Bibliotek

NYTT
All undervisning och examination bedrivs på distans
Rektor har beslutat att stänga våra campus för studenter från och med onsdag 18 mars efter rekommendation från regeringen. Beslutet gäller tillsvidare.

Vi har gjort en FAQ om hur du kan använda biblioteket fastän campus är stängt.

Använd Summon@BTH för att komma åt det digitala biblioteket.
Tryckta böcker kan återlämnas i brevlådan utanför entrén till biblioteket.
Kontakta oss här biblioteket@bth.se om du har en bok att hämta.

Vi öppnar också informationsdisken online i zoom för personal och studenter vardagar mellan 10:00 och 16:00 (skärtorsdag 10-12, påsken stängt):
https://bth.zoom.us/my/biblioteket

Du kan också boka en bibliotekarie för avancerad informationssökning. Handledningen genomförs online via zoom.