två glada studenter

Viktiga datum

Viktiga datum

Antagning till magister- och masterprogram som ges på engelska MASTERHT18

16 oktober: Anmälan öppnar
15 januari: Sista anmälningsdag
1 februari: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 februari: Sista kompletteringsdag
6 april: Antagningsbesked

Antagning till VIFYHT18 ”Vidareutbildning för yrkesverksamma”
(Specialistsjuksköterskeprogrammen)

15 februari: Anmälan öppnar
15 mars:  Sista anmälningsdag
23 april: Antagningsbesked

Antagning till höstterminen 2018

15 mars: Anmälan öppnar
16 april: Sista anmälningsdag
7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
april – 15 juni: Kontrolluppgifter
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
27 juli: Sista svarsdag
2 augusti: Andra antagningsbeskedet

Antagning till sommarterminen 2018

19 februari: Anmälan öppnar
15 mars: Sista anmälningsdag
3 april: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
mars – april Kontrolluppgifter
– Sista kompletteringsdag
2 maj: Antagningsbesked

 

Antagning till vårterminen 2019

17 september: Webbanmälan öppnar
15 oktober: Sista anmälningsdag
31 oktober: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
Oktober – november: Kontrolluppgifter
3 december: Sista kompletteringsdag
11 december: Antagningsbesked 1 med svarskrav
17 december: Sista svarsdag
20 december: Andra antagningsbeskedet