Bibliotek

Böcker som lånas eller lånas om efter den 9/6 får behållas hela sommaren med återlämningsdatum senast 31/8.
Telefontider under sommaren hittar du här

NYTT:
Biblioteket kommer öppna i augusti, när arbetet med att smittskyddsanpassa lokalerna är klart. Kontakta oss gärna via mail och telefon

Vi har gjort en FAQ om hur du kan använda biblioteket och bibliotekets böcker under coronapandemin.

Använd Summon@BTH för att komma åt det digitala biblioteket.