Specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management

Kurspaket, 30,0 hp

  • Startvecka: v.3
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 100 %
  • Ort: Distans
  • Anmälningskod: BTH-KP701

Tillfället är stängt för anmälan

Innehåll

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:

Produktstyrning 7,5 hp
Process- och projektstyrning 7,5 hp
Ledarskap i högteknologiska och kunskapsintensiva organisationer 7,5 hp
Strategi och affärsmodeller inom teknikintensiv verksamhet 7,5 hp

Kurspaketet erbjuder specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom området. Samtliga kurser går på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt. Kurspaketet inleds med kurserna Produktstyrning samt Process- och projektstyrning. De kurserna utvecklar dina kunskaper om styrning och planering för att åstadkomma långsiktigt hållbara och lönsamma produkter och produktportföljer samt effektiva verksamhetsprocesser och projekt. Den tredje och fjärde kursen är både en fördjupning och breddning på de inledande kurserna. I kurserna tre och fyra utvecklar du kunskaper om strategi och ledarskap i framförallt teknik- och kunskapsintensiva företag och organisationer. På de kurserna diskuteras även kopplingen mellan strategi och affärsmodeller å ena sidan och produktstyrning å andra sidan, samt ledarskapets betydelse för verksamheters process- och projektstyrning.

Kurserna är på distans och ges på engelska. Det finns inga obligatoriska campusträffar, men schemalagda träffar på distans kan förekomma. Undervisnings- och examinationsformerna inom kurspaketet varierar. Här förekommer teoretiska och praktiska inslag, individuella och gruppbaserade uppgifter, samt lärarledda och mer studentstyrda moment. Eftersom kurspaketet som helhet är på helfart förutsätts att du kan ägna 40 timmar i veckan åt studierna

Kurspaketsansvarig: Wen Pan Fagerlin

E-post: wen.pan.fagerlin@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om 30 hp inom teknik, varav minst 6 hp inom industriell ekonomi och management.
Undervisningen ges på engelska.

URVALSMETOD
Behöriga sökande rangordnas efter antal avklarade högskolepoäng, från 1 upp till 165 högskolepoäng.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×