I händelse av kris

I händelse av kris

Vid en akut situation: larma ambulans, brandkår eller polis genom att ringa 112.

Om brand utbryter

Rädda och varna dem som är i fara
Larma räddningstjänsten – ring 112
Släck
Utrym lokalen, stäng dörrarna. Använd ej hissarna
Hänvisa personer till byggnadens återsamlingsplats
När Räddningstjänsten är på plats övertar räddningsledaren arbetet.

Räddningsledaren tar beslut om när det är riskfritt att gå tillbaka till lokalerna.

Akuta händelser på kvällar/nätter

Vid akuta ärenden kvällar/nätter och helger (läckage, larm/brandlarm, trasiga fönster och ytterdörrar) kontaktas respektive fastighetsägares fastighetsskötsel.

För Campus Gräsvik:
Kontorstid: 0455-30 33 90
Övrig tid: 0455-30 51 51

För Campus Karlshamn:
Felanmälan vardagar mellan 07:30 – 16:30:
Telefon: 0454-57 21 20
E-post: info@netport.se
Jourtelefon till KABO vardagar efter 16:30 och helger: 0454-819 20

Icke akuta händelser
Vid ej akuta händelser ska felanmälan göras till IT- och serviceavdelningen: servicesupport@bth.se

Viktiga länkar:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polisen
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Räddningstjänsten Västra Blekinge