I händelse av kris

I händelse av kris

Vid en akut situation: larma ambulans, brandkår eller polis genom att ringa 112.

 

Information med anledning av Coronaviruset

 

Om brand utbryter

  • Rädda och varna dem som är i fara
  • Larma räddningstjänsten – ring 112
  • Släck
  • Utrym lokalen, stäng dörrarna. Använd ej hissarna
  • Hänvisa personer till byggnadens återsamlingsplats
  • När Räddningstjänsten är på plats övertar räddningsledaren arbetet.

Räddningsledaren tar beslut om när det är riskfritt att gå tillbaka till lokalerna.

Akuta händelser på kvällar/nätter

Vid akuta ärenden kvällar/nätter och helger (läckage, larm/brandlarm, trasiga fönster och ytterdörrar) kontaktas respektive fastighetsägares fastighetsskötsel.

För Campus Gräsvik:
Kontorstid: 0455-30 33 90
Övrig tid: 0455-30 51 51

För Campus Karlshamn:
Felanmälan vardagar mellan 07:30 – 16:30:
Telefon: 0454-57 21 20
E-post: info@netport.se
Jourtelefon till KABO vardagar efter 16:30 och helger: 0454-819 20

Icke akuta händelser
Vid ej akuta händelser ska felanmälan göras till IT- och serviceavdelningen: servicesupport@bth.se

Viktiga länkar:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polisen
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Räddningstjänsten Västra Blekinge