Institutionen för teknik och estetik, DITE

Institutionen för teknik och estetik

BTH Campus Karlshamn. Lat N 56° 9′ 49″Lon E 14° 51′ 58″

Institutionen för teknik och estetik är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper.

DITE:s uppdrag är att bedriva och utveckla utbildning, forskning och innovation inom våra kärnområden medieteknik, teknovetenskapliga studier, kultur och kommunikation.

Våra uppdragsgivare är studenter, forskningspartners och beställare av uppdrag.
Vi vill vara en samtalspartner och en utvecklingskraft lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vår drivkraft är att vi vill förstå samtiden och bygga framtiden.
Vårt mål är att ge våra uppdragsgivare de bästa förutsättningarna för att gestalta sina liv. In real life.

Institutionen för teknik och estetik (DITE) är ansvarig för kandidatprogrammen Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion, Design av digitala och immersiva upplevelser och Design av immersiva upplevelser för lärande.

Institutionen är ansvarig för forskarutbildning och forskning inom teknovetenskapliga studier, med fyra profiler, Design för digitala medier, Feministisk teknovetenskap, Innovation system and Development och ICT4D.

Arbetsmiljöombud DITE Silvio Ocasic.

För frågor kontakta någon av nedanstående

Prefekt: Sven Johansson
Studierektor: Mattias Schertell
Institutionskoordinator: Silvio Ocasic

Personal vid institutionen

Bejdevi, Åsa

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0455-385607
 • E-post: asa.bejdevi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Internationell koordinator
 • Rum: 3-333

Carlsson, Paul

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385915
 • E-post: paul.carlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

de Petris, Linus

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385919
 • E-post: linus.de.petris@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 234

Elovaara, Pirjo

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0455-385556
 • E-post: pirjo.elovaara@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: 3-334 OCH C331

Falk, Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385917
 • E-post: anders.falk@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Fiedler, Markus

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385923
 • E-post: markus.fiedler@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Professor
 • Rum: 3-336

Gullbrandson, Fredrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385922
 • E-post: fredrik.gullbrandson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Hastrup, Sebastian

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385927
 • E-post: sebastian.hastrup@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Heimdahl, Liselotte

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385909
 • E-post: liselotte.heimdahl@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Rum: 3-330

Johansson, Sven

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0455-385710
 • E-post: sven.johansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/prefekt
 • Rum: J3535

Khatibi, Siamak

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0455-385591
 • E-post: siamak.khatibi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: G503

Nilsson, Daniel

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385911
 • E-post: daniel.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Nordwall, Andrea

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385906
 • E-post: andrea.nordwall@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Ocasic, Silvio

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385912
 • E-post: silvio.ocasic@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Institutionskoordinator
 • Rum: 3-141

Olofsdotter Bergström, Annika

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385908
 • E-post: annika.olofsdotter.bergstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Unknown
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Schertell, Mattias

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385914
 • E-post: mattias.schertell@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Skytt, Kristian

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0455-385706
 • E-post: kristian.skytt@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-333

Stockhaus, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • E-post: martin.stockhaus@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt

Svegland, Jonas

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • Telefon: 0454-385929
 • E-post: jonas.svegland@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: 3-330

Trojer, Lena

 • Institution/Enhet: Institutionen för teknik och estetik
 • E-post: lena.trojer@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Senior Professor
 • Rum: 3-336

Forskning

Forskningen vid institutionen för teknik och estetik (DITE) är grundad i ett tvär- och transvetenskapligt perspektiv med grunder i datavetenskap och teknovetenskap, och kretsar kring digital teknik, visuella och audiella uttryck. Vi fokuserar på design av upplevelser och tillhörande processer, analys av upplevelser och kvalitetsupplevelse, utveckling av metoder för deltagande, och tillämpning av nya digitala tekniker i samverkansprocesser. Detta sträcker sig från koncept- och idéutveckling via prototypdesign till tester och utvärdering i nära samarbete med delaktiga partners. Vi är speciellt intresserade av att skapa digitala upplevelser för fysiska miljöer. Vår vision är att vara deltagande vägvisare för framtida, obeprövade möjligheter att ta itu med samhällsutmaningar där medieteknik kan göra skillnad.

DITE har idag ca 20 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och administrativ personal.

Forskare och doktorander inom forskningsområdet är aktiva inom huvudsakligen fyra profilområden:

Design för digitala medier

Feministisk teknovetenskap

IT och utveckling (ICT4D) samt

Innovationssystem och utveckling

Forskningen och grundutbildningen inom området är starkt sammanflätade vilket bidrar till att studenter i medieteknik kan starta egna företag eller lätt blir anställningsbara, framför allt inom spelutveckling och ljudproduktion.

Forskningen har både en regional och internationell förankring. Den regionala förankringen visar sig framför allt i samarbetet med NetPort Science Park i Karlshamn, där digitala medier är ett av fokusområdena. Den internationella förankringen visar sig i form av medverkan i olika nätverk i och utanför Europa, vilket ständigt skapar nya samarbetsmöjligheter både inom och utanför akademin.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×