Forskning på BTH

Forskning

Forskning för samhällets utmaningar

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

BTH:s tydliga profilering innebär att forskningsresurserna koncentreras till ett antal forskargrupper vilket skapar starka forskningsområden. Det innebär även att forskningen bidrar till att skapa en god kunskapsbas för grundutbildning av hög klass.

BTH har rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” respektive ”Planering och management”.

 

Korta fakta

  • BTH är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling
  • 40 professorer
  • Cirka 100 doktorander
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • En knapp tredjedel av omsättningen är forskning och forskarutbildning

Forskning vid BTH

Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

I filmen nedan hör du några av BTH:s forskare berätta vad de arbetar med inom sin forskning (3:30 min).

Kontakt

Dekan - Tobias Larsson

Professor Tobias Larsson
Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper
E-post: tobias.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 25

Claes Wohlin

Professor Claes Wohlin
Dekan vid fakulteten för datavetenskaper
E-post: claes.wohlin@bth.se
Telefon: 0455-38 58 20

Topprankningar

System- och programvaruteknik
Enligt Journal of Systems and Software rankas BTH sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik.

BTH-professor Claes Wohlin har varit på topp-15-listan över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.

Claes Wohlin hamnar även i toppen på två listor av de författare som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet. På listorna över de 30 som bidragit mest till litteraturen inom området i världen hamnar Claes Wohlin på plats fyra respektive plats sju.

Hållbarhet
BTH bedöms var bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability.

Två BTH-forskare inom hållbarhet (Sustainability Science) rankas bland de sex främsta i världen av The Globe Sustainability Research Award när det gäller forskningens genomslag i samhället. De två forskarna är Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

Matematik och fysik
Ytterligare två BTH-forskare, inom matematik respektive fysik, har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare. De två forskarna är Nail Ibrabimov i matematik, och Oleg Rudenko i fysik.