Studentlivet

Livet som student – alltid något att göra

Att vara student innebär så mycket mer än bara att plugga. Även om plugget är på heltid, så är det många timmar kvar – men de går snabbt. Studentlivet innebär kårliv, nya kompisar och mängder av nya erfarenheter. Välkommen till en vardag med en proppfull kalender!

Studenter berättar

Jag flyttade från Stockholm till Blekinge för att börja studera. Direkt slogs jag av den familjära känslan som finns i studentlivet.


Jeanette
, student

Blekinge studentkår, arbetar för att höja utbildningskvalitén och förbättra studietiden, men vi har också roligt med god gemenskap där alla är välkomna.

Simon, student

Studentkåren – av studenter, för studenter

Blekinge studentkår arbetar med för utbildningsbevakning, studentinflytande och andra viktiga frågor – och så anordnar de massor av aktiviteter för dig som student!

Studentkåren har sin reception bredvid biblioteket på Campus Karlskrona och håller annars till i de egna kårhusen. Ibland nyttjar man stora delar av campus – till exempel vid näringslivsträffar, där du som student får möta potentiella framtida arbetsgivare.

Under Studentkåren finns alla utbildningsföreningar, som arbetar med de olika utbildningsområdena på BTH. Studentkåren har också sektioner som sköter studiesociala aktiviteter – till exempel Sexistenz, som ansvarar för introduktionsveckorna i Karlskrona, och SIT, som arbetar med att underhålla studentikosa traditioner.

Läs mer om kåren, deras sektioner och föreningar

 

Film: Filippa, verksam i kåren, berättar om introduktionsveckan och hur du kan engagera dig. (1:06)

Under introduktionsveckan delas alla upp i lag och får tävla mot andra studenter i lekar, vilket gör att man lär känna både staden och studenter från andra program.

/Filippa, student, som valde att engagera sig i Studentkåren och Sexistenz för att hon själv fick en så bra start under introduktionsveckan.

Foto på två studenter under introduktionsveckan

Kille hoppar över hinder under introduktionsveckan på campus.

Ett foto på studenter som samlats utanför skolan under introduktionsveckan

Rosenboms nation

Rosenboms nation är en ideell förening för studenter vid BTH, Hyper Island, Hermods och Försvarsmakten. Nationen anordnar sittningar, baler, arbetsmarknadsdagar och dessutom ”Pub Wednesdays”, där det serveras mat och dryck till studentpriser.

Läs mer

Nationen var precis nystartad när jag började på BTH, och jag fick höra att de behövde folk som kunde stå i baren. Jag tyckte att det lät kul, och såg det som en möjlighet att testa någon nytt och lära känna nya människor. Det visade sig vara mycket roligare än vad jag förväntat mig, så jag har fortsatt att engagera mig under hela min studietid. Jag har lärt mig otroligt mycket under tiden och det har varit fantastiskt roligt på samma gång! Jag rekommenderar verkligen alla studenter att engagera sig i något utanför skolan.


Joel

Student och engagerad i Rosenboms Nation