Urval

Urval

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom ett urval. Din studiebakgrund avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

Till våra grundutbildningsprogram tillämpas betyg/högskoleprov.

Till våra program på avancerad nivå tillämpas följande urvalsmetoder:

  • Urvalsmetod 1, Generell metod för program på avancerad nivå
  • Urvalsmetod 2,
  • Urvalsmetod 3,

Läs mer i vår Antagningsordning

Inför HT2023 används metod 1 för masterprogrammen:

– Masterprogram i Software Engineering, 120 hp
– Masterprogram i datavetenskap, 120 hp
– Masterprogram i industriell ekonomi och management, 120 hp
– Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik, 120 hp
– Masterprogram i telekommunikationssystem, 120 hp

Inför HT2023 används metod 2 för masterprogrammet:

– MBA-programmet, 60 hp

Inför HT2023 används metod 3 för masterprogrammet:

– Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp

Betyg/högskoleprov

Vid antagningen till samtliga grundutbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett högskoleprovsurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Urvalsmetod 1, Generell metod för program på avancerad nivå

Urvalsgrund

Tidigare utbildning.

Precisering av urvalsgrund

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

Högsta meritvärde

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.  Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Urvalsmetod 2

Urvalsgrund

Tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet.

Precisering av urvalsgrund

I meritvärderingen bedöms tidigare utbildning och relevant arbetslivserfarenhet.

Utbildning

1 poäng – kandidatexamen
2 poäng – högskoleingenjörsexamen
3 poäng – civilingenjör eller motsvarande


Arbetslivserfarenhet – Arbetsgivarintyg

0 poäng – irrelevant arbetslivserfarenhet
1 poäng ALE – relevant arbetslivserfarenhet

Relevant arbetslivserfarenhet kan till exempel vara anställning som ingenjör inom samma område som den behörighetsgivande utbildningen.

Högsta meritvärde

Meritvärdet baseras på en bedömning av den sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningarna för de två urvalsgrunderna adderas till ett samlat meritvärde mellan 1 och 4.

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Urvalsmetod 3

Urvalsgrund

Personligt brev samt meritförteckning (CV).

Precisering av urvalsgrund

I meritvärderingen bedöms:

0 poäng: Personligt brev och CV styrker inte intresset för programmet och/eller sökande har inte skickat in dokument i tid.
1 poäng: Personligt brev och CV styrker ett intresse för programmet.
2 poäng: Personligt brev och CV styrker tydligt ett starkt intresse för programmet.

Högsta meritvärde

Meritvärdet baseras på en bedömning av den sökandes personliga brev och CV i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningarna för de två urvalsgrunderna adderas till ett samlat meritvärde mellan 0 och 2.

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×