Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronavirus

Informationen är uppdaterad 11 maj.

 

För dig som ska börja studera hösten 2021

Osäkerheten är fortsatt stor hur undervisningen kommer att bedrivas under hösten 2021. Läs mer om vad som gäller till hösten.

 

Tillgänglig myndighet

Myndigheten är tillgänglig för allmänheten – kontakta BTH:s reception på telefon 0455-38 50 00.

 

Campus har begränsat öppethållande

Campus har begränsat öppethållande och personal ska i möjligaste mån arbeta hemifrån. Undantag från hemarbete planeras i samråd med närmaste chef.

BTH har beslutat att öppna delar av campus för studenter. Läs mer vad som gäller nedan.

 

Vid resa eller tillfällig vistelse på annan ort

Har du gjort en resa eller tillfälligt vistats på annan ort vill vi påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det här har vi gjort

En rad åtgärder har gjorts för att vi ska ha ett säkert campus. Det är viktigt att komma ihåg att alla har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll i, håll ut och håll avstånd.

Övergripande åtgärder som utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Informationsskyltar är uppsatta runt om på campus.
 • Städningen har utökats i salar och allmänna utrymmen.
 • Det finns ytmedel och handsprit utplacerat i salar och allmänna utrymmen.
 • Plexiglas är uppsatt vid alla servicediskar.
 • Antalet sittplatser i lärosalar, bibliotek och andra ställen har reducerats.
 • Ommöblering av salar är inte tillåtet, om inte särskilda skäl finns. Om en lokal möbleras om ska den återställas.
 • Det finns engångshandskar och munskydd att tillgå i de fall där nära kontakt inte kan undvikas.
 • Avståndsmarkeringar är uppsatta på ställen där finns risk för köbildning.
 • Vaktbolagets ronder utökas vissa kvällar och helger.

Detaljerad åtgärdslista och övrigt vad som gäller för studenter och personal

Allmänna råd

Hygien

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även när du har milda symptom. Se mer information på 1177 Blekinge.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Testning och smittspårning

 • Vi uppmanar alla som har symptom att testa sig. Utöver de instruktioner om smittspårning som vården ger, finns ingen skyldighet att informera om man är smittad eller ej. Vi rekommenderar att man tar kontakt med sin närmaste chef eller sin programansvariga/kursansvariga lärare om man är smittad.

Förhindra ryktesspridning

 • Var källkritisk och förhindra ryktesspridning. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information. Nedan finns länkar till våra myndigheter.
 • Tänk på att upplysningar om en persons hälsotillstånd är känsliga personuppgifter som inte får spridas.

Extern personal

 • Extern personal som är verksam i BTH:s lokaler, uppmanas att följa de allmänna råden, se ovan.

Håll dig uppdaterad

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor.

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.