Viktiga datum

Viktiga datum när du sökt till BTH

Före och under antagningsperioden behöver du hålla koll på vad som händer. Här hittar du datum för antagningsprocessen och vilka datum som gäller för olika terminer.

Sommarkurser 2020

20 februari: Anmälan öppnar
16 mars: Sista anmälningsdag
30 mars: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
mars – april: Kontrolluppgifter
27 april: Antagningsbesked

Höstterminen 2020

16 mars: Anmälan öppnar
15 april: Sista anmälningsdag
7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
april-juni: Kontrolluppgifter
18 juni: Sista kompletteringsdag
9 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
24 juli: Sista svarsdag
30 juli: Andra antagningsbeskedet

Specialistsjuksköterskeprogrammen 2020

17 februari: Anmälan öppnar
16 mars:  Sista anmälningsdag
2 april:     Sista kompletteringsdag/sista dag att styrka avgiftsfrihet
21 april:   Antagningsbesked

Vårterminen 2021

15 september: Webbanmälan öppnar
15 oktober: Sista anmälningsdag
2 november: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
Oktober – november: Kontrolluppgifter
1 december: Sista kompletteringsdag
10 december: Antagningsbesked 1 med svarskrav
16 december: Sista svarsdag
21 december: Andra antagningsbeskedet

Master- och magisterprogram 2021

Program som ges på engelska.

16 oktober 2020: Anmälan öppnar
15 januari 2021: Sista anmälningsdag
1 februari: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 februari: Sista kompletteringsdag
7 april 2020: Antagningsbesked