Viktiga datum

Viktiga datum

Antagning till magister- och masterprogram som ges på engelska MASTERHT19

16 oktober 2018: Webbanmälan öppnar
15 januari: Sista anmälningsdag
1 februari: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 februari: Sista kompletteringsdag
4 april: Antagningsbesked

Antagning till VIFYHT19 ”Vidareutbildning för yrkesverksamma”
(Specialistsjuksköterskeprogrammen)

15 februari: Anmälan öppnar
15 mars:  Sista anmälningsdag
27 mars: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
27 mars: Sista kompletteringsdag
12 april: Antagningsbesked

Antagning till sommarterminen 2019

20 februari: Webbanmälan öppnar
15 mars: Sista anmälningsdag
1 april: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
Mars – april Kontrolluppgifter
29 april: Antagningsbesked

Antagning till höstterminen 2019

15 mars: Webbanmälan öppnar
15 april: Sista anmälningsdag
7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
April –  juni: Kontrolluppgifter
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
26 juli: Sista svarsdag
1 augusti: Andra antagningsbeskedet