Möt några av våra forskare

Möt några av våra forskare

BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning en tredjedel av vår verksamhet.

Forskningen bedrivs vid två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper – och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård. Läs mer om våra forskningsområden.

All forskning vid BTH sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Nedan presenterar vi några aktiva forskare vid BTH.

Darja Smite

Outsourcing av mjukvaruutveckling – hur blir den effektiv?

Darja Šmite är professor i programvaruteknik och hon har under drygt 10 års tid forskat på hur, och senare om, man ska kunna få outsourcing och egen mjukvaruutveckling att fungera i så kallade lågkostnadsländer. Forskningen syftar till att stödja svenska mjukvaruintensiva företag i deras strävan att genomföra outsourcing på ett effektivt sätt. Resultaten tas fram tillsammans med samarbete med Ericsson, CSC, Telenor med flera företag.

Darja är en av medlemmarna vid Software Engineering Research Lab (SERL Sweden) vid BTH, vars fokus är att forska kring nya lösningar på industriutmaningar inom mjukvaruområdet.

Intervju med Martin Andersson (5 min)

Martin Andersson är professor i industriell ekonomi. Hans forskning handlar bland annat om samspelet mellan teknologi, innovation och entreprenörskap.

Läs mer om Martin Anderssons forskning och hur du kommer i kontakt med honom.

 

Intervju med Tobias Larsson (3 min)

Tobias Larsson är professor i produktutveckling och forskningsledare för Product Development Research Lab. Forskningen syftar till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Läs mer om Tobias Larssons forskning och hur du kommer i kontakt med honom.

Johanna Törnquist Krasemann

Hur kan tågförseningar minimeras?

Johanna Törnquist Krasemann är verksam som docent i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Hennes forskning handlar om att skapa beslutsstödsystem för planering och drift av trafik- och transportsystem.

Merparten av Johannas forskning sker i samarbete med Trafikverket. Forskningen syftar till att utveckla och demonstrera matematiska beräkningsstöd för tågtrafikledning. Beräkningsstödet ger förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får för resenärer, godsoperatörer och för trafiksystemet som helhet.

Intervju med Lisa Skär (2 min)

Lisa Skär, professor i omvårdnad, forskar om hur framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras samt bli mer tillgänglig med hjälp av e-tjänster.

Läs mer om Lisa Skärs forskning och hur du kommer i kontakt med henne.