Utbildningar vid BTH

Bibliotek

Biblioteket är stängt den 22 – 23 augusti.

Bibliotekets öppettider under sommaren


Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018
.
Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

För BTH:s del innebär det att vi inte kommer ha access till artiklar publicerade efter 1/7
på Elseviers plattform ScienceDirect.
Läs mer