Ledningsenhet

Ledningsenhet

Enligt högskoleförordningen leds verksamheten av en styrelse och en rektor. För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen ska varje högskola ha en rektor.

Den verkställande ledningen under styrelsen fullgörs av rektor. Rektors ställföreträdare är prorektor och till stöd för rektor finns en ledningsenhet.

Ledningsenheten består av rektor, prorektor och högskoledirektör. Rektor beslutar därutöver om ledningsenhetens sammansättning. Ledningsenheten utgör ingen egen beslutsfunktion.

Rektor Mats Viberg
E-post: mats.viberg@bth.se
Telefon: 0455-38 50 01

 

Prorektor Eva Pettersson
E-post: eva.pettersson@bth.se
Telefon: 0455-38 54 25

 

Högskoledirektör Henrick Gyllberg
E-post: henrick.gyllberg@bth.se
Telefon: 0455-38 50 95