Samarbeta med våra studenter

Vi tänker bättre tillsammans

Allt fler företag och offentliga organisationer inser fördelarna med att ha med studenter i sin verksamhet. Att exempelvis låta en student göra sitt examensarbete på företaget, eller bara ett kortare studentprojekt, ger nya insikter och värdefulla kontakter. Studenten får arbetslivserfarenhet och arbetsgivaren knyter kontakter med möjlig framtida arbetskraft. Nedan finns ett exempel på lyckat studentsamarbete:

Win-win-situation då studenter och företag möts

Att få tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer och chans till jobb är några av fördelarna för studenterna när de samarbetar med företag under utbildningen. Företagen, å sin sida, får idéer och input som de kan dra nytta av i sin verksamhet. BTH har samarbetat med företaget Dynapac under de senaste fem åren.

– Att få arbeta med verkliga problem och med verkliga företag är en unik möjlighet för våra studenter. Studenterna tränar sig i att förstå hur produktutveckling görs i verkligheten vilket gör att de får ökad förståelse för hur deras kunskap ska tillämpas i sin helhet, säger Christian Johansson Askling, ansvarig för BTH:s ingenjörsprogram i maskinteknik.

–Vi vet av erfarenheter från flera av våra tidigare studenter att de har stor nytta av detta när de kommer ut i arbetslivet, menar han.

BTH har samarbetat med Dynapac under de senaste fem åren och närmare 150 studenter har fram tills idag fått chansen att samarbeta med företaget, i varierande omfattning. Ibland har studenterna gjort det inom en kurs på masternivå, ibland i form av ett examensarbete. Företaget har även varit involverat i forskningsprojekt som bedrivits på BTH – forskning som sedan resulterat i en licentiat- eller doktorsavhandling.

–Idén med företagssamarbetet är dels att studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en verklig situation, dels att företaget kan utforska radikala lösningar både när det gäller affärsmodell och produkter, vilket hade varit svårare att undersöka och bedöma på annat sätt. Så det är verkligen en win-win-situation, säger Marco Bertoni, kursansvarig på Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Läs mer...


Det studenterna gör rent konkret är att tillämpa nya metoder och verktyg från forskningen på Blekinge Tekniska Högskola för att vägleda innovations- och produktutvecklingsprocessen inom företaget.

Att ha den här typen av samarbete betyder mycket för ett företaget som Dynapac – studenterna bidrar med mycket i innovationsarbetet.

–Det är stimulerande att arbeta med studenterna. Man får ofta se saker från en annan vinkel än man själv tänkt, menar Pontus Jonsson, Design and Development Support Manager på Dynapac.

BTH kommer att fortsätta det fruktbara samarbetet med Dynapac och fler studenter kommer att få chans att utvecklas i sin ingenjörsroll där.

–Vi tror att det är viktigt med de fysiska besöken på företagen – att studenterna får träna sig i att samarbeta och interagera med experter inom industrin. På plats på företaget tränar studenterna samarbetsförmåga och kommunikation, vilka båda är mycket viktiga ifall du ska arbeta som ingenjör, menar Marco Bertoni.

Värdefullt med nya idéer

Ibland är det värdefullt med nya idéer. Ett studentprojekt är ett verklighetsanpassat kortare arbete mitt i studierna, under exempelvis åtta veckor. Det kan hjälpa dig att komma vidare i en problemlösning.

Studenterna har tid avsatt under utbildningen för att hjälpa dig, till låga eller inga kostnader. De hjälper dig att ta hand om behov i företaget. Det är också ett bra sätt för dig som företagare att hitta rätt arbetskraft.

Som företagare eller arbetsgivare träffar du studenten eller studenterna och kommer gemensamt överens om ett studentprojekt eller ett examensarbete. BTH handleder studenten i de akademiska delarna av arbetet.

I många av utbildningarna på BTH genomförs studentprojekten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, genomfört skarpt ute i arbetslivet, ger studenterna en bild av vilka problem och frågeställningar de kan komma att möta i kommande yrkesutövning.

Företaget i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Studentprojekt i samarbete

Hållbar hockey

Hockeyallsvenskan tar nu steget mot att bli en av de första ligorna i världen att fokusera på hållbarhet, detta med hjälp av BTH:s studenter i strategiskt ledarskap för hållbarhet som har arbetat med Hockeyallsvenskans ledning för att bland annat belysa hur situationen ser ut idag och arbeta fram strategier för deras arbete framåt

Säker trafik

BTH-studenter arbetade tillsammans med Volvo Group Connected Solutions och studenter från Stanford University i ett globalt innovationsprojekt fokuserat på innovativa koncept för att kommunicera säkerhetskritisk information mellan lastbilsförare och övriga användare av den smarta stadens gator och vägar.

Projektet är särskilt intressant ur ett samverkansperspektiv eftersom det handlar om ett projekt med en unik profil där utbildning, forskning och samverkan sammanstrålar inom ramen för ett innovativt teknikområde under stark utveckling. Projektet är en del av det pågående arbetet inom BTH:s forskningsprofil inom modelldriven produktutveckling finansierad av industripartners, KK-stiftelsen och BTH.

Övriga studentprojekt i korthet

 • En mekanisk ogräsrensare tillsammans med Lyckegår.
 • Ett modulärt robotgripdon tillsammans med Evomatic.
 • En sensor för att detektera tryckfall vid rör- och kabelgenomföring tillsammans med Roxtec.
 • Ett rum på äldreboenden anpassat för upplevelser och social stimulans tillsammans med Blue Science Park.
 • Ett koncept för en så kallad ”digital tvilling” tillsammans med Dynapac.
 • Olika kommunikationslösningar för bygg- och anläggning tillsammans med Volvo Construction Equipment.
 • Ett verktyg som ska gynna uppföljning av barns välmående tillsammans med Contribe.
 • Ett planerings- och bokningsverktyg för Karlskrona kommuns chaufförstjänst tillsammans med Sigma IT.
 • En e-hälsoapplikation som har till uppgift att hitta tidiga indikationer på hjärtsvikt tillsammans med CGI.
 • En e-learningplattform tillsammans med Softhouse.
 • Ett webbaserat konfigurationssystem för bygg- och säkerhetslösningar tillsammans med Ericsson.

Annonsera för att få kontakt med våra studenter

Har du en idé till ett projekt som kan passa för ett studentprojekt? Du kan nu annonsera på BTH:s annonsportal för att komma i kontakt med studenter om ditt företag eller organisation har ett förslag på uppdrag för examensarbete, studentprojekt, praktik eller annat uppdrag.

Annonsera på BTH:s annonsportal för att komma i kontakt med studenter.

Om du är nyfiken på hur det skulle vara att ta emot studenter på ditt företag eller i din organisation är det en god idé att läsa vår broschyr Att samarbeta med studenter. I den finns allt du behöver veta om hur det kan gå till och vad du bör tänka på! Här kan du ladda ned broschyren Att samarbeta med studenter.

Självklart hjälper vi till med att förmedla kontakten mellan dig och våra kvalificerade studenter. Längst ned på den här sidan, eller i broschyren, hittar du kontaktperson för detta.

Läs mer om BTH:s samarbeten här.

Intervju med Johan Sandberg, VD Hasslö båtvarv (1 min)

”Det är faktiskt första gången som vi har studenter i vår verksamhet. För oss har det varit klockrent.”

Examensarbete

Examensarbetet är det avslutande momentet i en utbildning och brukar vara under en termin.

Examensarbetet är den del i utbildningen som ska visa studentens färdigheter i att kunna tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem, föreslå lösningar och presentera arbetets resultat.

Ett examensarbete ska hålla en viss vetenskaplig nivå och kräver en dialog för att både uppdragsgivare och BTH ska få sina synpunkter tillgodosedda. Vi har många exempel på företag och organisationer som har sett fördelarna med att låta en student göra examensarbetet hos sig.

Om du är intresserad av att låta en student göra sitt examensarbete hos dig, kontakta gärna oss för mer information. Högskolan hjälper till med att förmedla kontakten. Tänk på att det kan ta lite tid att hitta lämpliga studenter och förbereda för examensarbetet – det är därför bra att vara ute i god tid.

 

Rekrytering

Vi kan hjälpa dig att nå våra studenter på ett effektivt och enkelt sätt. BTH erbjuder kostnadsfri annonsering av jobb, sommarjobb, traineeplatser, praktik och extrajobb. Oavsett om din verksamhet har behov av att timanställa några dagar i veckan eller behöver hjälp under en begränsad period, finns det goda skäl att kontakta BTH.

 

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×