Publicera examensarbete i DiVA

Publicera examensarbete i DiVA – det här ska du känna till

Här är länkar till information som du behöver känna till när du skriver ditt examensarbete.

 

Upphovsrätt och att undvika plagiering

Om du använder andras bilder, diagram etc. i ditt arbete måste du vara säker på att du har rätt att publicera dem.

Upphovsrätt

Läs mer om upphovsrätt här: Upphovsrätt

Undvik plagiering

Antiplagieringsguiden Refero – https://refero.lnu.se/ hjälper dig förstå hur du kan undvika att plagiera.

GDPR personuppgifter

Om andra personer förekommer i ditt arbete måste du först få ett samtycke till publicering av dem. Följ instruktionerna för hantering av personuppgifter via länken nedan.

Läs mer om personuppgiftshantering här:
https://studentportal.bth.se/genomfor-studierna/examensarbete/personuppgiftsbehandling-vid-studentarbeten/

Tillgänglighet och arkivbeständighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller sedan 2019 och innebär bland annat att PDF:er ska vara läsbara med hjälp av till exempel elektroniska uppläsningsverktyg.

Läs mer om tillgänglighet här: https://studentportal.bth.se/tillganglighet-och-arkivbestandighet/

I Word kan du köra en hjälpmedelskontroll medan du arbetar: Använd Granska -> Kontrollera tillgänglighet

Spara arkivbeständigt – spara som PDF/A

Statliga myndigheters allmänna handlingar ska enligt lag vara arkivbeständiga. För att digitala dokument ska kunna bevaras på obestämd tid används ISO-standarden PDF/A.

Läs mer här: https://studentportal.bth.se/tillganglighet-och-arkivbestandighet/

Storlek på fil

Begränsningar i DiVA: filer större än 1 GB måste laddas upp via URL (max 16 GB per fil). Filen och den mapp den är placerad i måste vara publikt tillgänglig för att den ska kunna hämtas.

Offentlig allmän handling

När studentens examensarbete har lämnats in för examination blir det en allmän offentlig handling och omfattas av offentlighetsprincipen.

Läs mer här

Sekretess

Om ett examensarbete innehåller konfidentiell information kan det i undantagsfall sekretessbeläggas.

Läs mer om sekretess och hur du begär sekretess här:

https://studentportal.bth.se/genomfor-studierna/regler-och-etik/regelsamling/upphovsratt/#section-sekretess

Rådgivande etisk granskning

Du kan kontakta Etikkommittén Sydost om du vill ha en rådgivande etisk granskning av ditt planerade examensarbete eller har frågor kring etik i studentprojekt.

Läs mer om etikkommitten här:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/

Publicera i DiVA

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas för examensarbeten. I DiVA ska du som student själv registrera och publicera ditt examensarbete.

 

DiVA helpdesk BTH

Hit kan du vända dig om du har frågor rörande publicering av ditt examensarbete:

Anette Pettersson
Telefon: 0455-385119
E-post: anette.pettersson@bth.se