Kontakt och öppettider

Kontakt Bibliotek

Bibliotek Gräsvik

Öppettider

1 maj: Stängt

Nedre plan:

Måndag-torsdag: 8:00-20:00
Fredag: 8:00-18:00
Lördag och söndag 12:00-16:00

Övre plan:

Måndag-fredag: 8:00-22:00
Lördag och söndag 12:00-18:00

Passerkort till övre plan krävs när nedre plan är stängt
Passerkort till byggnaden krävs efter kl 17.00 och på helger.

Kontakta oss

E-post: biblioteket@bth.se

Telefon 0455 – 38 51 01
Telefontid: måndag – torsdag 10-20 och fredag 10-18

Besöksadress

Campus Gräsvik, Karlskrona

Parkeringstillstånd behövs om du kommer med egen bil, du kan hämta ut ett tillfälligt parkeringstillstånd i den runda receptionsbyggnaden.

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Gräsvik
371 79 Karlskrona

Bibliotek Piren

Öppettider

Öppet dygnet runt med eget passerkort.
Bibliotekarie tillgänglig tisdagar och torsdagar.
Övriga veckodagar kan personal nås på telefon: 0455 – 38 51 07 eller 0455 – 38 51 01 eller e-post: piren@bth.se

Besöksadress

Biblioteksgatan 4, Karlshamn

56°9.862′
14°51.967′

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Piren
374 35 Karlshamn

 

Lasse Bourelius, bibliotekschef
Tel 0455 – 38 50 06
lasse.bourelius@bth.se

Bibliotek Gräsvik

 

 

Jenny Gunnarsson,  bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 09
jenny.gunnarsson@bth.se
Tjänstledig

 

Ingegärd Holmquist,  biblioteksassistent
Tel 0455 – 38 51 33
ingegard.holmquist@bth.se

 

Peter Linde, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 03
peter.linde@bth.se

 

Eva Norling, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 32
eva.norling@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIDA

 

Lena Petersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 18
lena.petersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIHA, TIMA, TIMN

 

Anette Pettersson, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 19
anette.pettersson@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DIPT

 

Maryam Shabanzad, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 07
maryam.shabanzad@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DITE, TISB

BTH

 

Anna Stockman, bibliotekarie
Tel 0455- 38 51 02
anna.stockman@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIFP, TISU

Therese Dunberg, biblioteksassistent
Tel 0455- 38 53 01
therese.dunberg@bth.se
Kontaktbibliotekarie för TIEK

Bibliotek piren

 

Maryam Shabanzad, bibliotekarie
Tel 0455 – 38 51 07
maryam.shabanzad@bth.se
Kontaktbibliotekarie för DITE, TISB