Ingenjörsutbildningar

Ingenjörsutbildningar

Vill du vara med och utveckla framtidens teknik? En ingenjörsutbildning är en bra början.

Som ingenjör kan du arbeta inom många olika områden, beroende på vilken utbildningsinriktning du väljer. En examen ger dig helt enkelt stora möjligheter att skapa en intressant och meningsfull karriär, i Sverige eller någon annanstans i världen.

Nedan hittar du våra olika ingenjörsprogram – både på högskole- och civilingenjörsnivå – och alla inom områden som låter dig vara med och forma framtiden.

Att bli ingenjör – att lära sig att anpassa, lära och ta sig framåt

Det jag fått mycket hjälp av är det mindset som många av mina lärare och professorer framförde – ”Fail fast and fail often”.

Daniel Larmark
Tidigare student, Civilingenjör i maskinteknik
System Owner Short Range Radar, Scania Group

Daniel gick Civilingenjör i maskinteknik och jobbar idag på Scania Group.

– Jag är systemägare för Scanias kortdistansradar, en radar som möjliggör ADAS-funktionalitet (Advanced Driver Assistance Systems) på lastbilar och bussar.

På BTH trivdes han med studiemiljön, öppenheten och att han fick en personlig kontakt och support, eftersom skolan inte är så stor som en del andra.

– Jag lärde mig att lära väldigt snabbt, vilket jag kunnat utnyttja i min karriär – att snabbt anpassa sig till olika situationer, men även ta åt mig information och utnyttja den på rätt sätt för att ta mig framåt.

Framtiden inom maskinteknik är enligt Daniel lovande, särskilt hans område, fordonsbranschen.

– Det vi jobbar mot nu är ”The Shift”, som vi kallar det. Det är mycket miljötänk, en ständig förbättring för att minska bränsleförbrukning, optimera och få ut maximalt av våra produkter – för miljön, helt enkelt.

Jag har länge haft ett intresse för både ingenjörskonst och datorsäkerhet. BTH blev det självklara valet eftersom utbildningen bara fanns här.

Adam
Student, Civilingenjör i datorsäkerhet

Högskoleingenjör eller civilingenjör?

Om du har svårt att bestämma dig för om du ska plugga till civilingenjör eller högskoleingenjör kanske det blir enklare om du tänker på att…

… arbetsmarknaden är bra för alla ingenjörer.
… du blir en skicklig problemlösare vare sig du är civilingenjör eller högskoleingenjör.
… en civilingenjör pluggar fem år, en högskoleingenjör tre.
… civilingenjörer har större teknisk bredd och teoretiskt djup.
… högskoleingenjörer arbetar mer praktiskt och tillämpat.
… högskoleingenjörer arbetar med befintlig teknik, civilingenjörer arbetar med att utveckla ny teknik.

AI är inte bara robotar och
självkörande bilar

AI kan användas inom så mycket mer än jag först föreställde mig. Det är inte bara robotar och självkörande bilar.

Phoebe,
Civilingenjör i AI och maskininlärning

– För mig är hållbarhet viktigt. AI kan hjälpa oss minska vårt svinn i allting vi tillverkar och odlar. Personligen brinner jag för att förbättra och effektivisera våra jordbruk.

Phoebe går andra året på programmet Civilingenjör i AI och maskininlärning. Programmets upplägg varvar teoretiska och praktiska moment.

– Vi läser till exempel matematisk statistik samtidigt som vi läser datavisualisering, vilket ger oss det teoretiska och samtidigt hjälper oss visualisera det vi lärt oss.

Hon ser fördelarna med teknisk utveckling och ger som exempel AI-kontrollerade växthus i Nederländerna. Där observerar och reglerar små drönare miljön att få en så bra skörd som möjligt, med så lite vatten som möjligt.

– Jag tror att många är oroliga över att AI kommer att ta över våra jobb, säger Phoebe, som tvärtom är övertygad om att AI kommer skapa fler arbetsmöjligheter, dessutom inom nya områden.

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Ingenjörsutbildningar

Tjej och ingenjör?

– Jag har sedan gymnasiet vetat att jag ville bli civilingenjör. Jag gillar det innovativa framtidstänket. Jag tror även att det alltid kommer finnas ett behov av civilingenjörer, säger Malin, som läser programmet Civilingenjör i marin teknik.

Phoebe, som läser Civilingenjör i AI och maskininlärning, har också haft siktet inställt på en ingenjörsexamen länge.
– Att bli civilingenjör innebär att jag får en bred utbildning som gör att jag kan påverka och jobba med det man brinner för, säger hon.

Men det är lite annorlunda att plugga teknik som tjej eftersom det är så mycket killar på utbildningarna. Rim, som går programmet Civilingenjör i industriell ekonomi, ser dock inga nackdelar.
– Att studera till civilingenjör som tjej har bara fördelar, jag ser inget negativt med det. Vi kan ta med ett nytt perspektiv vid problemlösning.

Phoebe ser också fördelar, särskilt efter examen.
– En fördel med att vara tjej inom det tekniska yrket är definitivt efterfrågan på arbetsmarknaden, då företag ofta strävar efter jämställdhet.

Rim tror att hon som kvinna får jobba lite hårdare än män, eftersom kvinnor ibland underskattas inom tekniska yrken – men hon är inte orolig.
– Visst, det är negativt, men det kommer att ge positiva resultat ändå – man kommer ut som en stark kvinna.

För mig är hållbarhet viktigt. AI kan hjälpa oss minska vårt svinn i allting vi tillverkar och odlar.

Phoebe om sin utbildning och vad hon vill göra efter studierna.

Ny teknologi påverkar ekonomin.

Rim om sin utbildning och möjligheter i framtiden.

Studentprojekt

Volvo Construction Equipment har utfört många olika typer av projekt tillsammans med civilingenjörsstudenter på BTH.
De senaste årens uppdrag har handlat om självkörande fordon. 2017–2018 åkte en grupp studenter till Palo Alto i Silicon Valley för att fördjupa sig i ett projekt med amerikanska kollegor och höll sedan sin slutpresentation på Stanford University.

Kundärenden via e-post var svåra att hantera för Telenor, eftersom alla medarbetare arbetade med samma inkorg.
Med AI som tagits fram i samarbete med studenter från BTH sorteras nu inkommande ärenden till den person som kan en viss typ av ärende bäst. Personalen kan nu specialisera sig på vissa frågor och Telenor får en effektivare ärendehantering.

Tio studenter inom området datavetenskap och mjukvaruutveckling på BTH gjorde ett stort studentprojekt på Ericsson under 2017–2018.
Studenterna konstruerade en webbaserad testmiljö där företaget exempelvis kan under- söka hur en produkt används, eller om en webbsida är logisk för användaren. Tidigare dokumenterades dessa tester manuellt, men nu spelas de in direkt på skärmen.

Föreläsningar

AI och maskininlärning
Martin berättar vad artificiell intelligens egentligen är, och vad skillnaden mellan den mänskliga hjärnan och datorn är.

 

Datorsäkerhet
Anton pratar om säkerhetshot och dataintrång samt vilka utbildningar som finns för den som är intresserad av att arbeta med datorsäkerhet.

Industriell ekonomi
Martin berättar hur kunskaper i industriell ekonomi kan skapa förändring och påverka ny teknik samt hantera och realisera teknikens potential.

Marin teknik
Det är ur havet vi kommer att hämta framtidens resurser. Oskar berättar om utbildningen med marin spets som finns i Sveriges nav för marinteknisk utveckling, Karlskrona.

Maskinteknik
Christian berättar att produktutveckling är som att kopiera naturens egna geniala lösningar, samtidigt som man använda digitala modeller för att uppnå önskvärda och hållbara lösningar.

Mjukvaruutveckling
Tid, kostnad och resultat – det måste du ha koll på om du vill bli en bra mjukvaruutvecklare. Conny berättar varför det är viktigt och hur du når dit genom att träna på att jobba effektivt i team.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×