Välkommen till biblioteket


I Summon@BTH söker du samtidigt i bibliotekskatalogen och i de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på.
student i biblioteket
Advanced search | Other search options: Databases | Journals | Encyclopedias | DiVA: BTH research & student theses

Summon@BTH searches simultaneously in the library catalog and electronic articles, books, conferences and papers available in the databases we subscribe to.

Bibliotek

Biblioteket publicerar en ny lista över sina databaser och e-resurser. OBS! Nya länkar till resurserna!