Studentstöd

Studentstöd

Studier på högskola innebär ett nytt sätt att studera, mycket eget ansvar och kanske en ny och ovan livssituation – och det kan bli lite överväldigande. Då är det bra att veta att det finns stöd och hjälp att få om du inte riktigt hänger med i studierna eller behöver lite extra hjälp.

Under terminen brukar personal som jobbar med olika typer av studentstöd finnas i korridorerna vissa tider, för att du lätt ska kunna ställa frågor och ta kontakt.

Studera med funktionsnedsättning

BTH är en öppen högskola, tillgänglig för alla. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd. Stödet anpassas efter just dina behov och kan se olika ut.

Tillsammans med samordnare, lärare och i vissa fall studievägledare tar vi fram de stödåtgärder du behöver. Du kan läsa mer om vilket pedagogiskt stöd du kan få på Studentportalen.

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan när du tackar ja till din studieplats, för att du ska kunna få det stöd du behöver i tid till kursstarten.

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare för riktat pedagogiskt stöd
Telefon: 0455 – 38 52 11
E-post: funka@bth.se

Studievägledning

Studievägledarna finns till för dig som behöver vägledning och information om studier. Ett vägledningssamtal kan gälla frågor om behörighet, utbildningsinnehåll eller hur du planerar din utbildning. Vägledarna hjälper dig att hitta din väg.

BTH:s studievägledare kan även ge dig tips på bra studieteknik och erbjuder föreläsningar i studieteknik under läsåret.

Du är välkommen att boka tid för personligt vägledningssamtal eller ställa din fråga direkt till oss.

Kontakt

studievagledning@bth.se

 

Studieverkstaden

Studieverkstaden kan ge dig tips och råd kring studieteknik och hjälper dig att utveckla ditt akademiska skrivande. Vi erbjuder både föreläsningar och individuell handledning.

 

Läs mer om Studieverkstaden

Samtalsstöd

Ett stödjande samtal kan handla om personliga svårigheter eller något i din studiesituation. Ibland är det svårt att se lösningar och då kan det vara bra att tala med någon utomstående.

Hos samtalsstöd finns både samtalsterapeut och kurator.

 

Läs mer om samtalsstöd