Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Institutionen för matematik och naturvetenskap

Institutionen för matematik och naturvetenskap är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Undervisning bedrivs inom elektroteknik, signalbehandling, matematik, fysik, kemi. Civilingenjörsprogrammet marin teknik ligger inom institutionens ansvarsområde. Institutionen ansvarar för forskarutbildningen inom tre olika områden: Systemteknik, Tillämpad signalbehandling samt Matematik med tillämpningar.

Prefekt: Vanja Lindberg
Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser. Undervisning bedrivs inom elektroteknik, signalbehandling, matematik, fysik, kemi. Civilingenjörsprogrammet marin teknik ligger inom institutionens ansvarsområde.

BTH - med fokus på matematisk problemlösning

Utvecklingen av kreativa matematiska lösningsstrategier står i fokus för flera av de matematikaktiviteter som erbjuds vid BTH. Syftet är att genom utmanande problemlösning få elever och studenter att träna på generella arbets- och förhållningssätt som är hållbara och värdefulla för fortsatta (matematik)studier.

Mer information om matematikaktiviteter vid BTH.

 

Forskning

Avancerade hållbara produkter och tjänster bygger ofta på matematiska modellbaserade innovationer. Inom området matematik och systemteknik kombineras djupgående inomvetenskaplig forskning inom matematik, matematisk statistik och fysik med starkt tillämpad forskning inom bland annat radarteknik, fjärranalys, trafikforskning, marinteknik och hälsoteknik. Matematisk modellering är kärnan i dessa projekt.

Forskningen vid institutionen innefattar även projekt som syftar till kapacitetsförbättringar i järnvägstrafiken. Mer specifikt är fokus att optimera och minimera förseningar i järnvägssystemet genom att söka nya innovativa lösningar med stöd av analyser. Genom att arbeta med storskalig optimering och analys av trafiksystem strävar gruppen efter att förbättra transportinfrastrukturen och effektiviteten i järnvägsnätet.

En annan del av forskningen syftar till att identifiera kapacitetsbrister ett tidigt skede, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder för att förhindra flaskhalsar och överbelastning i trafik på väg. Forskargruppen arbetar även med att planera placeringen av laddstationer för eldrivna fordon i vägnätsinfrastrukturen, för att säkerställa en hållbar och effektiv energiförsörjning för framtidens transporter.

Samarbeten med svenska lärosäten, Trafikverket och andra aktörer inom transportsektorn är ett naturligt inslag forskningsavdelningens arbete. Genom att kombinera expertis från olika områden kan gruppen driva utvecklingen av framtidens väg- och järnvägssystem och på så sätt i en vid mening bidra till mer hållbara och effektiva transporter. -Innovativa lösningar bidrar till en förbättrad transportinfrastruktur och en mer hållbar framtid för alla!

Finansiärer för våra forskningsprojekt är KK-stiftelsen, EU, Trafikverket, Transportstyrelsen, Nationella rymdforskningsprogrammet, FMV, Vinnova, Crafoordska stiftelsen, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro (CISB), Karlshamns kommun, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), samt Kungliga vetenskapsakademin

Våra forskning bedrivs i samarbete med företag och organisationer och några exempel på samarbetspartners: Saab EDS, RUAG Space, FOI, Netport Science Park AB, Sweco, Region Blekinge, Chalmers Tekniska högskola, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR Landstinget Blekinge, Airbus Defence and Space, Försvarsmakten, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Federal University of Santa Maria och Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien.

Exempel på olika forskningsprojekt är:

Läs mer om forskningen i matematik med tillämpningar samt systemteknik.

Personal vid institutionen

Bergeling, Carolina

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385586
 • E-post: carolina.bergeling@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3606

Bernelf, Malin

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385524
 • E-post: malin.bernelf@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3537

Dahl, Mattias

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385428
 • E-post: mattias.dahl@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3539 KNA, 3-307 KHAMN

Eriksson, Mattias

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385705
 • E-post: mattias.eriksson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3613

Fredriksson, Henrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385548
 • E-post: henrik.fredriksson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3603

Frånberg, Oskar

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385550
 • E-post: oskar.franberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/ docent
 • Rum: J3424

Gertsovich, Irina

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385580
 • E-post: irina.gertsovich@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3547

Gralvik, Per

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385690
 • E-post: per.gralvik@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3615

Gredehall, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385553
 • E-post: martin.gredehall@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3329

Hallösta, Simon

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0454-385903
 • E-post: simon.hallosta@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: 3-306

Hedberg, Claes

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385513
 • E-post: claes.hedberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3540

Hjortsberg, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385763
 • E-post: johan.hjortsberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3614

Ivanenko, Yevhen

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385596
 • E-post: yevhen.ivanenko@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor systemteknik
 • Rum: J3549

Javadi, Saleh

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0454-385920
 • E-post: saleh.javadi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J3536

Joshani, Majid

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0454-385910
 • E-post: majid.joshani@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlshamn
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: 3-305

Kao-Walter, Sharon

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385506
 • E-post: sharon.kao-walter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor emerita

Khamitova, Raisa

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385462
 • E-post: raisa.khamitova@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3617

Kindgren, Jonas

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: jonas.kindgren@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand

Kulesza, Wlodek

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385898
 • E-post: wlodek.kulesza@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor, senior
 • Rum: J3626

Lennerstad, Håkan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: hakan.lennerstad@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor emeritus

Lindberg, Vanja

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385438
 • E-post: vanja.lindberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/prefekt
 • Rum: J3533

Ludwig Barbosa, Vinicius

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385733
 • E-post: vinicius.ludwig.barbosa@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor

Lövström, Benny

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385704
 • E-post: benny.lovstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3545

Madejski, Grzegorz

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: grzegorz.madejski@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: -

Mattsson, Linda

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385456
 • E-post: linda.mattsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3616

Månsson, Hanne

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385572
 • E-post: hanne.mansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3614

Nyqvist, Robert

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385418
 • E-post: robert.nyqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3538

Nyström, Åke

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: ake.nystrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor

Palm, Bruna

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385583
 • E-post: bruna.palm@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J3543

Petersson, Tomas

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385561
 • E-post: tomas.petersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3337

Pettersson, Mats

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385728
 • E-post: mats.pettersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J-3535 KNA, 3-307 KHAMN

Quilis Alfonso, Carles

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: carles.quilis.alfonso@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand

Richter, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385545
 • E-post: johan.richter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3544

Ström Bartunek, Josef

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385585
 • E-post: josef.strombartunek@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3530

Svärd Olsson, Anna

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385516
 • E-post: anna.svard.olsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lärare tekniskt basår
 • Rum: J3603

Tkaczyk, Rafal

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • E-post: rafal.tkaczyk@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: -

Vu, Viet Thuy

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385579
 • E-post: viet.thuy.vu@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J3607

Wagner, Stefan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385557
 • E-post: stefan.wagner@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor/Prodekan
 • Rum: J3531

Åkesson Nilsson, Gunilla

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385686
 • E-post: gunilla.akesson.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3327

Åsman, Mikael

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385720
 • E-post: mikael.asman@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3542

Öinert, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap
 • Telefon: 0455-385684
 • E-post: johan.oinert@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3641
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×