FAQ – frågor och svar

FAQ - FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om anmälan och antagning till våra utbildningar.

Var kan jag få reda på senaste antagningspoängen till en viss utbildning/kurs?
Universitets- och högskolerådet (UHR) har statistik för meritvärde/statistik för sist antagna.
Använd sökfunktionen för UHR:s antagningsstatistik.


Hur ska jag göra för att komplettera min anmälan med handlingar efter anmälningstidens utgång?

Dessa handlingar ska vara högskolan tillhanda senast den 5 juli för höstantagningen  och senast den 1 december för vårantagningen.
Vänligen notera att antagningsomgångar för våra masterprogram på engelska, specialistutbildningar eller sommarkurser har andra datum som sista kompletteringsdag, för mer info se viktiga datum.

Alla kompletteringar kan skickas för inskanning till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du kan också välja att ladda upp dina dokument i pdf genom att logga in på Antagning.se


När startar terminen?
Våra terminstider hittar du här.


Vad händer om jag glömmer att svara på mitt antagningsbesked?
Dina samtliga anmälningsalternativ blir strukna. Vill du återanmäla dig kan du kontakta våra antagningshandläggare.

Telefon: 0455-38 55 00
Telefontider:
Måndagfredag 9:00-10:00
E-post: antagningen@bth.se


När får jag besked om jag kommit in på de utbildningarna/kurserna jag sökt?
Informationen finns på vår sida om viktiga datum.


På mitt antagningsbesked står det att jag är antagen. När får jag mer information om de sökta utbildningarna?
Senast tre veckor före kursstart finns ett välkomstbrev på utbildningens hemsida för program samt kurser och kurspaket.


Om jag har en reservplats till en kurs/utbildning ska jag då infinna mig på uppropsdagen för att bevaka eventuella lediga platser?
Nej, vi meddelar dig via e-post. Vi kallar reserverna i tur och ordning och du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropsdagen.


Jag har fått antagningsbesked nr 2 och är reservplacerad. Hur får jag besked om jag blir antagen?
Antagningen vid BTH kommer nu att kontakta reserverna i turordning. Vi meddelar dig via e-post.


Hur länge pågår reservantagningen?
Reservantagningen till både program och kurser pågår som längst till tre veckor efter terminsstart alternativt kursstart.


Jag har blivit antagen till en utbildning/kurs vid BTH men har inte möjlighet att ta platsen. Kan jag spara min plats till nästa år?
Nej, du måste söka på nytt till nästa år om inte särskilda skäl finns för att beviljas anstånd med studiestarten. Vill du lämna återbud till en kurs eller ett program gör du det på ”Mina sidor” på antagning.se eller skriver ett mejl till antagning@bth.se  om att du tackar nej till utbildningen.


Hur behandlas mina personuppgifter?
På vår sida om personuppgiftshantering kan du läsa om hur BTH behandlar dina uppgifter som student.


Kan man begära ut uppgifter från BTH?
Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära detta hos registrator, genom att skicka mail till registrator@bth.se Om du i samband med detta upptäcker fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas.

Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen, att invända mot behandlingen eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har frågor om dina rättigheter gentemot högskolan kan du kontakta högskolans dataskyddsombud via dataskyddsombud@bth.se


Hur behandlas sekretessmarkerade uppgifter?
Om du har sekretessmarkerade personuppgifter kan du läsa mer på antagning.se innan du söker till en utbildning.


Vad betyder det att man kan få platsgaranti efter avklarat Tekniskt basår?
Om du läser alla kurser och klarar alla tentor på Tekniskt basår vid BTH innan sista kompletteringsdag (den 5 juli) får du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid BTH. Följande ingenjörsprogram finns på BTH inför höstterminen 2021: Civilingenjör i AI och maskininlärning, 300 hp, Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, Civilingenjör i marin teknik, 300 hp, Civilingenjör i mjukvaruutveckling, 300 hp, Högskoleingenjör i IT-säkerhet, 180 hp samt Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp.

Förutsättningen för platsgarantin är att du anmäler dig till ingenjörsutbildningen vid BTH på antagning.se senast sista anmälningsdag inför en hösttermin. Du kan välja 12 utbildningsalternativ; anmälan görs via antagning.se och du kan då blanda BTH-alternativ med andra högskolors utbildningar. Skillnaden är bara att du har platsgaranti till ingenjörsutbildningarna vid BTH. Notera att underliggande alternativ stryks i urvalen om du kommer in på ett högre prioriterat alternativ. Detta gäller således även garantiplatserna.

Platsgarantin gäller så länge tillträdeskraven inte förändras och under förutsättning att anmälan har skett sista anmälningsdag och att studierna är avslutade senast angiven sista kompletteringsdag för aktuell antagningsomgång.


De behörigheter jag får på basåret, gäller de när jag söker andra skolor?
Ja, BTH rapporterar in dina godkända basårsmeriter och det görs också en registrering av att godkänt, slutfört tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 oavsett vilken högskola du anmält dig till via antagning.se (om du inte slutfört alla basårets kurser, kommer de kurser du slutfört att rapporteras till antagning.se).


Om jag gått basåret för att jag inte hade alla behörigheter, hamnar jag i Direktgruppen (BI) eller Kompletteringsgruppen (BII) då?
Du hamnar i kompletteringsgruppen (BII)! Men söker du till någon eller några av BTH:s ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom du då omfattas av garantiplatserna.


Vad ska jag tänka på innan jag skickar in min anmälan?
Sök bara utbildningar som du är behörig till. Sök fram din utbildning i fliken ”utbildningar”  på Antagning.se. Under rubriken ”förkunskapskrav” ser du vilka kurser som krävs för just den utbildningen. Läs gärna mer om både särskild och grundläggande behörighet på Antagning.se