Ledningskansli

Ledningskansli

Ledningskansliet är ett administrativt stöd till högskolans styrelse och ett kvalificerat stöd till högskolans ledningsenhet. Ledningskansliet arbetar med högskoleövergripande samordning av uppföljning av högskolans verksamhet, beredning av ärenden till högskolans råd och utskott för utbildning och forskning, samordning av och kvalificerat stöd till framtagningen av högskolans remissvar, yttranden och utredningar samt ansvarar för högskolans centrala registratur och arkiv.

Ledningskansliet

Ledningskansliet hittar du på plan 4 i hus J på Campus Karlskrona.

Personal på ledningskansliet

Ericson, Tobias

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385484
 • E-post: tobias.ericson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Utredare
 • Rum: J4112

Gunnarsson, Per-Olof

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385377
 • E-post: per-olof.gunnarsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Utredare
 • Rum: J4134

Johnsson Åstrand, Marie

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385722
 • E-post: marie.johnsson.astrand@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Huvudregistrator
 • Rum: J4135

Nilsson, Ulrika

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385532
 • E-post: ulrika.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Kanslichef
 • Rum: J4111

Permlid, Elisabeth

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385009
 • E-post: elisabeth.permlid@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Handläggare
 • Rum: 62326

Ridell Bremgård, Mariana

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385002
 • E-post: mariana.ridellbremgard@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Upphandlare/registrator
 • Rum: J4115

Rüdén, Camilla

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385017
 • E-post: camilla.ruden@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Samordnare för jämställdhet och ledarskap
 • Rum: J4113

Simson, Olivia

 • Institution/Enhet: Ledningskansliet
 • Telefon: 0455-385094
 • E-post: olivia.simson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Arkivarie
 • Rum: J4113