Innovation Office

Innovation Office

____

BTH Innovation Office har flyttat, vi finns nu i hus C rum 321, Campus Karlskrona.

Där hittar ni även våra övriga HESI-kollegor!

____

 

Innovation Office är en funktion på BTH som stöder innovationer och entreprenörskap som är sprunget från personal, forskare och studenter på BTH.

Innovation och nyttiggörande av forskning är en naturlig del av BTH:s verksamhet och sker kontinuerligt, och genom Innovation Office kan detta stöd förbättras.

På Innovation Office arbetar idag sex personer med olika områden alltifrån kommunikation med våra studenter och utveckling av innovationsmodeller till handfast stöd till idébärare.

Process för innovation

Innovation är inte magi, det är ofta en kombination av bra idéer, strukturerat arbete och bra support för att genomföra innovationen.

Inom Innovation Office arbetar vi med några grundläggande delar som bäst kan beskrivas i tre faser:

  1. Generera – innovera för att finna lösningen på det erkända problemet
  2. Utvärdera – fasen där den tänka lösningen prövas för att se om den möter förväntningarna och bedöms kunna bli livskraftig.
  3. Genomföra – skapa en möjlighet för idéen att nå sina kunder och användare.
    Hur detta genomförs skiljer sig beroende på vilken typ av idé det är, vilka som står bakom och hur teamet bakom idén vill gå vidare. En bra början är att kontakta Innovation Office för att få veta mer.

Vi stöttar dina idéer

Innovation Office kan hjälpa till i alla de tre faserna ovan, både genom stöd från oss eller genom samarbete med andra parter, så som Blekinge Business Inkubator (BBI), Innovationskontor Syd med flera.

Inget behov är det andra likt utan vi anpassar oss utifrån idébäraren. Vi identifierar gemensamt behovet och hjälps åt att driva idén framåt. Det kan bland annat röra sig om coachning genom innovationsprocessen, ekonomiska bidrag där det är tillämpligt och kontakt med lämpligt nätverk.

Som kopplad till BTH har du stora möjligheter att utveckla dina tankar på innovation och entreprenörskap, både som student, personal och forskare.

Leap Frogs Stipendium

Leapfrogs stipendiet är till för att studenter ska få möjlighet att under sommaren kunna arbeta fullt ut med sin idé, detta är en återkommande möjlighet. För 2024 så stänger ansökan den 12e februari.

För mer information och stöd från Innovation Office, se länken:

https://www.bth.se/om-oss/samarbeta-med-bth/innovation-office/leapfrogs/

Projekt

Innovation Office är kontaktpunkt för samarbetet med Innovationskontor Syd för att kunna ge ett utökat stöd till forskare, personal och studenter vid BTH. 

Spirit är ett pilotprojekt för att pröva en nationell metod för att öka nyttiggörandet av forskning från Svenska lärosäten. I projektet deltar förutom BTH, Chalmers, KTH, Lunds Universitet, Luleå Tekniska Universitet och LTU Business.

Projektet erbjuder ett program för forskare som vill nyttiggöra sin forskning genom kommersialisering. Tiden för deltagande kompenseras inom projektet.

Mer information

Innovationskontor Syd har i uppdrag att stödja innovation och nyttiggörande av forskning även hos kringliggande lärosäten. I dagsläget innebär det att IKS stödjer Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad.

Mer information.

Avslutade projekt

Här är kort information projekt som avslutats i närtid.

PreInk syftar till preinkubation. Projektets fokus är att skapa en större volym av potentiella innovationer och entreprenörer som prövar sina tankar och förslag. Projektet riktar sig till den breda allmänheten, men BTH fokuserar på våra studenter, forskare och personal.

Mer information.

GASS är förkortningen för Game Accelerate South Sweden. Ambitionen är att stärka förutsättningarna för spelrelaterade företag i både Skåne och Blekinge och att göra södra Sverige till en erkänd spelhubb.

Mer information.

Kontakt

Kennet Henningsson

Kennet Henningsson
Innovation Office Lead

Matilda  Håkansson

Matilda Håkansson
Innovationsrådgivare