Rätt behörighet

Rätt behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven är uppdelade i grund­­läggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är samma för alla utbildningar och innebär ett minimikrav för att kunna bli antagen. Du kan till exempel få grundläggande behörighet efter att ha läst en gymnasieutbildning, studerat på folkhögskola eller gått Komvux. Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se och Studera.nu.

Särskild behörighet
Särskild behörighet innebär att du ska ha läst vissa godkända kurser på gymnasiet eller tagit högskolepoäng som ger relevanta förkunskaper som krävs utöver grundläggande behörighet för just den utbildningen. Behörighetskraven är kopplade till utbildningens innehåll och varierar beroende på vilken utbildning du söker. Behörighetskrav för respektive utbildning hittar du på kurs- och programsidorna.

Avancerad nivå
För att börja ett program på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng. För att få läsa en kurs på avancerad nivå krävs att du har genomgått en utbildning på grundnivå. Det finns inget krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå.

Reell kompetens
Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier, genom exempelvis studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter. Läs mer om hur man kan ansöka om bedömning av reell kompetens här.

Platsfördelning och urval
När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar. Läs mer om platsfördelning och urval på Antagning.se.

Platsgaranti genom avklarat Tekniskt basår
En student som klarat kursernaTekniskt basår från BTH har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna på BTH.

Överklaga
Beslut om behörighet eller avslag på dispensansökan som meddelas på antagningsbeskedet kan överklagas. Mer information om hur du överklagar och vad som kan överklagas finns att läsa på Antagning.se.

Antagningsordning
På följande länk hittas antagningsordning för BTH avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×