Välkommen till biblioteket


I Summon@BTH söker du samtidigt i bibliotekskatalogen och i de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på.
student i biblioteket
Utökad sökning | Fler söktjänster: Databaser | Tidskrifter | Uppslagsverk | DiVA: BTH:s forskning och examensarbeten

I Summon@BTH söker du samtidigt i bibliotekskatalogen och i de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på.

Bibliotek