Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Fristående kurser och kurspaket för yrkesverksamma

BTH har i sitt ordinarie utbildningsutbud ett flertal fristående kurser och kurspaket som passar dig som jobbar och vill kunna läsa en utbildning vid sidan av ditt arbete. Kurser som kan ges både på campus eller distans.

Utbildningstyp

Visa endast

Terminstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Kurspaket

Uppdragsutbildning

Detta är uppdragsutbildning

BTH kan anordna uppdragsutbildning för en arbetsgivare eller organisation. Utbildningarna kan erbjudas på arbetsplatsen, på BTH:s campus eller på distans efter uppdragsgivarens behov.

Uppdragsutbildning är vidareutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av yrkesverksamma.

Då kan BTH erbjuda uppdragsutbildning

BTH får erbjuda uppdragsutbildning som en privat uppdragsgivare vill ha för personalutbildning.

Förutom detta kan statliga myndigheter en svensk kommun eller region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl.

Exempel på uppdragsutbildning

Ledarskap och innovation för hållbarhet

Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH bygger kompetens för en hållbar samhällsutveckling. Vi forskar och utbildar om metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbarhet.

Teknikutveckling och innovation

Institutionen för maskinteknik vid BTH är inriktat på aktiviteter som bygger kompetens för en modern digital produktutveckling. Vi vill stödja företag och organisationer både i att vara mer effektiva i sin utveckling och i att finna helt nya lösningar för marknaden.

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×