två glada studenter

Viktiga datum

Viktiga datum

Antagning till höstterminen 2017

15 mars: Webbanmälan öppnar
18 april: Sista anmälningsdag
8 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
20 april-14 juni: Kontrolluppgifter
21 juni: Sista kompletteringsdag
13 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
28 juli: Sista svarsdag
3 augusti: Andra antagningsbeskedet

 

Antagning till vårterminen 2018

15 september: Webbanmälan öppnar
16 oktober: Sista anmälningsdag
31 oktober: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
Oktober-november : Kontrolluppgifter
1 december: Sista kompletteringsdag
8 december: Antagningsbesked med svarskrav
19 december: Sista svarsdag
27 december: Andra antagningsbeskedet

Antagning till magister- och masterprogram som ges på engelska MASTERHT18

November: Webbanmälan öppnar
15 januari: Sista anmälningsdag
1 februari: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 februari: Sista kompletteringsdag
6 april: Antagningsbesked

Antagning till höstterminen 2018

15 mars: Webbanmälan öppnar
16 april: Sista anmälningsdag
7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
maj – juni: Kontrolluppgifter
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav
27 juli: Sista svarsdag
2 augusti: Andra antagningsbeskedet

Antagning till sommarterminen 2018

19 februari: Webbanmälan öppnar
15 mars: Sista anmälningsdag
30 mars: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
mars – april Kontrolluppgifter
– Sista kompletteringsdag
2 maj: Antagningsbesked