Välkommen till biblioteket


I Summon@BTH söker du samtidigt i bibliotekskatalogen och i de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på.
student i biblioteket
Advanced search | Other search options: Databases | Journals | Encyclopedias | DiVA: BTH research & student theses

Summon@BTH searches simultaneously in the library catalog and electronic articles, books, conferences and papers available in the databases we subscribe to.

Bibliotek