Enheten för samverkan och innovation

Enheten för samverkan och innovation

Enheten ansvarar för BTH:s strategiska samverkan med omgivande näringsliv och samhälle i syfte att skapa ökad attraktivitet och relevans, främja ökad externfinansiering, samt att verka för framgångsrikt kommersiellt och icke-kommersiellt nyttiggörande av BTH:s kunskapstillgångar.

Vid enheten finns funktionerna Grants Office (finansieringsstöd) samt Innovation Office (innovationsstöd).

Grants Office   Innovation Office

Personal på enheten för samverkan och innovation

Adekunle, Kayode

 • Institution/Enhet: HESI
 • Telefon: 0455-385219
 • E-post: kayode.adekunle@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Forskningsrådgivare
 • Rum: C327

Henningsson, Kennet

 • Institution/Enhet: HESI
 • Telefon: 0455-385883
 • E-post: kennet.henningsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C323

Håkansson, Matilda

 • Institution/Enhet: HESI
 • Telefon: 0455-385253
 • E-post: matilda.hakansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Innovationsrådgivare
 • Rum: C323

Larsson, Andreas

 • Institution/Enhet: HESI
 • Telefon: 0455-385555
 • E-post: andreas.larsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Docent
 • Rum: C324

Velpula, Gurudutt

 • Institution/Enhet: HESI
 • Telefon: 0455-385212
 • E-post: gurudutt.velpula@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Internationell rådgivare
 • Rum: C326

Wik, Marie

 • Institution/Enhet: HESI
 • Telefon: 0455-385252
 • E-post: marie.wik@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Forskningsrådgivare
 • Rum: C327
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×