Hållbar energi i fokus för årets Stanfordprojekt

Fyra studenter

De fyra civilingenjörsstudenterna Karl-Henrik Andersson, Hedvig Ernst, Stefan Liedman och Ludwig Neuman har unders sitt sista år läst kursen Global New Product Design Innovation på Stanford University i USA. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Stanford och BTH  kring ett problem från en företagspartner. Studenterna har jobbat med Volvo Connected Solutions och Volvo Construction Equipment.

Utmaningen var att titta på innovationsmöjligheter för att tillhandahålla hållbar energi på byggarbetsplatser som är belägna borta från elnätsinfrastruktur.

– Det var helt fantastiskt att få vara en del av projektet. Det bästa var att få vara med i hela processen från ”needfinding” till design och sedan bygga en prototyp, säger Hedvig Ernst, som har läst till civilingenjör i industriell ekonomi.

– Genom den här kursen får studenterna träna på att utföra global produktutveckling i samarbete med företag, andra studenter och användare över hela världen. Det gör att tränar på att samarbeta över geografiska gränser, tidszoner samt med olika kulturer om hur man jobbar med utveckling – en erfarenhet som är värdefull i deras framtida karriärer, menar Christian Askling Johansson programansvarig lärare för Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

– Att ha fått möjlighet att delta i Stanfordprojektet har verkligen varit en fantastisk upplevelse som jag kommer bära med mig resten av livet. En stor del av vårt arbete handlade om att implementera de kunskaper vi fått under vår studietid på BTH, säger Karl-Henrik Andersson, som läst till civilingenjör i maskinteknik.

– Det som däremot var nytt var att delta i ett globalt samarbete där delar av teamet arbetade från helt olika delar av världen. Det visade sig vara en stor utmaning, men väldigt givande då vi var tvungna att använda andra metoder och tankesätt i jämfört med om vi alla arbetat från samma ort och därmed kunnat träffas oftare. Detta är en erfarenhet jag tror kommer att vara väldigt värdefull nu när det är dags att lämna skolbänken och arbeta i en industri där globala samarbeten är vanligt förekommande.

27 juni 2022