Hälsa och vård

Hälsa och vård

Här finns våra utbildningar för dig som på något sätt vill arbeta med människors hälsa. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har en bra grund för fortsatta studier. 

Huvudområdet i utbildningarna är omvårdnad, andra centrala områden är medicin och e-hälsa. Under din utbildning får du utveckla din förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter och närstående. I utbildningen ingår inslag av teknik och hur den kan användas i mötet med olika människor och verksamheters behov.

BTH:s VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är en av de högst rankade i Sverige och på campus finns en unik forsknings- och utbildningsklinik som invigdes 2019.

Jag vill inte fastna på ett kontor utan göra skillnad, hjälpa människor och påverka på ett positivt sätt.

Albert
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Visa endast

Studietakt