Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

:
  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2027 vecka 2
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart
  • Anmälningskod: BTH-60549
  • Språk: Svenska
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Axla ansvar och utveckla dina förmågor för att som distriktssköterska arbeta med morgondagens omvårdnad och hälsoarbete.

Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper inom omvårdnad, vård och behandling från det nyfödda barnet till vård i livets slutskede. Du bygger också de kunskaper som krävs för att utveckla och leda omvårdnaden inom barnhälsovård, elevhälsa, hemsjukvård och vårdcentral/hälsocentral. Du gör också din VFU, som uppgår till 12 veckor, inom alla de fyra områdena.

Kompetens och kunskap för morgondagen

Du förbereder dig för såväl generella som komplexa omvårdnadssituationer, för att kunna leda omvårdnaden på ett jämställt och hållbart sätt i ett digitaliserat samhälle. Därför löper dessa perspektiv som en röd tråd genom hela utbildningen.
Programmets innehåll är väl grundat i aktuell forskning som också genomsyrar samtliga av programmets kurser. Du tränas genom hela utbildningen i att söka, presentera och referera till vetenskapliga studier.

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen i omvårdnad.

Tina, tidigare student berättar mer om programmet. (2:25)

Programinnehåll

Jämför program

Det ställs idag högre krav på att kunna vårda patienter som kräver mer avancerad vård.

Tina
 Distriktssköterska och tidigare student
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
distriktssköterska 

Forskning

Sjuksköterska som använder en maskin i ett undersökningsrum.

Är du nyfiken på hur man kan förbättra vår hälsa och vardag med hjälp av ny teknik? På BTH forskar vi inom områdena omvårdnad och hälsovetenskap. Vi undersöker hur teknik kan påverka människors hälsa och hur forskningen kan bidra till ett bättre liv. På campus har vi en forsknings- och utbildningsklinik där studenterforskare och företag kan mötas och utveckla produkter, tjänster och hjälpmedel. 

Läs mer om vår forskning inom tillämpad hälsoteknik.

Frågor?

Programansvarig:

Johanna Tell

johanna.tell@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är hälsa och vård?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×