Om högskolestudier

Studera på högskola

Att börja plugga på högskola innebär ett stort steg som kan vara en stor omställning och vara lite nervöst. Livet som student innebär mycket nytt – nya ansvar och nya vanor, men också nya vänner, minnen, kunskaper och möjligheter!

Studera på högskolan jämfört med gymnasiet?

Klivet till högskola kan kännas stort, och på flera sätt är det stort – du får mer frihet, men med frihet följer ansvar. Studievägledarna på BTH förklarar. 

– På gymnasiet har man schemalagda lektioner hela dagen och får genom det, och av lärarna, ett driv och påminnelse om vad som behöver göras. På högskolan är det färre lärarledda föreläsningar, resten av tiden är till för självstudier och då måste man verkligen studera.

Man bör vara beredd på att studierna måste få ta tid. Ett bra sätt att skapa rätt inställning är att man ser studierna som ett arbete och skapar ett personligt studieschema. Det är mycket detaljer man behöver ha koll på själv.

Studievägledarna poängterar att det är viktigt att du gör ditt studieval med eftertanke ­– att du är intresserad av det du studerar och att du vill lära dig. Du måste hitta ditt eget driv i studierna och en förutsättning för det är att det är engagerande. 

– Utnyttja alla tillfällen till lärande som skolan erbjuder, såsom föreläsningar och labbar, och våga fråga lärare och t ex studiekamrater. Plugga gärna tillsammans med andra. Vi på studievägledningen ger dig tips om studieteknik, ifall du känner att den brister.

Att börja på högskola kan också vara en del av en större omställning som du behöver hantera. Du kanske flyttar hemifrån och behöver vänja dig vid ett nytt sätt att leva och skapa nya rutiner för din vardag utanför skolan också.

De skillnader som finns mellan gymnasieskola och högskola hanterar du genom att ha koll på vad som ska göras och hur du ska studera – och genom att engagera dig i studierna från start, så klart.  

Foto ovanifrån på ett bord där fyra studenter sitter och studerar. På bordet ligger en kameror, postit-lappar och en laptop.

Vilket sätt att plugga passar dig?

Det finns flera olika sätt att plugga på högskola eller universitet och det är du som väljer vilket sätt som passar dig bäst. 

Du väljer om du vill studera en kortare kurs, ett kurspaket eller ett helt program, om du vill läsa på campus eller på distans samt och om du vill läsa på hel- eller halvfart.

Studera på campus

Foto på tre studenter som studerar i skolan

De flesta av våra utbildningar ges på campus. Du går då på föreläsningar och seminarier på plats.

Även om du inte har föreläsningar kan du använda dig av datorsalar, bibliotek och grupprum för dina studier. På campus finns kafé och restaurang samt mikrovågsugnar där du kan värma mat.

Campus Karlskrona

Studera på distans

Foto på student som studerar på distans

Distansstudier innebär helt enkelt att du inte behöver vara här på BTH när du pluggar, utan hela din utbildning sker på webben och undervisningen bedrivs med vår lärplattform. Distansstudier är mer flexibla och passar  bra om du vill kombinera jobb med studier eller om du inte vill flytta. 

En del distansutbildningar är helt webbaserade och utan fysiska träffar, men det finns distansutbildningar som har obligatoriska träffar på campus. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din utbildning. 

Hitta din distansutbildning

Program eller kurser

Det finns olika vägar till en examen. Oavsett om du läser ett helt program, fristående kurser eller kurspaket kan du efter några års studier ta ut en examen.

Om du läser ett program så studerar du oftast tre, fyra eller fem år tillsammans med samma klasskompisar och ni läser gemensamma ämnen inom ramen för ert program. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en genomtänkt struktur för utbildningen och du vet vilken examen den leder till. Programmen är uppbyggda för att ge en viss kompetens och du vet vad du får när du väljer ett program. 

Utbildningsprogrammen är uppdelade på tre olika nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att du har läst ett utbildningsprogram på tidigare nivå eller nivåer. (Läs mer om våra utbildningsprogram)

Ett annat sätt att läsa till en examen är att välja fristående kurser eller färdiga kurspaket och på så vis själv sätta ihop en utbildning. Den stora fördelen med detta är flexibiliteten och valfriheten. Ta gärna hjälp av BTH:s studievägledare om du funderar på att läsa kurser eller kurspaket. (Läs mer om våra kurser

Studera på hel- eller halvfart

Att studera på helfart innebär en studievecka på cirka 40 timmar. Alla timmarna är dock inte schemalagda i form av föreläsningar eller seminarier, utan en stor del av tiden är tänkt att du ska studera på egen hand eller i grupp. Undervisning på helfart är oftast förlagd till dagtid.

Vissa program och kurser ges på halvfart, vilket leder till en studievecka på cirka 20 timmar. Undervisningen är ofta förlagd till sen eftermiddagstid och/eller kvällstid för att den ska gå att kombinera med andra studier eller jobb.

Funderingar?

Har du några funderingar? Studievägledningen hjälper både dig som funderar på att börja på BTH och studenter som känner att de behöver diskutera sin studiesituation. 

Du når dem på studievagledning@bth.se.

  • Tänk igenom ditt studieval. 
  • Skapa ett eget studieschema och rutiner. 
  • Våga fråga. 
  • Be om hjälp om du kör fast – så snabbt som möjligt. 

Studiemiljö: Världen!

Det bästa med att göra en termin utomlands är dels att man får utforska och uppleva en annan kultur med allt vad det innebär, och dels att man växer mycket som person. Man får en känsla av att inget är omöjligt.

Natalie
Utlandsstudent, Shanghai

Läs mer om Natalies erfarenheter av studier i USA och Shanghai

Läs om dina möjligheter till utlandsstudier vid BTH

Selfie på student som studerar utomlands

BTH har samarbeten med en mängd olika universitet, i många delar av världen – så i många av våra program erbjuds möjlighet att läsa en termin utomlands. Att plugga i ett annat land ger dig en mängd upplevelser och lärdomar, och kan också vara positivt att ha i CV:t när du ger dig ut på arbetsmarknaden. 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×