Utbildningar vid BTH

Bibliotek

Sista helgen med öppet bibliotek!
26-27 maj är sista helgen för terminen som biblioteket har öppet.

Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018.
Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

För BTH:s del innebär det att vi inte kommer ha access till de senast publicerade artiklarna på ScienceDirect.  Läs mer