Studenter utanför BTH

FAQ – frågor och svar

FAQ - FRÅGOR OCH SVAR

Hur kan jag kontrollera att min anmälan har kommit fram?

Kontakta våra antagningshandläggare vid BTH.
Tel: 0455-38 55 00; telefontid: må, ti 13-15, ons-fre 10-12.

E-post: antagningen@bth.se

Var kan jag få reda på senaste antagningspoängen till en viss utbildning/kurs?

Universitets- och högskolerådet (UHR) har statistik för meritvärde/statistik för sist antagna. Vänligen använd sökfunktionen för UHR:s  antagningsstatistik.

Hur ska jag göra för att komplettera min anmälan med handlingar efter anmälningstidens utgång?

Dessa handlingar ska vara högskolan tillhanda senast den 20 juni för höstantagningen 2016 och senast den 1 december för vårantagningen. Alla kompletteringar kan skickas för inskanning till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du kan också välja att ladda upp dina dokument i pdf på Mina sidor på www.antagning.se

För utbildningar med undervisningsspråk engelska kan andra datum gälla. Vänligen se Viktiga datum.

När startar terminen?

Våra terminstider hittar du på följande sida: Läsårsindelning

Vad händer om jag glömmer att svara på mitt antagningsbesked?

Dina samtliga anmälningsalternativ blir strukna. Vill du återanmäla dig kan du kontakta våra antagningshandläggare, tel: 0455-38 55 00 under telefontid: må, ti 13-15, ons-fre 10-12.
E-post: antagningen@bth.se

När får jag besked om jag kommit in på de utbildningarna/kurserna jag sökt?

Vänligen se Viktiga datum.

På mitt antagningsbesked står det att jag är antagen. När får jag mer information om de sökta utbildningarna?

Senast tre veckor för kursstart finns ett välkomstbrev på utbildningens hemsida.

Om jag har en reservplats till en kurs/utbildning ska jag då infinna mig på uppropsdagen för att bevaka eventuella lediga platser?

Nej, vi meddelar dig antingen per telefon eller e-post. Vi kallar reserverna i tur och ordning och du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropsdagen.

Jag har fått antagningsbesked nr 2 och är reservplacerad. Hur får jag besked om jag blir antagen?

Antagningen vid BTH kommer nu att kontakta reserverna i turordning. Vi meddelar dig antingen per telefon eller e-post. Eftersom reservantagningen vid denna tidpunkt hanteras lokalt på BTH kan du inte räkna med att kunna ta del av detta på Mina sidor på Antagning.se.

Hur länge pågår reservantagningen?

Reservantagningen till både program och kurser pågår som längst till tre veckor efter terminsstart alternativt kursstart.

Jag har blivit antagen till en utbildning/kurs vid BTH men har inte möjlighet att ta platsen. Kan jag spara min plats till nästa år?

Nej, du måste söka på nytt till nästa år om inte särskilda skäl finns för att beviljas anstånd med studiestarten. Läs mer om detta på följande länk: Ansöka om anstånd med studiestart.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Söker du en utbildning vid Blekinge Tekniska Högskola registreras alla uppgifter som du lämnar i anmälningsdatabas på antagning.se. Om du sedan blir antagen eller placerad som reserv till en utbildning förs dessa uppgifter in i vårt studiedokumentationssystem Ladok. I detta system registreras även dina kommande studieresultat.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna dokumentera och administrera dina studier. Av den anledningen kan dina personuppgifter, utöver registreringen i Ladok, komma att behandlas av exempelvis lärare, administratörer, studievägledare. I vissa fall kan särskilda uppgifter komma att överföras till exempelvis Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är Blekinge Tekniska Högskola som är ansvarig för de personuppgifter som finns registrerade. Bestämmelser om hur behandling av personuppgifter ska ske regleras i Förordningen om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).

Kan man begära ut uppgifter från BTH?

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära detta hos registrator, genom att skicka mail till registrator@bth.se Om du i samband med detta upptäcker fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas. Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (SFS1998:204).

Hur behandlas sekretessmarkerade uppgifter?

Om du har sekretessmarkerade personuppgifter kan du läsa mer på antagning.se innan du söker till en utbildning.

Vad betyder det att man kan få platsgaranti efter avklarat Tekniskt basår?

Om du läser alla kurser och klarar alla tentor på Tekniskt basår vid BTH innan sista kompletteringsdag (den 21 juni) får du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid BTH. Följande ingenjörsprogram finns vid BTH inför höstterminen 2017: Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, Civilingenjör i marin teknik 300 hp, Högskoleingenjör i IT-säkerhet 180 hp samt Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp.

Förutsättningen för platsgarantin är att du anmäler dig till ingenjörsutbildningen vid BTH på antagning.se senast sista anmälningsdag inför en hösttermin. Du kan välja 20 utbildningsalternativ som vanligt eftersom anmälan görs genom antagning.se och du kan då blanda BTH-alternativ med andra högskolors utbildningar. Skillnaden är bara att du har platsgaranti till ingenjörsutbildningarna vid BTH. Notera att underliggande alternativ stryks i urvalen om du kommer in på ett högre prioriterat alternativ. Detta gäller således även garantiplatserna.

Platsgarantin gäller så länge tillträdeskraven inte förändras och under förutsättning att anmälan har skett sista anmälningsdag och att studierna är avslutade senast angiven sista kompletteringsdag för aktuell antagningsomgång.

De behörigheter jag får på basåret, gäller de när jag söker andra skolor?

Ja, BTH rapporterar in dina godkända basårsmeriter och det görs också en registrering av att godkänt, slutfört tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 oavsett vilken högskola du anmält dig till via antagning.se (om du inte slutfört alla basårets kurser, kommer de kurser du slutfört att rapporteras till antagning.se).

Om jag gått basåret för att jag inte hade alla behörigheter, hamnar jag i Direktgruppen (BI) eller Kompletteringsgruppen (BII) då?

Du hamnar i Kompletteringsgruppen (BII)! Men söker du till någon eller några av BTH:s ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom du då omfattas av garantiplatserna.