Möt några av våra forskare

Möt några av våra forskare

BTH bedriver forskning med fokus på digitalisering och hållbarhet och den bedrivs vid två fakulteteter, datavetenskaper och teknikvetenskaper.

All forskning vid BTH sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Läs mer om våra forskningsområden.

Nedan presenterar vi några aktiva forskare vid BTH.

Johan Sanmartin Berglund

Johan Sanmartin Berglund

App för begynnande minnesproblem

BTH leder det europeiska forskningsprojektet – Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia – som syftar till att utveckla en mobilapplikation som kan fungera som en personlig assistent i fickan för människor med mild demens. Huvudansvarig är professor Johan Sanmartin Berglund.

Appen kan exempelvis hjälpa människor med minnesproblem att komma ihåg att ta medicin och göra det lättare att dela med sig av hälsodata till närstående eller vårdpersonal. Med andra ord – ge ökad kontroll över den egna vardagen.

Läs mer och ta del av två av testpersonernas upplevelse. Läs mer om projektet.

SMART4MD är en del av EU:s största forsknings- och innovationsprojekt Horizon 2020 och har tio samarbetspartner i Europa. Läs mer om Johans forskning.

Annika Olofsdotter Bergström

Annika Olofsdotter Bergström

Hur intraagerar människor med omgivningen?

Annika Olofsdotter Bergström undersöker och utvecklar den spelbara staden. Med spel och lek vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska plaster.

Speldesign har absolut en plats i stadsplanering enligt Annika Olofsdotter Bergström. Hennes forskning handlar om hur människan intraagerar med omgivningen, det vill säga om relationen mellan människan och platsen, föremål, väder, erfarenheter och andra materialiteter. Med spel och lek utan digitala inslag vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska platser. Läs artikel om Annikas forskning.

Darje Smite

Darja Smite

Outsourcing av mjukvaruutveckling – hur blir den effektiv?

Darja Šmite är professor i programvaruteknik och hon har under drygt 10 års tid forskat på hur, och senare om, man ska kunna få outsourcing och egen mjukvaruutveckling att fungera i så kallade lågkostnadsländer. Forskningen syftar till att stödja svenska mjukvaruintensiva företag i deras strävan att genomföra outsourcing på ett effektivt sätt. Resultaten tas fram tillsammans med samarbete med Ericsson, CSC, Telenor med flera företag.

Darja är en av medlemmarna vid Software Engineering Research Lab (SERL Sweden) vid BTH, vars fokus är att forska kring nya lösningar på industriutmaningar inom mjukvaruområdet. Läs mer om Darjas forskning.

Johanna Törnquist Krasemann

Johanna Törnquist Krasemann

Hur kan tågförseningar minimeras?

Johanna Törnquist Krasemann är verksam som docent i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Hennes forskning handlar om att skapa beslutsstödsystem för planering och drift av trafik- och transportsystem.

Merparten av Johannas forskning sker i samarbete med Trafikverket. Forskningen syftar till att utveckla och demonstrera matematiska beräkningsstöd för tågtrafikledning. Beräkningsstödet ger förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får för resenärer, godsoperatörer och för trafiksystemet som helhet. Läs mer om Johannas forskning.

Forskning för samhällets utmaningar

I mars 2021 var UR Samtiden på BTH och filmade ett antal forskare då de presenterade sin forskning. 

Under den gemensamma rubriken ”För samhällets utmaningar” delar BTH:s forskare med sig av ny kunskap inom olika områden. Filmerna är inspelade den 31 mars 2021 på BTH i Karlskrona.

Immersiva upplevelser

Forskare berättar om arbetet med att skapa datorsimulerad verklighet. Forskarna Markus Fiedler, Liselotte Heimdahl och Linus de Petris berättar. (17 minuter)

Vägen till hållbara transporter

Det talas mycket om fossilfria transporter, men fossilfritt är inte detsamma som hållbart. Samhället behöver ställa om i grunden för att bli hållbart. Forskaren Henrik Ny berättar. (24 minuter)

Stadsplanering och urbana experiment

Hur går projekteringen till när kommuner ska bygga hållbart? Forskaren Lina Snodgrass-Berglund berättar. (21 minuter)

AI, maskininlärning och big data

Så kan artificiell intelligens användas i olika delar av samhället. Forskarna Martin Boldt och Håkan Grahn berättar. (16 minuter)

Vad är receptet på en hållbar produkt?

Doktoranden Matilda Watz berättar om hur ett recept i en kokbok kan liknas vid kravlistan för att ta fram hållbara produkter. (13 minuter)

Ny modell för att minska dykarsjuka

Dekompressionssjuka är en farlig risk för alla dykare. Forskaren Oskar Frånberg berättar om arbetet med att ta fram en tabell som reglerar vilka djup som är säkra för dykaren och hur länge man kan vara nere. (21 minuter)

Mjukvaruutveckling för morgondagens utmaningar

Produktion av ren och effektiv energi och möjligheten till utbildning oavsett var du befinner dig är två områden där mjukvaruutveckling är avgörande. Men det finns utmaningar. Forskaren Javier Gonzalez Huerta berättar. (20 minuter. Filmen är på engelska men du kan välja svensk undertext på UR Samtiden.)

E-hälsa i sjuksköterskeutbildningen

Digitala verktyg i vård och omsorg blir allt vanligare och ses av många som lösningen på många problem. På BTH lär sig studenterna att använda och utvärdera e-hälsa. Terese Lindberg och Lina Nilsson berättar. (21 minuter)

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×