Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Institutionen för matematik och naturvetenskap är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Undervisning bedrivs inom elektroteknik, signalbehandling, matematik, fysik, kemi. Civilingenjörsprogrammet marin teknik ligger inom institutionens ansvarsområde. Institutionen ansvarar för forskarutbildningen inom tre olika områden: Systemteknik, Tillämpad signalbehandling samt Matematik med tillämpningar.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser. Undervisning bedrivs inom elektroteknik, signalbehandling, matematik, fysik, kemi. Civilingenjörsprogrammet marin teknik ligger inom institutionens ansvarsområde.

BTH - med fokus på matematisk problemlösning

Utvecklingen av kreativa matematiska lösningsstrategier står i fokus för flera av de matematikaktiviteter som erbjuds vid BTH. Syftet är att genom utmanande problemlösning få elever och studenter att träna på generella arbets- och förhållningssätt som är hållbara och värdefulla för fortsatta (matematik)studier.

Mer information om matematikaktiviteter vid BTH.

 

Personal vid institutionen

Armanini Stefanan, Aline

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: aline.armanini.stefanan@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Gästdoktorand

Bergeling, Carolina

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385586
 • E-post: carolina.bergeling@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3608

Bernelf, Malin

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385524
 • E-post: malin.bernelf@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3537

Dahl, Mattias

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385428
 • E-post: mattias.dahl@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3539 KNA, 3-307 KHAMN

Eriksson, Mattias

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385705
 • E-post: mattias.eriksson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3613

Fredriksson, Henrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385548
 • E-post: henrik.fredriksson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3603

Frånberg, Oskar

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385550
 • E-post: oskar.franberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/ docent
 • Rum: J3424

Gertsovich, Irina

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385580
 • E-post: irina.gertsovich@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3547

Gralvik, Per

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385690
 • E-post: per.gralvik@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3615

Gredehall, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385553
 • E-post: martin.gredehall@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3329

Hallösta, Simon

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0454-385903
 • E-post: simon.hallosta@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Doktorand

Hedberg, Claes

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385513
 • E-post: claes.hedberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3540

Hjortsberg, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385763
 • E-post: johan.hjortsberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3614

Hultgren, Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385588
 • E-post: anders.hultgren@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor

Ivanenko, Yevhen

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385596
 • E-post: yevhen.ivanenko@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor systemteknik
 • Rum: J3549

Javadi, Saleh

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0454-385920
 • E-post: saleh.javadi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J3536

Jogréus, Claes

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385405
 • E-post: claes.jogreus@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3605

Kao-Walter, Sharon

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385506
 • E-post: sharon.kao-walter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor emerita

Khamitova, Raisa

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385462
 • E-post: raisa.khamitova@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3617

Kulesza, Wlodek

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385898
 • E-post: wlodek.kulesza@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3626

Lennerstad, Håkan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: hakan.lennerstad@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor emeritus

Lindberg, Vanja

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385438
 • E-post: vanja.lindberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/prefekt
 • Rum: J3533

Ludwig Barbosa, Vinicius

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385733
 • E-post: vinicius.ludwig.barbosa@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor

Lövström, Benny

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385704
 • E-post: benny.lovstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3545

Mattsson, Linda

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385456
 • E-post: linda.mattsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3616

Månsson, Hanne

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385572
 • E-post: hanne.mansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3330

Nyqvist, Robert

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385418
 • E-post: robert.nyqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3538

Nyström, Åke

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: ake.nystrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor

Olsson, Andreas

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385521
 • E-post: andreas.olsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3328

Palm, Bruna

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385583
 • E-post: bruna.palm@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J3603

Petersson, Tomas

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385561
 • E-post: tomas.petersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3337

Pettersson, Mats

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385728
 • E-post: mats.pettersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J-3543KNA, 3-307 KHAMN

Rameez, Muhammad

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0454-385905
 • E-post: muhammad.rameez@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: 3-305

Richter, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385545
 • E-post: johan.richter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3544

Sievert, Thomas

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385543
 • E-post: thomas.sievert@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3609

Silvanius, Mårten

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: marten.silvanius@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J3524

Ström Bartunek, Josef

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385585
 • E-post: josef.strombartunek@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3530

Svärd Olsson, Anna

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385516
 • E-post: anna.svard.olsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lärare tekniskt basår
 • Rum: J3606

Vu, Viet Thuy

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385579
 • E-post: viet.thuy.vu@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3607

Wagner, Stefan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385557
 • E-post: stefan.wagner@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor
 • Rum: J3531

Åkesson Nilsson, Gunilla

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385686
 • E-post: gunilla.akesson.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3327

Åsman, Mikael

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385720
 • E-post: mikael.asman@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3542

Öinert, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385684
 • E-post: johan.oinert@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3641

Forskning

Avancerade hållbara produkter och tjänster bygger ofta på matematiska modellbaserade innovationer. Inom området matematik och systemteknik kombineras djupgående inomvetenskaplig forskning inom matematik, matematisk statistik och fysik med starkt tillämpad forskning inom bland annat radarteknik, fjärranalys, trafikforskning, marinteknik och hälsoteknik. Matematisk modellering är kärnan i dessa projekt.

Finansiärer för våra forskningsprojekt är KK-stiftelsen, EU, Trafikverket, Transportstyrelsen, Nationella rymdforskningsprogrammet, FMV, Vinnova, Crafoordska stiftelsen, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro (CISB), Karlshamns kommun, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), samt Kungliga vetenskapsakademin

Våra forskning bedrivs i samarbete med företag och organisationer och några exempel på samarbetspartners: Saab EDS, RUAG Space, FOI, Netport Science Park AB, Sweco, Region Blekinge, Chalmers Tekniska högskola, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR Landstinget Blekinge, Airbus Defence and Space, Försvarsmakten, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Federal University of Santa Maria och Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien.

Exempel på olika forskningsprojekt är:

Läs mer om forskningen i matematik med tillämpningar samt systemteknik.

2017-06-12–13 TIMN-konferens Häckeberga slott

TIMN-konferens Häckeberga slott

2017-05-18 Installationsföreläsning


foto av en installationsföreläsning
Professor Johan Öinert och Dekan Tobias Larsson

Johan Öinert, professor i matematik: Matematiken i människans tjänst – igår, idag och imorgon
Matematikforskning, vad är den egentligen bra för? Den frågan ställer sig nog många. Genom ett flertal illustrerande exempel kommer jag att visa hur matematik och matematiskt tänkande har spelat en avgörande roll för vår moderna historia. Ni kommer att få leva er in i hur vår tillvaro hade kunnat se ut om vi inte hade haft matematikforskning.

 

2017-03-30 Docentföreläsning Claes Jogréus

Docentföreläsning Claes JogréusDocent Claes Jogréus och Dekan Tobias Larsson efter godkänd docentföreläsning

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×