Enheten för samverkan och innovation

Enheten för samverkan och innovation

Enheten ansvarar för BTH:s strategiska samverkan med omgivande näringsliv och samhälle i syfte att skapa ökad attraktivitet och relevans, främja ökad externfinansiering, samt att verka för framgångsrikt kommersiellt och icke-kommersiellt nyttiggörande av BTH:s kunskapstillgångar.

Vid enheten finns funktionerna Grants Office (finansieringsstöd) samt Innovation Office (innovationsstöd).

Grants Office   Innovation Office

Personal på enheten

Andreas Larsson, vicerektor och chef för enheten
Telefon: 0455-38 55 55
E-post: andreas.larsson@bth.se

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office
Telefon: 0455-38 52 43
E-post: eva-lisa.ahnstrom@bth.se

Kennet Henningsson, Innovation Office
Telefon: 0455-38 58 83
E-post: kennet.henningsson@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×