Utbildningar vid BTH

Bibliotek

 Bibliotekets öppettider under sommaren

 

Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018.
Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

För BTH:s del innebär det att vi inte kommer ha access till de senast publicerade artiklarna på ScienceDirect.  Läs mer