Samverkan med näringsliv och samhälle

Forskning med stark koppling till näringslivet

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga, den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Den praktiska innovationsverksamheten vid BTH bedrivs i stor utsträckning inom respektive institution då det är högskolans medvetna strategi att identifiera och vidareutveckla potentiella idéer så nära behoven och expertisen som möjligt.

BTH är med i Innovationskontor Syd (IKS) tillsammans med ett antal andra lärosäten. IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster.

Vill du läsa mer om vilka samarbetspartner högskolan har? Här finns mer information om våra långsiktiga strategiska samarbeten.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att samarbeta med forskare vid BTH? Här finns mer information hur du kan samverka med våra forskare.

Exempel på samarbete med näringsliv och samhälle

BTH samarbetar med Ericsson, Karlskrona kommun och Blue Science Park i arbetet med att skapa en teknikaccelerator som ska underlätta för studenter, forskare, entreprenörer, intraprenörer, idéägare och företag med idéer till teknikbaserade innovationer att i en accelererad process utveckla och verifiera tekniska lösningsförslag.

BTH, Chalmers, GNK Aerospace, Roxtec och Volvo Trucks samarbetar kring nya stödverktyg och digitala funktioner som skapar förutsättningarna for en övergång till mer hållbara lösningar, vilket innebar förbättrad resurseffektivitet och användning av mer hållbar teknik.

BTH driver tillsammans med Dynapac, GKN Aerospace, Roxtec, Tetra Pak Packaging Solutions AB, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment ett projekt som syftar till att utveckla digitala beslutsstöd för utveckling av morgondagens hållbara produkt/tjänstelösningar.

BTH samarbetar med Blue Science park och WIP kring utveckling av automatiska spårningssystem för logistikbranschen, industrin och detaljhandeln.

BTH samarbetar med Spotify, ADDQ och ArcticBlue kring modellbaserade tester av mjukvarusystem.

BTH och Saab Surveillance samarbetar kring riktade luftdatalänkar för flygtekniska produkter.

BTH samarbetar med NetPort Science Park, Blue Science Park, Blekinge Idrottsförbund, Blekinge Business Incubator, RF SISU Blekinge och Silicon Valley Exercise Analytics i ett projekt som avser att möta samhällsutmaningar inom hälsa, kopplat till ökande livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning, och samtidigt skapa förutsättningar för regional innovation och tillväxt inom hälso- och idrottsteknik.

BTH samarbetar med Region Blekinge, samtliga Blekinges kommuner, Sydsvenska industri- och handelskammaren, Move About, Kreativum, Länsstyrelsen Blekinge län och Energikontor Syd i syfte att ta fram ett beslutstöd som visar vad olika nyckelaktörer behöver göra för att påskynda och synkronisera kommunal och regional omställning till konkurrenskraftiga, fossilfria och hållbara transporter.

BTH samverkar med Ericsson, Sony Mobile Communications, Swedbank, Time People Group, QTEMA, Volvo Construction Equipment, Handelsbanken, Telia, Maxkompetens, Fortnox, Tolpagorni i ett forskningsprojekt med målet att ta sig an nästa generations utmaningar för företag som utvecklar mjukvaruintensiva system och produkter.

BTH driver ett projekt tillsammans med Trafikverket, KTH, Linköpings universitet och Lunds universitet som syftar till att utveckla, tillämpa och utvärdera koncept och metoder för effektiva beräkningsstöd i den operativa tågtrafikledningen.

BTH, Ericsson och Spotify samverkar i ett projekt som fokuserar på de organisatoriska skalnings- och onboardingprocesserna när man integrerar ett stort antal nyanställningar i pågående organisationer för mjukvaruutveckling.

BTH samarbetar med Qvantel, Axis Communications och Bombardier Transportation i ett projekt som använder dataanalys och visualiseringar för att stödja tolkningen av testresultat inom mjukvaruutveckling.

BTH samarbetar med Volvo Cars, Dynapac, Blue Science Park, Techtank och Södra Cell kring utveckling av distanskurser inom systemteknik och smart industri.

BTH samarbetar med Tarkett och Kinnarps i ett projekt som syftar till att stödja kommunikation av hållbarhetsinformation mellan kunder och produktutvecklare.

BTH samarbetar med flera ledande företag i införandet av strategiskt hållbarhetstänkande i företagens innovationsprocesser.

BTH bedriver, tillsammans med Socialdepartementet, Region Blekinge och Karlskrona kommun, forskning om hälsa, vård och omsorg för den ökande andelen äldre personer i befolkningen.

BTH är partner i Marine Technology Center of Sweden som möjliggör ett säkert och grönt Europa med ett fokus på havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer.

BTH samarbetar med Axis Communications, Ericsson, WIP och Tobii Pro i ett projekt med målet att främja visuella och interaktiva applikationer när det gäller hållbar kvalitet och immersiva upplevelser samt att underlätta intuitiva interaktioner.

BTH samarbetar med NKT, Saab, Roxtec, Kustbevakningen, Försvarsmakten, FMV och ett flertal andra partners när det gäller marin teknik.

BTH samarbetar med Netport i frågor kring elektrifiering av vägar och möjligheten till privat finansiering av infrastruktur.

BTH har samarbete med Affärsverken och Ericsson i ett forskningsprojekt med fokus på säkra moln- och energitjänster.

BTH har samarbete med Dynapac i både student­ och forskningsprojekt med fokus på hållbar produktutveckling.

BTH samarbetar med polismyndigheten inom frågor rörande analyser av brottsmönster och brottsbekämpning.

BTH samarbetar med Entreprenörskapsforum och Swedsoft kring forskning om entreprenörskap, näringslivsdynamik och mjukvarans roll i näringslivet.

BTH är partner i det fleråriga projektet Expo Karlskrona, nästa generations bomässa, där Karlskrona Kommun tillsammans med partners som BTH, NKT, Skanska och Brinova avser att skapa en nationell och internationell arena för innovation och utveckling inom de fem fokusområdena hållbar utveckling, ny teknik, stadsbyggnation, välfärd och livskvalitet.

BTH har tillsammans med Mobile Heights, Media Evolution, Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank och ett antal andra aktörer i Skåne och Blekinge skapat ett samverkansprojekt för att hjälpa små och medelstora företag förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens, AI.

BTH genomför ett samverkansprojekt med Ericsson, Göteborgs Universitet, Telia, Volvo Autonomous Solutions och Voysys som fokuserar på digitaliserade tjänster för att öka nivån på tillförlitligt beslutsfattande samt för att optimera övergripande sitesystem i s.k. offroadapplikationer.

BTH genomför en professionell masterutbildning i informationssäkerhet där yrkesverksamma från företag som SAAB, Ericsson, Telenor, Nordea, Volvo CE, IKEA, IBM, City Network, factor10, och Outpost24 deltar.

BTH utvecklar nya strategier och arbetssätt för smart specialisering tillsammans med Region Blekinge, Almi, NetPort Science Park, Techtank, Blue Science Park och Blekinge Business Incubator.

BTH och Region Blekinge samarbetar i ett projekt som syftar till att automatiskt kategorisera och analysera patientanmälningarnas informationsinnehåll och därifrån utvinna kunskap om missförhållanden i vården.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×