Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

BTH erbjuder livslångt lärande till yrkesverksamma mitt i karriären. Våra utbildningar passar dig som vill uppdatera dina kunskaper eller bygga på med ny kompetens.

Omställningsstudiestöd för dig mitt i arbetslivet

Du kan nu söka det nya omställningsstudiestödet från CSN, som kan ge dig ett bidrag på upp till 80 % av din lön när du läser en kurs utbildning på BTH. Det är till för dig som är yrkesverksam och vill öka din kompetens eller skola om dig för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Om omställningsstudiestödet (CSN)

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma

Vågor på hav med solnedgång i bakgrunden

Kompetensutveckling inom marin teknik

Utveckla och komplettera din kompetens och konkurrenskraft med en eller flera avancerade kurser inom marin teknik.

En kille i profil vid flera skärmar på skrivbordet sitter och programmerar

Säkerhet för data- och mjukvaruintensiva tjänster

PROMIS (Professional Master in Information Security) är ett unikt utbildningsinitiativ med fokus på säkerhet i relation till utveckling och drift av informations-, data- och mjukvaruintensiva produkter och tjänster.

Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) riktar sig till yrkesverksamma för en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), människocentrerad design och innovation management.

Möjlighet till uppdragsutbildning

Ledarskap och innovation för hållbarhet

Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH bygger kompetens för en hållbar samhällsutveckling. Vi forskar och utbildar i metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta med hållbarhet.

Teknikutveckling och innovation

Institutionen för maskinteknik vid BTH är inriktad på att bygga kompetens för digital produktutveckling. Vi stödjer företag och organisationer att vara mer effektiva i sin utveckling och att finna nya lösningar för marknaden.

Kompetensutveckling inom Lärosäten syd

Den samhälleliga utvecklingen ställer nya krav på lärosätena. För att möta dessa krav samverkar universitet och högskolor i Sydsverige inom nätverket Lärosäten Syd.

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samarbetar inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning, administrativa funktioner och samverkan med det omgivande samhället.

Läs mer hos respektive lärosätes sida om kompetensutveckling och vidareutbildning.

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Linnéuniversitetet

Lunds universitet

Malmö universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55