Matematik med tillämpningar

Matematik med tillämpningar

Forskningen i matematik med tillämpningar omfattar matematik, fysik, matematisk statistik och tillämpad matematik.

Forskningsämnet spelar en nyckelroll i att möta våra samhälls- och hållbarhetsutmaningar eftersom det belyser grundläggande frågor som är centrala för teoretisk förståelse och konstruktion av komplexa system.

Inom matematik med tillämpningar varvas djupgående teoretisk forskning inom algebra, astrofysik, geometri och olinjär dynamik med starkt tillämpad forskning med fokus på populationsstudier inom hälsoområdet, samt modellering av trafiknätverk. Matematisk modellering utgör kärnan i de två sistnämnda delområdena.

Vår forskning bedrivs i samarbete med organisationer från det omgivande samhället. Några exempel på samarbetspartner är Region Blekinge, Landstinget Blekinge och Trafikverket.

Vi har även samarbeten med andra lärosäten, både i Sverige och i utlandet. Några exempel är Högskolan Väst, Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien.

Exempel på olika forskningsprojekt är:

  • Datadriven analys av restider.
  • Epsilon-starkt graderade algebror.
  • Hom-associativa och icke-associativa Ore-utvidgningar.
  • Modellering och optimering av system.
  • Materialdynamik.
  • Optimal kvanttransport.
  • SNAC (Swedish National Study on Ageing and Care) – nationell forskningsstudie.
  • Spektralanalys av avlägsna stjärnor.

Finansiärer för våra forskningsprojekt är bland andra Carl Tryggers stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Karlshamns kommun, Kungliga Vetenskapsakademien, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Forskningen inom matematik med tillämpningar bedrivs i huvudsak vid institutionen för matematik och naturvetenskap.

Dynamiska system och kryptering

Vi studerar diskreta dynamiska system över olika talteoretiska strukturer, som till exempel ringen av heltal och icke-arkimediska kroppar. Fokus är att försöka bestämma periodiska punkter samt klassificera dessa och på så sätt få en bättre bild av dynamiken. Förutom teorin för dynamiska system involverar det bland annat algebra, talteori och kombinatorik. Denna mix av olika områden av matematiken inspirerar oss att försöka finna tillämpningar inom kryptologi och speciellt kryptoanalysen. Samarbete bedrivs med forskare vid Linnéuniversitetet.

Kontaktperson: Robert Nyqvist

Kombinatorisk optimering – för parallelldatorsystem och för koder

Matematiska problem dyker upp i många sammanhang. Ett är när man försöker få en parallelldator att fungera så effektivt som möjligt. Kan man lösa dessa matematiska problem så har man mycket tydliga gränser för datorn kan byggas för datorn ska bli så effektiv som möjligt.

Detsamma gäller inom kodningsteori. När vi sänder meddelanden mellan mobiltelefoner eller på andra sätt utsätts signalerna för störningar. Om man använder effektiva koder kan meddelandet ändå rekonstrueras till vad som skickades. För att göra det så bra som möjligt behöver man lösa vissa specifika matematiska problem.

Kontaktperson: Håkan Lennerstad

Kontaktperson

Bild på Johan ÖinertJohan Öinert, professor
Ämnesföreträdare, matematik med tillämpningar
E-post: johan.oinert@bth.se
Telefon: 0455-38 56 84

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×