Samverka med våra forskare

Samverka med våra forskare

Det finns stora möjligheter för dig och din organisation att samverka med BTH och våra forskare i forskningsprojekt som kommer att göra skillnad för din verksamhet.

Vi är öppna för samverkan i olika former inom våra forskningsområden. Samarbetet kan exempelvis bestå av uppdragsforskning, samverkansforskning eller doktorander i samverkan.

BTH:s forskningssidor

BTH bidrar till att lösa samhällets utmaningar

På BTH tycker vi att det är viktigt att forskning sker i nära samarbete med omgivande näringsliv och samhällsaktörer.

På så sätt kommer forskningen att bli mer tillämpad. Det innebär att forskningen är anpassad till de utmaningar som finns i samhället och att de snabbare kommer samhället till nytta.

Forskning som löser samhällsutmaningar

Stöd och rådgivning

Kontakta oss så berättar vi mer om våra forskningsområden samt om hur du kan få hjälp av våra forskare. Vid BTH finns även Grants Office som stöttar med rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.

Läs mer om Grants Office

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55