Master- och magisterutbildningar
öppna för anmälan

Master- och magisterutbildningar HT-21

”Vi är en teknisk högskola som är mycket mer än teknisk. Våra verktyg är utbildning och forskning.”

Det här är BTH

”Forskning bedrivs inom områden där den får verklig styrka och har goda förutsättningar att komma till nytta.”

Nyheter