Master- och magisterutbildningar

Master- och magisterutbildningar

Kunskap kan man aldrig få för mycket av. En avancerad utbildning på master- eller magisternivå ger dig fördjupade kunskaper – och möjligheter att utveckla och förändra din karriär och ditt yrkesliv.

Efter en kandidatutbildning, och kanske en period inom arbetslivet, kan du ta ännu ett akademiskt steg. En utbildning på avancerad nivå ger dig möjlighet att gå vidare och fördjupa dig inom ditt område. Med en master- eller magisterexamen kan du byta yrkesroll, få en ny eller mer specifik inriktning – eller satsa på forskarstudier.

Skillnaden på master- och magisterexamen? En magisterutbildning är på 60 högskolepoäng och en master på 120 högskolepoäng. För båda gäller att du kan läser i en internationell miljö och att flera av programmen ges på engelska.

BTH har många bra lärare som engagerar sig för att ge dig den bästa utbildningen. Som student har du även möjlighet att påverka din utbildning.

Gylsen
Student, Masterprogram i stadsplanering

Utbildningar på master- och magisternivå

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Visa endast

Studietakt