Ledningsenhet

Ledningsenhet

Enligt högskoleförordningen leds verksamheten av en styrelse och en rektor. För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen ska varje högskola ha en rektor.

Den verkställande ledningen under styrelsen fullgörs av rektor. Rektors ställföreträdare är prorektor och till stöd för rektor finns en ledningsenhet. Högskolans ledningsenhet utgörs av rektor, prorektor, vicerektor, dekaner och högskoledirektör.

Rektor Mats Viberg
E-post: mats.viberg@bth.se
Telefon: 0455-38 50 01

Prorektor Eva Pettersson
E-post: eva.pettersson@bth.se
Telefon: 0455-38 54 25

Vicerektor Andreas Larsson
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Dekan Martin Andersson
E-post: martin.andersson@bth.se
Telefon: 0455-385657

Dekan Lars Lundberg
E-post: lars.lundberg@bth.se
Telefon: 0455-38 58 33

Högskoledirektör Henrick Gyllberg
E-post: henrick.gyllberg@bth.se
Telefon: 0455-38 50 95

Handläggare Elisabeth Permlid
E-post: elisabeth.permlid@bth.se
Telefon: 0455-38 50 09

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×