Urval

Urval

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom ett urval. Din studiebakgrund avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

Till våra grundutbildningsprogram tillämpas betyg/högskoleprov.

Till våra program på avancerad nivå tillämpas följande urvalsmetoder:

  • Urvalsmetod 1, Generell metod för program på avancerad nivå
  • Urvalsmetod 2,
  • Urvalsmetod 3,

Läs mer i vår Antagningsordning

Inför HT2024 används metod 1 för masterprogrammen:

– Masterprogram i Software Engineering, 120 hp
– Masterprogram i datavetenskap, 120 hp
– Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik, 120 hp
– Masterprogram i telekommunikationssystem, 120 hp

Inför HT2024 används metod 2 för masterprogrammet:

– MBA-programmet, 60 hp

Inför HT2024 används metod 3 för masterprogrammet:

– Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp

Betyg/högskoleprov

Vid antagningen till samtliga grundutbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett högskoleprovsurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Urvalsmetod 1, Generell metod för program på avancerad nivå

Urvalsgrund

Tidigare utbildning.

Precisering av urvalsgrund

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

Högsta meritvärde

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.  Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Urvalsmetod 2

Urvalsgrund

Meritvärdet baseras på en samlad bedömning av den sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Urvalsmetod 3

Urvalsgrund

Personligt brev samt meritförteckning (CV).

Precisering av urvalsgrund

I meritvärderingen bedöms:

0 poäng: Personligt brev och CV styrker inte intresset för programmet och/eller sökande har inte skickat in dokument i tid.
1 poäng: Personligt brev och CV styrker ett intresse för programmet.
2 poäng: Personligt brev och CV styrker tydligt ett starkt intresse för programmet.

Högsta meritvärde

Meritvärdet baseras på en bedömning av den sökandes personliga brev och CV i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningarna för de två urvalsgrunderna adderas till ett samlat meritvärde mellan 0 och 2.

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×