Kontakt och öppettider

Kontakt Bibliotek

Bibliotek Gräsvik

NYTT: COVID-19

All undervisning och examination bedrivs på distans
Rektor har beslutat att stänga våra campus för studenter från och med onsdag 18 mars efter rekommendation från regeringen. Beslutet gäller tillsvidare.

Använd Summon@BTH för att komma åt det digitala biblioteket.
Tryckta böcker kan återlämnas i brevlådan utanför bibliotek Gräsvik. På Piren finns ett bokinkast i hus A
Kontakta oss om du har en bok att hämta.

Kontakta oss här: biblioteket@bth.se

Vi öppnar också informationsdisken online i zoom för personal och studenter mellan 10:00 och 16:00:
https://bth.zoom.us/my/biblioteket

Normala Öppettider

Gäller ej under pandemin

Nedre plan:

Måndag-torsdag: 8:00-20:00
Fredag: 8:00-18:00
Lördag och söndag 12:00-16:00

Övre plan:

Måndag-fredag: 8:00-22:00
Lördag och söndag 12:00-18:00

Passerkort till övre plan krävs när nedre plan är stängt
Passerkort till byggnaden krävs efter kl 17.00 och på helger.

Kontakta oss

E-post: biblioteket@bth.se

Telefon 0455 – 38 51 01
Telefontid: måndag – torsdag 10-20 och fredag 10-18

Besöksadress

Campus Gräsvik, Karlskrona

Parkeringstillstånd behövs om du kommer med egen bil, du kan hämta ut ett tillfälligt parkeringstillstånd i den runda receptionsbyggnaden.

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Gräsvik
371 79 Karlskrona

Bibliotek Piren

Normala Öppettider

Gäller ej under pandemin

Öppet dygnet runt med eget passerkort.
Bibliotekarie tillgänglig tisdagar och torsdagar.
Övriga veckodagar kan personal nås på telefon: 0455 – 38 51 07 eller 0455 – 38 51 01 eller e-post: piren@bth.se

Besöksadress

Biblioteksgatan 4, Karlshamn

56°9.862′
14°51.967′

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Piren
374 35 Karlshamn

Personal

 

Lasse Bourelius, bibliotekschef
Tel 0455 – 38 50 06
lasse.bourelius@bth.se

Bibliotek Gräsvik

Josefin Andersson

Josefin Andersson, bibliotekarie
Tel: 0455-385109
josefin.andersson@bth.se

 

Ingegärd Holmquist,  biblioteksassistent
Tel 0455 – 38 51 33
ingegard.holmquist@bth.se

 

Peter Linde, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 03
peter.linde@bth.se

 

Eva Norling, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 32
eva.norling@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIDA

 

Lena Petersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 18
lena.petersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIHA, TIMA, TIMN

 

Anette Pettersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 19
anette.pettersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIPT

 

Maryam Shabanzad, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 07
maryam.shabanzad@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DITE, TISB

BTH

 

Anna Stockman, bibliotekarie
Tel 0455- 38 51 02
anna.stockman@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIFP, TISU

Therese Dunberg, bibliotekarie
Tel 0455- 38 53 01
therese.dunberg@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIEK

Bibliotek piren

 

Maryam Shabanzad, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 07
maryam.shabanzad@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DITE, TISB

Prata med oss på ditt språk

Vi hjälper dig på olika språk.

Dari (Afghanistan)/دری
Maryam Shabanzad  Tel: 0455 – 38 51 07

Engelska/English
Tel: 0455 – 38 51 01

Franska/Français
Anna Stockman Tel: 0455- 38 51 02

Persiska/فارسی
Maryam Shabanzad  Tel: 0455 – 38 51 07

Spanska/Español
Josefin Andersson Tel: 0455-38 51 09

Tyska/Deutsch 
Josefin Andersson Tel: 0455-38 51 09