Samarbeta med våra studenter

Samarbeta med våra studenter

Allt fler företag och offentliga organisationer inser fördelarna med att ha med studenter i sin verksamhet. Att exempelvis låta en student göra sitt examensarbete på företaget, eller bara ett kortare studentprojekt, ger nya insikter och värdefulla kontakter. Studenten får arbetslivserfarenhet och arbetsgivaren knyter kontakter med möjlig framtida arbetskraft.

Vi tänker bättre tillsammans

Win-win-situation då studenter och företag möts

Att få tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer och chans till jobb är några av fördelarna för studenterna när de samarbetar med företag under utbildningen. Företagen, å sin sida, får idéer och input som de kan dra nytta av i sin verksamhet. BTH har samarbetat med företaget Dynapac under de senaste fem åren.

–Att få arbeta med verkliga problem och med verkliga företag är en unik möjlighet för våra studenter. Studenterna tränar sig i att förstå hur produktutveckling görs i verkligheten vilket gör att de får ökad förståelse för hur deras kunskap ska tillämpas i sin helhet, säger Christian Johansson Askling, ansvarig för BTH:s ingenjörsprogram i maskinteknik.

–Vi vet av erfarenheter från flera av våra tidigare studenter att de har stor nytta av detta när de kommer ut i arbetslivet, menar han.

BTH har samarbetat med Dynapac under de senaste fem åren och närmare 150 studenter har fram tills idag fått chansen att samarbeta med företaget, i varierande omfattning. Ibland har studenterna gjort det inom en kurs på masternivå, ibland i form av ett examensarbete. Företaget har även varit involverat i forskningsprojekt som bedrivits på BTH – forskning som sedan resulterat i en licentiat- eller doktorsavhandling.

–Idén med företagssamarbetet är dels att studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en verklig situation, dels att företaget kan utforska radikala lösningar både när det gäller affärsmodell och produkter, vilket hade varit svårare att undersöka och bedöma på annat sätt. Så det är verkligen en win-win-situation, säger Marco Bertoni, kursansvarig på Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Läs mer...


Det studenterna gör rent konkret är att tillämpa nya metoder och verktyg från forskningen på Blekinge Tekniska Högskola för att vägleda innovations- och produktutvecklingsprocessen inom företaget.

Att ha den här typen av samarbete betyder mycket för ett företaget som Dynapac – studenterna bidrar med mycket i innovationsarbetet.

–Det är stimulerande att arbeta med studenterna. Man får ofta se saker från en annan vinkel än man själv tänkt, menar Pontus Jonsson, Design and Development Support Manager på Dynapac.

BTH kommer att fortsätta det fruktbara samarbetet med Dynapac och fler studenter kommer att få chans att utvecklas i sin ingenjörsroll där.

–Vi tror att det är viktigt med de fysiska besöken på företagen – att studenterna får träna sig i att samarbeta och interagera med experter inom industrin. På plats på företaget tränar studenterna samarbetsförmåga och kommunikation, vilka båda är mycket viktiga ifall du ska arbeta som ingenjör, menar Marco Bertoni.

Intervju med Johan Sandberg, VD Hasslö båtvarv (1 min)

”Det är faktiskt första gången som vi har studenter i vår verksamhet. För oss har det varit klockrent.”

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×