Uppdragsforskning

Uppdragsforskning

BTH kan åta sig att stödja företag och organisationer genom att genomföra specifika forskningsstudier på uppdrag, så kallad uppdragsforskning.

Vad innebär uppdragsforskning?

Uppdragsforskning är vad det heter, nämligen att BTH genomför forskning på uppdrag från annan. BTH måste vid uppdragsforskning ta ut en avgift för uppdraget som helt täcker högskolans kostnader för projektet – full kostnadstäckning.

Det finns inga formella hinder mot att uppdragsgivaren övertar ägandet till resultaten av uppdraget men i vissa fall är det tillräckligt med nyttjanderätter. Ytterst är detta för uppdragsgivaren och den utförande forskaren att komma överens om och frågan ska regleras i uppdragsforskningsavtalet som tecknas mellan uppdragsgivaren och högskolan innan arbetet påbörjas.

Uppdragsforskning ska medföra forskningsnytta för högskolan, vilket i regel innebär att resultaten ska kunna publiceras och presenteras i akademiska sammanhang och komma fortsatt forskning och undervisning till nytta. Beaktande görs alltid av eventuell sekretess liksom att uppdragsgivaren bereds möjlighet att skydda resultat innan offentliggörande. Processen för detta ska vara reglerad i ett uppdragsforskningsavtal.

Välkommen att kontakta BTH

Företag eller organisationer som är intresserade av att anlita BTH för att genomföra uppdragsforskning kan vända sig till någon av BTH:s institutioner för att diskutera forskningsprojektet och hur detta kan läggas upp.

BTH:s institutioner

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×