Kontakt och öppettider

två studenter på cykel

Kontakt Bibliotek

Bibliotek Gräsvik

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-20.00 nedre plan
Fredag: 8.00-18.00 nedre plan
Måndag-fredag: 8.00-22.00 övre plan
Lördag och söndag (med BTH-kort)(till och med 27 maj)
12:00 – 16:00 nedre plan
12:00 – 18:00 övre plan (16:00 – 18:00 med BTH-kort)

Obemannat 8-10 och 20-22.
Passerkort till byggnaden krävs efter kl 18.00 och på helger.

Kontakta oss

E-post: biblioteket@bth.se

Telefon 0455 – 38 51 01
Telefontid: måndag – torsdag 10-20 och fredag 10-18

Besöksadress

Campus Gräsvik, Karlskrona

Parkeringstillstånd behövs om du kommer med egen bil, du kan hämta ut ett tillfälligt parkeringstillstånd i den runda receptionsbyggnaden.

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Gräsvik
371 79 Karlskrona

Bibliotek Piren

Telefon: 0455 – 38 51 28
E-post: piren@bth.se

Öppettider

Öppet dygnet runt med eget passerkort.
Bibliotekarie tillgänglig onsdagar och torsdagar.
Övriga veckodagar kan personal nås på telefon: 0455 – 38 51 28 eller 0455 – 38 51 01 eller e-post: piren@bth.se

Besöksadress

Biblioteksgatan 4, Karlshamn

56°9.862′
14°51.967′

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Piren
374 35 Karlshamn

 

Lasse Bourelius, bibliotekschef
Tel 0455 – 38 50 06
lasse.bourelius@bth.se

Bibliotek Gräsvik

 

 

Jenny Gunnarsson,  bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 09
jenny.gunnarsson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIDD, TISB

 

Ingegärd Holmquist,  biblioteksassistent
Tel 0455 – 38 51 33
ingegard.holmquist@bth.se

 

Peter Linde, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 03
peter.linde@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIEK, TIMA, TISU

 

Eva Norling, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 32
eva.norling@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIDD, DIKR

 

Lena Petersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 18
lena.petersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIHA, TIMN

 

Anette Pettersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 19
anette.pettersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIPT, TIMA

 

Maryam Shabanzad, bibliotekarie
Tel 0455 – 385107
maryam.shabanzad@bth.se

BTH

 

Anna Stockman, bibliotekarie
Tel 0455- 38 51 02
anna.stockman@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIKO, TIFP

Bibliotek piren

 

Kent Pettersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 28
kent.pettersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DITE