Högskoleservice

Enheten för högskoleservice

Högskoleservice​ har uppdraget att granska och registrera ansökningar från sökande till högre utbildning till samtliga lärosäten i Sverige.

För mer information kontakta:

Enhetschef Åsa Robertsson
asa.robertsson@bth.se
Telefon: 0455-38 56 22

Personal på enheten

Ahlberg, Gabriella

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: gabriella.ahlberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Blomgren, Maria

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: maria.blomgren@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Bohlin, Anne-Lie

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • Telefon: 0455-385236
 • E-post: anne-lie.bohlin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare
 • Rum: J4328

Edvinsson, Maria

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: maria.edvinsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Ekenberg, Catrin

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: catrin.ekenberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Fagerberg, Sandra

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: sandra.fagerberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Grahn, Linda

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: linda.grahn@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Hinnerson, Sofia

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: sofia.hinnerson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Johansson, Marea

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: marea.johansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Johansson, Sara

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: sara.johansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Kauppi, Jonna

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: jonna.kauppi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare
 • Rum: J4331

Lihdén, Alexandra

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: alexandra.lihden@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Lindfors, Cecilia

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: cecilia.lindfors@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Mauvais, Åsa Louise

Persson, Martina

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: martina.persson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Robertsson, Åsa

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • Telefon: 0455-385622
 • E-post: asa.robertsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Enhetschef
 • Rum: C228

Rydström, Kristina

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: kristina.karlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Rönér Janicke, Sara

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: sara.roner.janicke@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Selander, Maud

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: maud.selander@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare

Svensson, Per

 • Institution/Enhet: Enheten för högskoleservice
 • E-post: per.svensson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Granskare
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×