BTH

FAQ – frågor och svar

FAQ - FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om anmälan och antagning till våra utbildningar.

Kontakta våra antagningshandläggare vid BTH.
Tel: 0455-38 55 00; telefontid: må, ti 13-15, ons-fre 10-12.

E-post: antagningen@bth.se

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har statistik för meritvärde/statistik för sist antagna. Vänligen använd sökfunktionen för UHR:s  antagningsstatistik.

Dessa handlingar ska vara högskolan tillhanda senast den 20 juni för höstantagningen  och senast den 3 december för vårantagningen.
Vänligen notera att antagningsomgångar för våra masterprogram på engelska, specialistutbildningar eller sommarkurser har andra datum som sista kompletteringsdag, för mer info se Viktiga datum.

Alla kompletteringar kan skickas för inskanning till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du kan också välja att ladda upp dina dokument i pdf på Mina sidor på www.antagning.se

För utbildningar med undervisningsspråk engelska kan andra datum gälla. Vänligen se Viktiga datum.

Våra terminstider hittar du på följande sida: Läsårsindelning

Dina samtliga anmälningsalternativ blir strukna. Vill du återanmäla dig kan du kontakta våra antagningshandläggare, tel: 0455-38 55 00 under telefontid: må, ti 13-15, ons-fre 10-12.
E-post: antagningen@bth.se

Nej, vi meddelar dig antingen per telefon eller e-post. Vi kallar reserverna i tur och ordning och du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropsdagen.

Antagningen vid BTH kommer nu att kontakta reserverna i turordning. Vi meddelar dig antingen per telefon eller e-post. Eftersom reservantagningen vid denna tidpunkt hanteras lokalt på BTH kan du inte räkna med att kunna ta del av detta på Mina sidor på Antagning.se.

Reservantagningen till både program och kurser pågår som längst till tre veckor efter terminsstart alternativt kursstart.

Nej, du måste söka på nytt till nästa år om inte särskilda skäl finns för att beviljas anstånd med studiestarten. Läs mer om detta på följande länk: Ansökan om anstånd med studiestart.

På vår sida om personuppgiftshantering kan du läsa om hur BTH behandlar dina uppgifter som student.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära detta hos registrator, genom att skicka mail till registrator@bth.se Om du i samband med detta upptäcker fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas.

Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen, att invända mot behandlingen eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har frågor om dina rättigheter gentemot högskolan kan du kontakta högskolans dataskyddsombud via dataskyddsombud@bth.se

Om du läser alla kurser och klarar alla tentor på Tekniskt basår vid BTH innan sista kompletteringsdag (den 20 juni) får du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid BTH. Följande ingenjörsprogram finns vid BTH inför höstterminen 2019: Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, Civilingenjör i marin teknik 300 hp, Högskoleingenjör i IT-säkerhet 180 hp samt Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp.

Förutsättningen för platsgarantin är att du anmäler dig till ingenjörsutbildningen vid BTH på antagning.se senast sista anmälningsdag inför en hösttermin. Du kan välja 12 utbildningsalternativ; anmälan görs genom antagning.se och du kan då blanda BTH-alternativ med andra högskolors utbildningar. Skillnaden är bara att du har platsgaranti till ingenjörsutbildningarna vid BTH. Notera att underliggande alternativ stryks i urvalen om du kommer in på ett högre prioriterat alternativ. Detta gäller således även garantiplatserna.

Platsgarantin gäller så länge tillträdeskraven inte förändras och under förutsättning att anmälan har skett sista anmälningsdag och att studierna är avslutade senast angiven sista kompletteringsdag för aktuell antagningsomgång.

Ja, BTH rapporterar in dina godkända basårsmeriter och det görs också en registrering av att godkänt, slutfört tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 oavsett vilken högskola du anmält dig till via antagning.se (om du inte slutfört alla basårets kurser, kommer de kurser du slutfört att rapporteras till antagning.se).

Du hamnar i Kompletteringsgruppen (BII)! Men söker du till någon eller några av BTH:s ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom du då omfattas av garantiplatserna.