Utbildningar vid BTH

Bibliotek

Nytt bibliotekssystem
Vi byter bibliotekssystem med start den 17 september och under några dagar kommer servicen vara begränsad

  • Vi har öppet som vanligt, men under en tid kan du inte låna, reservera eller låna om böcker.
  • Du kan söka i Summon, men det går inte att se om böckerna är utlånade
  • Passa på att aktivera ditt lånekort och låna böcker innan den 17/9


Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018
.
Läs mer