Rätt behörighet

Rätt behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven är uppdelade i grund­­läggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är samma för alla utbildningar och innebär ett minimikrav för att kunna bli antagen. Du kan till exempel få grundläggande behörighet efter att ha läst en gymnasieutbildning, studerat på folkhögskola eller gått Komvux. Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se och Studera.nu.

Särskild behörighet
Särskild behörighet innebär att du ska ha läst vissa godkända kurser på gymnasiet eller tagit högskolepoäng som ger relevanta förkunskaper som krävs utöver grundläggande behörighet för just den utbildningen. Behörighetskraven är kopplade till utbildningens innehåll och varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Avancerad nivå
För att börja ett program på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng. För att få läsa en kurs på avancerad nivå krävs att du har genomgått en utbildning på grundnivå. Det finns inget krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå.

Behörighet genom reell kompetens
Om du har andra kunskaper som du anser motsvarar behörighetskraven kan du ansöka om reell kompetens. Läs mer om reell kompetens här.

Platsfördelning och urval
När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar. Läs mer om platsfördelning och urval på Antagning.se

Platsgaranti genom avklarat Tekniskt basår
En student som klarat kurserna på Tekniskt basår från BTH har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna på BTH.

Överklaga
Beslut om behörighet eller avslag på dispensansökan som meddelas på antagningsbeskedet kan överklagas. Mer information om hur du överklagar och vad som kan överklagas finns att läsa på Antagning.se.

Antagningsordning

På följande länk hittas antagningsordning för BTH avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×