FAQ – frågor och svar

FAQ - Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om anmälan och antagning till våra utbildningar.

Anmälan görs via Antagning.se. På Antagning.se finns all information om hur du skapar ett konto och  anmäler dig. Det är också där du får veta om du är behörig och antagen till utbildningarna. När du har anmält dig till en utbildning på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, kan du få meddelanden från BTH via ”Mina sidor” på Antagning.se.

Sök bara utbildningar som du är behörig till.

För att du ska kunna bli antagen till en utbildning på en högskola eller ett universitet måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Vilka förkunskaper som krävs skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

På vissa utbildningar krävs även att du har särskild behörighet. Särskild behörighet betyder att du behöver ha speciella förkunskaper från till exempel gymnasiet eller högskola. Det kan också gälla arbetslivserfarenhet eller andra villkor.

Sök fram din utbildning i fliken ”utbildningar”  på Antagning.se. Under rubriken ”förkunskapskrav” ser du vilka kurser som krävs för just den utbildningen.

Läs gärna mer om både särskild och grundläggande behörighet på Antagning.se

Antagning.se

I de flesta fall kommer betyg att hämtas upp automatiskt till ditt konto på Antagning.se. När du har skickat in din anmälan till en utbildning hämtas betyg som finns i betygsdatabasen upp automatiskt. Kontrollera att du kan se dina betyg under fliken meriter på ”Mina sidor” efter två dagar.

Om du inte kan se dina meriter efter två dagar kan du ladda upp in dina dokument som behövs för behörighet (betyg, brev, kursbevis) enligt instruktion på Antagning.se

Information om vilka dokument som ska laddas upp eller skickas in via post finns att läsa på Antagning.se.

Håll koll på sista kompletteringsdatum eftersom det skiljer sig åt mellan olika antagningsomgångar.

Viktiga datum Antagning.se

Alla dokument ska laddas upp via ditt konto på Antagning.se. Läs noga igenom behörighetskravet där det står skrivet om vad som krävs för att bli behörig till utbildningen. Se till att intyg och brev är undertecknade och daterade av arbetsgivare. CV godtas inte som intyg på arbetslivserfarenhet och intyg som är undertecknade av sökande själv godtas inte.

Sista kompletteringsdatum gäller även för intyg.

Om du missar att ladda upp behörighetsgivande dokument innan sista kompletteringsdag blir du struken från utbildningen.

Det gäller dock inte dig som till exempel går ut gymnasiet eller vuxenutbildning som har möjlighet att komplettera med betyg efter sista ansökningsdag enligt informationen du hittar på Antagning.se.

Om du blivit struken kan du anmäla dig igen om anmälningsalternativet är öppen för sen anmälan. Återanmälan gör du via ditt konto på Antagning.se.

Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats där svar krävs, måste du tacka ja för att behålla din plats. Glömmer du tacka ja stryks din ansökan.

Om du missat tacka ja och utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan kan du göra en återanmälan via ditt konto på Antagning.se.

Om du har blivit antagen till en utbildning och har tackat ja, om det krävs, på Antagning.se, men inte kan påbörja utbildningen den termin som du har blivit antagen till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten, så kallat anstånd.

För att bli beviljad anstånd med studiestart måste du kunna ange särskilda skäl, som ska styrkas med intyg.

Ansökan om anstånd görs via Studentportalen.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har statistik för meritvärde/poäng och antagningsstatistik. Använd sökfunktionen för UHR:s antagningsstatistik.

UHR:s antagningsstatistik

Om du läser alla kurser och klarar alla tentor på Tekniskt basår vid BTH innan sista kompletteringsdag (den 20 juni) får du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid BTH. Följande ingenjörsprogram finns på BTH inför höstterminen 2023: Civilingenjör i AI och maskininlärning, 300 hp, Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, Civilingenjör i marin teknik, 300 hp, Civilingenjör i mjukvaruutveckling, Civilingenjör i spelteknik, 300 hp, Högskoleingenjör i IT-säkerhet, 180 hp, Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp samt Högskoleingenjör i teknisk spelgrafik, 180 hp.

Förutsättningen för platsgarantin är att du anmäler dig till ingenjörsutbildningen vid BTH på antagning.se senast sista anmälningsdag inför en hösttermin. Du kan välja 12 utbildningsalternativ; anmälan görs via antagning.se och du kan då blanda BTH-alternativ med andra högskolors utbildningar. Skillnaden är bara att du har platsgaranti till ingenjörsutbildningarna vid BTH. Notera att underliggande alternativ stryks i urvalen om du kommer in på ett högre prioriterat alternativ. Detta gäller således även garantiplatserna.

Platsgarantin gäller så länge tillträdeskraven inte förändras och under förutsättning att anmälan har skett sista anmälningsdag och att studierna är avslutade senast angiven sista kompletteringsdag för aktuell antagningsomgång.

Det bästa stället att hitta meritpoäng från tidigare är på UHRs egna sida: http://statistik.uhr.se/ 

UHR.se

Behörighetskravet är de tidigare kunskaper du anses behöva för att kunna klara studier på högskolenivå.

Vilka förkunskaper som krävs skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

På vissa utbildningar krävs även att du har särskild behörighet. Särskild behörighet betyder att du behöver ha speciella förkunskaper från till exempel gymnasiet eller högskola. Det kan också gälla arbetslivserfarenhet eller andra villkor.

Sök fram din utbildning i fliken ”utbildningar”  på Antagning.se. Under rubriken ”förkunskapskrav” ser du vilka kurser som krävs för just den utbildningen.

Läs gärna mer om både särskild och grundläggande behörighet på Antagning.se

Ja, BTH rapporterar in dina godkända basårsmeriter och det görs också en registrering av att godkänt, slutfört tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 oavsett vilken högskola du anmält dig till via antagning.se (om du inte slutfört alla basårets kurser, kommer de kurser du slutfört att rapporteras till antagning.se).

Du hamnar i kompletteringsgruppen (BII). Men söker du till någon eller några av BTH:s ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom du då omfattas av garantiplatserna.

Antagningsbesked skickas till dig från Antagning.se.

Om du har fått antagningsbesked med svarskrav stryks samtliga anmälningsalternativ om du inte tackar ja i tid.

Om utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan kan du göra en återanmälan via ditt konto på Antagning.se.

Är du osäker på hur du gör en återanmälan kan du läsa mer på Antagning.se.

På sidan Nyss antagen hittar du viktig information om studentkonto och registrering på kurs, vilket krävs för att behålla din studieplats.

Välkomstbrev med information om utbildningens start, innehåll och kontaktuppgifter för program finns här och för kurspaket här. Studenter antagna till fristående kurs eller sommarkurs bör besöka kursens Canvas-sida för mer information.

Om du har blivit antagen till en utbildning och har tackat ja, om det krävs, på Antagning.se, men inte kan påbörja utbildningen den termin som du har blivit antagen till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten, så kallat anstånd.
För att bli beviljad anstånd med studiestart måste du kunna ange särskilda skäl, som ska styrkas med intyg.

Mer information och hur man söker anstånd hittar du här

Den som är behörig, men inte antas i urvalet får ett reservplatsnummer. Ett lågt reservnummer är aldrig en garanti för att få en plats. Eventuella reservplatser påverkas av överintag, vilken urvalsmodell (platstilldelning) som tillämpas och av hur många antagna i respektive urvalsgrupp som lämnar återbud.

Vi gör alltid ett så kallat överintag vilket innebär att vi antar fler sökande än vad vi har utbildningsplatser. Det innebär att vi inte behöver kalla reserver så fort någon lämnar återbud.

När reservantagning blir aktuell och vi börjar anta från reservlistor, gäller följande: man kan bara bli erbjuden studieplats om någon från den egna urvalsgruppen tackar nej. Exempelvis om du har reservplats 4 i HP-gruppen (urvalsgrupp där man konkurrerar med resultat av högskoleprov) blir man erbjuden plats endast om antagna studenter från samma grupp har tackat nej och 3 andra reserver i den aktuella urvalsgruppen har blivit erbjudna platser. När reservantagningen är avslutad för en utbildning framgår det på Antagning.se/Mina sidor.

Det går inte att veta hur många reserver som kommer att erbjudas en plats och hur stor chans det är för dig som är reservplacerad att komma in på utbildningen eftersom vi kallar reserver då någon tackar nej till sin plats.

Antagningen vid BTH kommer nu att kontakta reserverna i turordning. Vi meddelar dig via e-post.

Reservantagningen till både program och kurser pågår som längst till tre veckor efter terminsstart alternativt kursstart. När reservantagningen är helt avslutad till en utbildning framgår det på ditt konto på Antagning.se.

 

Nej, vi meddelar dig via e-post. Vi kallar reserverna i tur och ordning och du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropsdagen.

På vår sida om personuppgiftshantering kan du läsa om hur BTH behandlar dina uppgifter som student.

Hur BTH behandlar personuppgifter

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära detta hos registrator, genom att skicka mail till registrator@bth.se Om du i samband med detta upptäcker fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas.

Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen, att invända mot behandlingen eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har frågor om dina rättigheter gentemot högskolan kan du kontakta högskolans dataskyddsombud via dataskyddsombud@bth.se