Design av digitala upplevelser för lärande

120 HP

Välj studiestart :
  • Studietid: 2022 vecka 34 till 2024 vecka 22
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-87070
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Design av digitala upplevelser för lärande

Utforska nya medier och tekniker och utveckla digitalt lärande. Förändra och förbättra sätt att förmedla kunskap och skapa bättre läromöjligheter för framtidens skola, yrkesliv och vardag.

För en framtid där vi lär oss mer och mer

Den tekniska utvecklingen rusar på många sätt snabbare än någonsin och det vi lärde oss om igår är idag inaktuellt. Det räcker inte att lära sig något en gång för att sedan kunna jobba med det, vi måste lära oss hela tiden – och där kan immersiv teknik vara till hjälp. Digital utbildning och ny teknik med lärande innehåll finns överallt och används allt oftare, den här utbildningen fokuserar på att utforska nya sätt att använda och utveckla dem.

Effektivt lärande – ett steg längre

De flesta branscher satsar redan nu på digitalt lärande. Inom skolvärlden kompletteras den fysiska boken, och kanske ersätts, av digitala interaktiva lärmiljöer som anpassas individuellt efter varje elevs behov. Men det finns en möjlighet att göra digitalt lärande ännu mer effektivt om man redan vid designstadiet kopplar ihop upplägg, pedagogik och medieteknik – vilket är fokus för den här utbildningen.

En bred arbetsmarknad

Redan nu ökar digitaliseringen av både utbildnings- och lärandemiljöer, men det är ändå bara början av en stor omställning av lärande. Stora bolag som förlag, Edtech-bolag, Ikea, Volvo och Atlas Copco gör stora satsningar här, eftersom behovet är stort och det finns stora möjligheter att effektivisera och utveckla lärande. För nystartade tech-bolag är en satsning redan från början en självklarhet.

Efter examen är möjliga yrkesroller designer och utvecklare av digitala lärarapplikationer för både näringsliv och skola eller VR/AR/MR- tekniker, prototyptekniker för digitala upplevelser eller projektledare.

I så gott som alla sammanhang – industri, kommunikation, kultur, utbildning, ja i princip i alla verksamheter i vårt samhälle – kan medieteknik göra stor skillnad. De utbildningar som erbjuds på BTH inom området har en mycket stor framtidsrelevans, de ger en kraftfull mix av förståelse för sammanhang, människa och teknik.

Mathias Roos
VD, Kreativum Science Center Karlshamn

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom ett urval. Till våra grundutbildningsprogram tillämpas betyg/högskoleprov. Läs mer om urval här.

Frågor?

Programansvarig:

Kristian Skytt

kristian.skytt@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar