Akademisk högtid

Akademisk högtid vid BTH

Den akademiska högtiden är en återkommande ceremoni när de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Gäster som är betydelsefulla för högskolan bjuds in, liksom medarbetare och studenter.

Den akademiska högtiden genomförs fredagen den 22 september 2023.

Högtiden startar med att BTH:s nya professorer ger öppna föreläsningar.

Klicka här för att läsa mer och se schema

Akademiska högtider och traditioner

Varje universitet och högskola, har sina speciella högtider och traditioner. Man firar jubileer och årsfester av olika slag. Bland dessa traditioner finns den gemensamma akademiska högtidliga traditionen av att man firar doktorspromotion och professorsinstallation.

Med promotion menas den ceremoni genom vilken ett universitet eller en högskola, som har fasta forskningsresurser, ger de därtill berättigade yttre tecknen på doktorsvärdigheten. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder att föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Utöver doktorspromotionerna är professorsinstallationerna den tradition som förekommer vid samtliga svenska universitet och de forskningsbärande högskolorna.
Installationen är det tillfälle då en professor, som den främste företrädaren för en forskningsdisciplin intar sin lärostol.

Källa: Akademiska högtider och traditioner. Huvudförfattare Torgny Nevéus.

Promotion och installation

hatt

Promotion

De som disputerat vid BTH under det senaste året blir inbjudna att formellt promoveras till doktorer vid den akademiska högtiden.

Vid promotionen tilldelas promovendi sina värdigheter genom insignierna, dvs hatt och ring, av promotorerna som vid BTH är fakulteternas dekaner. Ringen är i guld och kan beställas i röd- eller vitguld. Hattmärket är guldpläterat i rödguld.

BTH-ring

Installation

De som förordnats eller har utsetts till professor vid BTH under det senaste året blir inbjudna att formellt installeras vid den akademiska högtiden.

Installationen vid den akademiska högtiden har föregåtts av att de som ska installeras (installandi) getts tillfälle att hålla en föreläsning (installationsföreläsning).

Hedersdoktor

Enligt tradition ska en hedersdoktor kunna utses vid BTH:s akademiska högtid.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av framstående insatser inom något av högskolans verksamhetsområden.

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till högskolans verksamhet. Hedersdoktorat får dock inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag eller liknande.

Läs mer om BTH:s hedersdoktorer.

Kontakt

Vid frågor kring akademisk högtid vid BTH, kontakta:

Ulrika Nilsson, kanslichef
Telefon 0455-38 55 32
E-post: ulrika.nilsson@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×