Hälsa och vård

Hälsa och vård

På BTH hittar du både en grundutbildning till sjuksköterska och specialistutbildningar för äldrevård, psykiatrisk vård och till distriktssköterska. 

Centralt fokus i våra utbildningar är omvårdnad, medicin och e-hälsa. Under din utbildning får du utveckla din förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter och närstående.

Eftersom vi är en teknisk högskola finns den allra senaste tekniken och hälsoteknisk forskning i samma korridorer som du studerar och i utbildningarna ingår teknik på flera sätt, till exempel hur den kan användas i mötet med olika människor och verksamheters behov. Vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är en av de högst rankade i Sverige och på campus finns en unik forsknings- och utbildningsklinik som invigdes 2019.

Närhet till både forskare och ny teknik

– Efter utbildningen kommer jag att testa på lite olika områden för att sedan specialisera mig, säger Marcus. Just nu går han Sjuksköterskeprogrammet, eftersom han efter gymnasiet kände att han ville jobba med och för människor.

Efter tre år kan han välja att arbeta i Sverige eller utomlands, eller läsa vidare och specialisera sig. Programmet använder problembaserat lärande och lägger efterhand till en allt högre grad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ger erfarenhet från verkliga vårdsituationer.

Första året läser Marcus grunderna inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Andra året fördjupas kunskaperna och används för att skapa en helhetssyn över patienten och dess närstående. Tredje året kombineras kunskaperna från tidigare terminer och skapar ett yrkeskunnande och en grund för att läsa vidare.

Programmet har ett starkt inslag av e-hälsa och med en forsknings- och utbildningsklinik på campus delar du rum med både forskare och modern teknik.

I framtiden tror jag att vården kommer att utvecklas mer tekniskt och ge bättre förutsättningar för patienter.

Marcus
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Redo för nästa steg inom vården?

Arbetar du inom vården och är redo att ta nästa steg?
Vi erbjuder tre specialistsjuksköterskeutbildningar med olika inriktningar
– ett på campus och två på distans!

Inriktning mot distriktssköterska (campus)

Inriktning mot psykiatrisk vård (distans)

Inriktning mot vård av äldre (distans)

Tidigare studenter

Josefin

Ort: Helsingborg
Tidigare utbildning: Sjuksköterskeprogrammet
Yrke: Enhetschef
Arbetsplats: Helsingborgs stad
Arbetsuppgifter: Arbetar som biträdande enhetschef inom LSS barn- och ungdom inom omsorg i Helsingborg.

Sandra

Tidigare utbildning: Sjuksköterskeprogrammet
Yrke: Leg. barnmorska
Arbetsplats: Capio Citykliniken
Arbetsuppgifter: Arbetar främst med blivande föräldrar vid graviditet, preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning och gynekologiska cellprovskontroller.

Jag vill inte fastna på ett kontor utan göra skillnad, hjälpa människor och påverka på ett positivt sätt.

Albert
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Ämnesföreläsning

E-hälsa och omvårdnad
Terese och Lina presenterar sjuksköterskeprogrammet och vår unika klinik där studenterna kan testa olika e-hälsoverktyg och simulera olika händelser.

Studentprojekt

Sjuksköterskeprogrammet: Innovativa idéer för demensvården

Ett digitalt journallexikon som känner igen förkortningar och svåra ord som vårdpersonal använder i journaler. Det var Belmas idé som ledde hela vägen till final i Queen Silvia Nursing Award, 2018. Lexikonet var tänkt att användas av äldre för att lättare förstå sin journal.

Sjuksköterskeprogrammet: Används motionsleden på Västra Mark i hälsofrämjande syfte?

Fältstudien är gjord på Västra Mark i Karlskrona, det som undersöktes var motionsleden. Syftet med fältstudien var att undersöka olika folkhälsomål som uppfylls på Västra Mark, vilken målgrupp som söker sig dit samt att se om den används i hälsofrämjande syfte.

BTH forsknings- och utbildningsklinik

År 2019 invigdes BTH forsknings- och utbildnings- klinik. Den används för forskning, produktutveckling och som utbildningsmottagning.

Här övar och simulerar du som student olika scenarion under realistiska former – och får dessutom vara med när ny forskning och teknikutveckling inom vård och hälsa tas fram.

Kliniken ger oss bättre förutsättningar för praktiskt lärande.

Marcus
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Utbildningar inom området

Sara är tidigare student på sjuksköterskeprogrammet. Idag jobbar hon som skolsköterska. Här berättar hon om sin utbildning på BTH. (1:55)

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×