Utbildningar vid BTH

Bibliotek

Ursäkta oväsendet. Ombyggnad pågår.
Det finns lugnare läsplatser på bibliotekets bottenvåning. Öppet 8.00-16.00