Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

:
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-60543
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Axla ansvar och ledarskap och utveckla dina förmågor för att som distriktssköterska möta ett växande behov inom primär hälso- och sjukvård.

En utbildning som möter ett växande behov av kompetens

Allt fler livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ger ett växande behov av distriktssjuksköterskor i den primära hälso- och sjukvården. Efter examen har du kompetens och behörighet för större ansvar och en ledande och utvecklande roll – och kan arbeta hälsofrämjande och med omvårdnad inom barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård eller mottagningsverksamhet som distriktssköterska.

Kvalificerad som distriktssköterska

Du får de kunskaper i omvårdnad och medicin som behövs för att kunna arbeta som distriktssköterska med ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård.

Behörighet att axla ansvar

Utbildningen ger en fördjupning inom omvårdnad och medicin för att kunna svara upp mot distriktssjuksköterskans ansvar.  Under utbildningen bygger du en större förståelse för omvårdnad på ett högre plan.

Vetenskapligt och praktiskt lärande

I utbildningen används ett forskande, undersökande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker utvecklingen av din professionella kompetens för att självständigt och i samverkan leda, genomföra och utveckla ditt arbete. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Liknande utbildningar

Kurser och innehåll

Det ställs idag högre krav på att kunna vårda patienter som kräver mer avancerad vård.

Tina
 Distriktssköterska och tidigare student,
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
distriktssköterska 

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Karlskrona hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Karlskrona ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Programansvarig:

Christel Borg

christel.borg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Vad är hälsa och vård?

Vad omfattar området? Vad kan du jobba med? Inom vilka branscher?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×