Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Vid institutionen bedriver vi utbildning inom huvudområdet industriell ekonomi. Vi erbjuder program på campus och distans. Programmen ger dig antingen en bred ekonomisk grundkompetens eller specialisering inom innovation och entreprenörskap.

Forskning bedrivs inom området teknik, innovation och entreprenörskap.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta Eva Lövstål, prefekt eller Monica Nilsson, institutionskoordinator. Vill du besöka oss så hittar du oss på plan 2 i hus J, Campus Karlskrona.

Personal vid institutionen

Andersson, Christian

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: christian.m.andersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Affilierad forskare

Andersson, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385657
 • E-post: martin.andersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Professor/Prodekan
 • Rum: J2414

Barros, Rayane

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385615
 • E-post: rayane.barros@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Lärarassistent
 • Rum: J2227

Bengtsson, Lars

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: lars.bengtsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Professor

Bourelos, Evangelos

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385606
 • E-post: evangelos.bourelos@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2404

Braunerhjelm, Pontus

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: pontus.braunerhjelm@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Professor
 • Rum: J2418

Brychko, Maryna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385636
 • E-post: maryna.brychko@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2418

Börrefors, Johanna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385681
 • E-post: johanna.borrefors@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetsadjunkt

Deiaco, Enrico

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: enrico.deiaco@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Affilierad forskare

Eklund, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: johan.eklund@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Professor
 • Rum: J2228

Ghanaati, Mohammadmehdi

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385623
 • E-post: mohammadmehdi.ghanaati@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Industridoktorand
 • Rum: J2417

Hosseini, Mojtaba

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385616
 • E-post: mojtaba.hosseini@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2225

Jienwatcharamongkhol, Viroj

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385603
 • E-post: viroj.jienwatcharamongkhol@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2403

Karlsson, Charlie

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: charlie.karlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Professor emeritus
 • Rum: J2405

Keskitalo, Mikael

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385639
 • E-post: mikael.keskitalo@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2223

Kittipittayakorn, Cholada

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385611
 • E-post: cholada.kittipittayakorn@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Doktorand
 • Rum: J2420

Kusetogullari, Anna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385609
 • E-post: anna.kusetogullari@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Doktorand
 • Rum: J2422

Lappi, Emma

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: emma.lappi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Forskare

Lövstål, Eva

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385604
 • E-post: eva.lovstal@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor/Prefekt
 • Rum: J2419

Mattsson, Pontus

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: pontus.mattsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Affilierad forskare

Månsson, Jonas

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385612
 • E-post: jonas.p.mansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Professor
 • Rum: J2415

Nilsson, Monica

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385842
 • E-post: monica.h.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Institutionskoordinator
 • Rum: J2413

Numminen, Emil

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385601
 • E-post: emil.numminen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2222

Olsson, Ola

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: ola.olsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Industridoktorand

Pan Fagerlin, Wen

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385618
 • E-post: wen.pan.fagerlin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2423

Poček, Jasna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: jasna.pocek@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Forskare

Quoreshi, Shahiduzzaman

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385638
 • E-post: shahiduzzaman.quoreshi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Biträdande professor
 • Rum: J2409

Rasmussen, Kjartan

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385641
 • E-post: kjartan.rasmussen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Doktorand
 • Rum: J2419

Rouchy, Philippe

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385379
 • E-post: philippe.rouchy@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2411

Stone, Trudy-Ann

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385624
 • E-post: trudy-ann.stone@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2423

Svensson, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385354
 • E-post: martin.svensson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor/docent/Proprefekt
 • Rum: J2412

Sällberg, Henrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385613
 • E-post: henrik.sallberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor
 • Rum: J2410

Söderqvist, Fredrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: fredrik.soderqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Industridoktorand

Törnqvist Krasemann, Johanna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385881
 • E-post: johanna.tornquist.krasemann@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetslektor/docent
 • Rum: K:NA J2226, K:HAMN 3-307
 • Tjänstledig: Tjänstledig

Uddin, M Reaz

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: mreaz.uddin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Industridoktorand

Unnikrishnan, Anupama

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385605
 • E-post: anupama.unnikrishnan@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2416

Wrenne, Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385621
 • E-post: anders.wrenne@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Titel: Universitetsadjunkt/studierektor
 • Rum: J2408

Forskning

 

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH har forskningen två huvudsakliga inriktningar:

Innovation, teknik och management
Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

Industriell dynamik och teknologisk förändring
Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering. En del av forskningen är att studera effektivitets- och produktivitetskonsekvenser av sådana förändringar.

Läs mer om vår forskning.

Working paper series
S-WoPEc – Working Paper Series

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×