Hälsa och vård

Hälsa och vård

På BTH hittar du både en grundutbildning till sjuksköterska och specialistutbildningar för äldrevård, psykiatrisk vård och till distriktssköterska. 

Centralt i våra utbildningar är omvårdnad, medicin och e-hälsa. Under utbildningen utvecklar din förmåga att möta människor olika vårdsituationer.

Eftersom vi är en teknisk högskola finns den allra senaste tekniken och hälsoteknisk forskning alltid nära, särskilt i vår forsknings- och utbildningsklinik på campus, och i utbildningarna ingår teknik på flera sätt.

Utbildningar inom området

Framtiden – mycket egenvård och e-hälsa

Med ett intresse för träning, hälsa och välmående valde Kalle att plugga till sjuksköterska. Han ser den tekniska utvecklingen och e-hälsa som viktig och positiv i en framtid med en befolkning som kommer att kräva mer vård, eftersom vi lever längre. Många tekniska lösningar är ju vanliga redan idag.

– Till exempel använder diabetiker appar i telefonen som gör att de kan hålla koll på sitt blodsocker under dagen. E-hälsa innebär att använda digitala verktyg och digital information för att uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa är integrerat i hela utbildningen och det finns även valbara kurser som ger en djupare inblick.

BTH är en teknisk högskola och har forskning inom e-hälsa, så om man vill kan man inkludera e-hälsa ganska mycket i sin utbildning.

Kalle
Tidigare student, Sjuksköterskeprogrammet

Jag vill inte fastna på ett kontor utan göra skillnad, hjälpa människor och påverka på ett positivt sätt.

Albert
Student, Sjuksköterskeprogrammet

E-hälsa och omvårdnad på BTH

E-hälsa och omvårdnad
Terese och Lina presenterar Sjuksköterskeprogrammet och vår unika klinik där studenter testar olika e-hälsoverktyg och simulerar olika händelser.

Specialisera dig?

Vill du du vill ta ett ytterligare steg din utveckling eller vill arbeta inom ett visst område? Specialisera dig!

 

Distriktssköterska   Psykiatrisk vård

 

BTH forsknings- och utbildningsklinik

BTH:s forsknings- och utbildningsklinik används för forskning, produktutveckling och som utbildningsmottagning.

Här övar och simulerar våra studenter olika scenarion under realistiska former – och får dessutom vara med när ny forskning och teknikutveckling inom vård och hälsa tas fram.

Kliniken ger oss bättre förutsättningar för praktiskt lärande.

Marcus
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Närhet till både forskare och ny teknik

– Efter utbildningen kommer jag att testa på lite olika områden för att sedan specialisera mig, säger Marcus. Just nu går han Sjuksköterskeprogrammet, eftersom han efter gymnasiet kände att han ville jobba med och för människor.

Efter tre år kan han välja att arbeta i Sverige eller utomlands, eller läsa vidare och specialisera sig. Programmet använder problembaserat lärande och lägger efterhand till en allt högre grad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ger erfarenhet från verkliga vårdsituationer.

Första året läser Marcus grunderna inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Andra året fördjupas kunskaperna och används för att skapa en helhetssyn över patienten och dess närstående. Tredje året kombineras kunskaperna från tidigare terminer och skapar ett yrkeskunnande och en grund för att läsa vidare.

Programmet har ett starkt inslag av e-hälsa och med en forsknings- och utbildningsklinik på campus delar du rum med både forskare och modern teknik.

Bild på Marcus Bergström

I framtiden tror jag att vården kommer att utvecklas mer tekniskt och ge bättre förutsättningar för patienter.

Marcus
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Tidigare studenter

Image of Josefin, alumni

Josefin

Ort: Helsingborg
Tidigare utbildning: Sjuksköterskeprogrammet
Yrke: Enhetschef
Arbetsplats: Helsingborgs stad
Arbetsuppgifter: Arbetar som biträdande enhetschef inom LSS barn- och ungdom inom omsorg i Helsingborg.
Image of Sandra, alumni

Sandra

Tidigare utbildning: Sjuksköterskeprogrammet
Yrke: Leg. barnmorska
Arbetsplats: Capio Citykliniken
Arbetsuppgifter: Arbetar främst med blivande föräldrar vid graviditet, preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning och gynekologiska cellprovskontroller.

Sara gick Sjuksköterskeprogrammet och jobbar idag som skolsköterska. Här berättar hon om sin utbildning. (1:55)

 

Studentprojekt

Sjuksköterskeprogrammet: Innovativa idéer för demensvården

Ett digitalt journallexikon som känner igen förkortningar och svåra ord som vårdpersonal använder i journaler. Det var Belmas idé som ledde hela vägen till final i Queen Silvia Nursing Award. Lexikonet var tänkt att användas av äldre för att lättare förstå sin journal.

Sjuksköterskeprogrammet: Används motionsleden på Västra Mark i hälsofrämjande syfte?

Fältstudien är gjord på Västra Mark i Karlskrona, det som undersöktes var motionsleden. Syftet med fältstudien var att undersöka olika folkhälsomål som uppfylls på Västra Mark, vilken målgrupp som söker sig dit samt att se om den används i hälsofrämjande syfte.

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Utbildningar inom området