två glada studenter

Viktiga datum

Viktiga datum

Antagning till sommarterminen 2017

22 februari: Webbanmälan öppnar
15 mars: Sista anmälningsdag
31 mars: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
18 mars – 11 april Kontrolluppgifter
2 maj: Antagningsbesked

Antagning till höstterminen 2017

15 mars: Webbanmälan öppnar
18 april: Sista anmälningsdag
8 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
20 april-14 juni: Kontrolluppgifter
21 juni: Sista kompletteringsdag
13 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
28 juli: Sista svarsdag
3 augusti: Andra antagningsbeskedet

Antagning till vårterminen 2018

15 september: Webbanmälan öppnar
16 oktober: Sista anmälningsdag
31 oktober: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
Oktober-november : Kontrolluppgifter
1 december: Sista kompletteringsdag
8 december: Antagningsbesked med svarskrav
19 december: Sista svarsdag
27 december: Andra antagningsbeskedet