Digitalisering

Digitalisering

I BTH:s visions- och strategidokument fastställs att BTH:s profil är digitalisering och hållbarhet.

BTH ska arbeta med digitalisering för att:

  • Utveckla och förmedla kunskap om tekniker, processer och metoder som möjliggör ett digitalt samhälle.
  • Utveckla och förmedla kunskap om hur digitalisering och dess konsekvenser kan bidra till ett bättre och hållbart samhälle.
  • Utveckla vår verksamhet och våra stödprocesser med hjälp av nya digitala tekniker och därtill hörande arbetssätt.

Vid BTH finns ett digitaliseringsråd vars övergripande uppdrag är att initiera och koordinera aktiviteter som syftar till att ovanstående målbild uppnås.