt kursplan.
 • Rektor beslutar att all undervisning (inklusive löpande examination) sker på distans under hela läsperiod 4 (v.14 – v.21).
 • NYTT Examination för läsperiod 4, vecka (v.22) och omtentamensvecka (v.23), kommer att ske på distans.
 • NYTT Alla event och aktiviteter inklusive examenspresentationer under resten av terminen kommer inte äga rum på våra campus. De kommer antingen att genomföras på distans, flyttas fram eller ställas in.
 • NYTT Avslutningsceremonin i Karlskrona är flyttad till 18 september.
 • NYTT Karlshamn genomför Exit på distans 5 juni.
 • NYTT Rektor kommer hålla ett avslutningstal till studenter på distans den 5 juni.
 • NYTT Alla master och magisterprogram med engelska som undervisningsspråk görs om till distansundervisning under höstterminen 2020. Undantaget är MSLS programmet. Mer information här
 • NYTT Beslut om campusförlagda sommarkurser tas i slutet av maj.
 • Våra campus är öppna för våra anställda.

 

Medarbetare och studenter förväntas följa riktlinjerna nedan och uppmanas stötta och respektera varandra i denna extraoridinära situation.

 

För BTH:s anställda

 • Vid misstanke om coronasmitta ska du stanna hemma. Exempelvis om du träffat någon som har konstaterad coronasmitta eller om du uppvisar milda symptom på luftvägsinfektion. Se mer information i länkar nedan. Kontakta närmaste chef för att diskutera möjligheten till arbete hemifrån.
 • Anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt normal rutin och ska inte besöka BTH:s campus. Anställda ska inte komma tillbaka till BTH:s campus förrän minst två dygn efter den anställde är helt symptomfri.
 • Samtliga anställda bör i möjligaste mån jobba hemifrån. Detta planeras i samråd med närmaste chef.
 • Inga internationella tjänsteresor beviljas.
 • Nationella tjänsteresor ska undvikas. Alla tjänsteresor ska vara beviljade av närmaste chef. Redan beviljade tjänsteresor ska omprövas. Resor mellan BTH:s campus kan genomföras.
 • Som alternativ till tjänsteresa ska digitala möten genomföras i så stor utsträckning som möjligt.
 • Anställda uppmanas meddela sin närmaste chef om privata resor.
 • Vid hemkomst från internationella samt nationella resor till “större turistorter” (både privata resor och tjänsteresor) ska anställda arbeta hemifrån under två veckor innan den anställde vistas på BTH:s campus.
 • Resor till och från arbetet omfattas inte av ovanstående.
 • Externa besök bör undvikas. Ansvarig chef tar beslut och meddelar receptionen i förväg angående planerade möten.

För BTH:s studenter

 • NYTT Studenter kan komma åt våra datorsalar genom fjärrkontakt vilket innebär att de kan koppla upp sig hemifrån mot en enskild dator vid BTH och därmed ta del av den programvara som finns. Mer information på Studentportalen
 • BTH:s campus är stängda för studenter. Undervisning och examination bedrivs på distans.
 • Det är viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier. På Studentportalen hittar du viktig information och tips om övergången till distansstudier.
 • Allt studentstöd på BTH går att nå fastän våra campus är stängda Här finns mer detaljerad information.
 • Information från Blekinge studentkår
 • BTH är i kontakt med studenter som är på utbytesstudier. Har du inte blivit kontaktad och har frågor vänd dig till chefen för studerandeavdelningen, Björn Leijonbielke, e-post: bjorn.leijonbielke@bth.se​ eller telefon 0455-38 56 08.​

Extern personal
Extern personal, t ex från städbolag och restaurang, som är verksamma i BTH:s lokaler uppmanas att inte komma till BTH om de har misstanke om coronasmitta (exempelvis om du träffat någon som har konstaterad coronasmitta eller om du uppvisar milda symptom på luftvägsinfektion).

Hygien
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
Stanna hemma när du är sjuk.

Var källkritisk och förhindra ryktesspridning
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information. Nedan finns länkar till våra myndigheter.

Tänk på att upplysningar om en persons hälsotillstånd är känsliga personuppgifter som inte får spridas.

Ytterligare information
Medarbetare och studenter som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad

Länkar
Folkhälsomyndighetens information
UD:s reseråd
Krisinformation
1177 Blekinge
WHO