Bibliotek

Vi har gjort en FAQ om hur du kan använda biblioteket och bibliotekets böcker under coronapandemin.

Använd Summon@BTH för att komma åt det digitala biblioteket.

Skapa ett bibliotekskonto i studentportalen

Är du ny student?