Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU

Institutionen för strategisk hållbar utveckling är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

 

Institutionen för strategisk hållbar utveckling jobbar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Vi forskar, utbildar och samverkar med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Vår verksamhet attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s vision att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Nedan kan du läsa om allt  spännande vi gör inom utbildning, forskning och samverkan.

Personal

Prefekt: Sven Borén

Institutionskoordinator: Svetlana Živanović​

 

Personal på institutionen hittar du här

Forskning

Vi utvecklar metoder och verktyg som ska hjälpa företagsledare, produktutvecklare, affärsutvecklare och andra beslutsfattare och samhällspåverkare att utveckla bättre produkter och tjänster, bättre energi- och transportsystem, och generellt fatta bättre beslut – allt ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

Vår forskning har uppmärksammats med många excellenta omdömen från både den vetenskapliga sfären och från näringsliv och samhälle. Det senaste i raden kom genom en oberoende extern granskning av all forskning vid BTH och där hållbarhetsgruppen klassades som excellent och internationellt ledande. Aspekter som bedömdes var bland annat publikationer, externfinansieringsgrad, nätverk och samarbete inom akademin, nätverk och samarbete inom näringsliv och samhälle, internationell närvaro och synlighet och forskningsmiljön. Bedömargruppen skrev bland annat:

”Through the international coordination of the development of the FSSD, and the unique integration of the FSSD with methodologies for product-service-system innovation, procurement and so on, BTH has gained an excellent international recognition for its support to strategic sustainable development … has an excellent, uniquely large, incomparable and extraordinary well-established national and international network … Overall, this is an excellent research group performing excellent results”.

Vårt nya och unika forskarutbildningsprogram i strategisk hållbar utveckling har också uppmärksammats internationellt, med nästan dagliga förfrågningar från intresserade i hela världen. Doktorer examinerade i detta ämne har förmåga att integrera hållbarhetsvetenskap med innovationsmetodik och att utifrån en sådan grund koordinera samverkan mellan olika discipliner (såsom teknik, ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap) och mellan olika samhällssektorer (såsom industri, energi, transport, hälsa, utbildning och offentlig förvaltning). Den examinerade kan också själv representera en kompetenskombination av denna grund inom hållbarhetsintegrerad innovationsmetodik och någon specialistdisciplin.

Du kan läsa mer om våra projekt och hitta länkar till exempel till SPIRIT, ett center för hållbar produkt- och tjänsteinnovation, och till den internationella alliansen för strategisk hållbar utveckling, som vår forskargrupp har viktiga roller i.

Lär mer om vår forskning.

Utbildning

Vi utvecklar och medverkar i utbildningsprogram, kurser och uppdragsutbildning som förmedlar den nya kunskap och den nya metodik som kommer fram i institutionens forskning och i annan forskning och kunskapsutveckling som vi ständigt håller oss uppdaterade om. Alla våra forskare är också aktiva i utbildningsverksamheten. På så sätt får våra studenter direktkontakt med forskningsfronten.

Vår utbildning har uppmärksammats med många excellenta omdömen från både den vetenskapliga sfären och från näringsliv och samhälle. Vårt mastersprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet (MSLS) är det som fått störst internationellt genomslag av alla program vid BTH (och förmodligen av alla program i Sverige). Det rekryterar varje år studenter från 20-30 länder och totalt har fler än 700 studenter från mer än 86 länder och alla världsdelar kommit hit sedan programmets start 2004. Några exempel på omdömen från studenter, arbetsgivare och akademiker är följande:

”The cultural, professional, and personal diversity of MSLS helped me see the world in new ways. The scientific rigor combined with the powerful tools and concepts of how to lead transformational change have enabled me to be a leader in creating a better future.”

-Spud Marshall, USA, MSLS 2009/2010

”This year has been of more value to my professional and personal development than the four years I studied in my previous university.”

-Michael Wzdulski, Sweden, MSLS 2011/2012

”The two MSLS alumni on our international sustainability consulting team are exceptional examples of what we and our clients look for. In this epoch of cascading challenges, we need to develop precisely the type of integrated systems thinkers targeted by BTH, people prepared to move into the front ranks of business, government and community leadership.”

-Martin Janowitz, Senior Vice President, Jacques Whitford Ltd.

 

 ”I wish we had a program similar to MSLS here at MIT, but so far we don’t have one”

-Otto Scharmer, Senior Lecturer, Massachusetts Institute of Technology

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×