två glada studenter

Viktiga datum

 

Antagning till höstterminen 2018

15 mars: Anmälan öppnar
16 april: Sista anmälningsdag
7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
april – 15 juni: Kontrolluppgifter
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
27 juli: Sista svarsdag
2 augusti: Andra antagningsbeskedet

Antagning till sommarterminen 2018

19 februari: Anmälan öppnar
15 mars: Sista anmälningsdag
3 april: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
mars – april Kontrolluppgifter
– Sista kompletteringsdag
2 maj: Antagningsbesked

 

Antagning till vårterminen 2019

17 september: Webbanmälan öppnar
15 oktober: Sista anmälningsdag
31 oktober: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
Oktober – november: Kontrolluppgifter
3 december: Sista kompletteringsdag
11 december: Antagningsbesked 1 med svarskrav
17 december: Sista svarsdag
20 december: Andra antagningsbeskedet