Möt några av våra forskare

Möt några av våra forskare

BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning en tredjedel av vår verksamhet.

Forskningen bedrivs vid två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper – och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård. Läs mer om våra forskningsområden.

All forskning vid BTH sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Nedan presenterar vi några aktiva forskare vid BTH.

Johan Sanmartin Berglund

App för begynnande minnesproblem

BTH leder det europeiska forskningsprojektet – Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia – som syftar till att utveckla en mobilapplikation som kan fungera som en personlig assistent i fickan för människor med mild demens. Huvudansvarig är professor Johan Sanmartin Berglund.

Appen kan exempelvis hjälpa människor med minnesproblem att komma ihåg att ta medicin och göra det lättare att dela med sig av hälsodata till närstående eller vårdpersonal. Med andra ord – ge ökad kontroll över den egna vardagen.

Forskningsprojektet har två delar:

  • Att utveckla en användarvänlig design som kan anpassas efter individens behov.
  • Att i stor skala testa appens effekter för användarnas hälsa och livskvalitet.

Läs mer och ta del av två av testpersonernas upplevelse.

SMART4MD är en del av EU:s största forsknings- och innovationsprojekt Horizon 2020 och har tio samarbetspartner i Europa. Läs mer om projektet.

Annika Olofsdotter Bergström

Hur intraagerar människor med omgivningen?

Annika Olofsdotter Bergström undersöker och utvecklar den spelbara staden. Med spel och lek vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska plaster.

Speldesign har absolut en plats i stadsplanering enligt Annika Olofsdotter Bergström. Hennes forskning handlar om hur människan intraagerar med omgivningen, det vill säga om relationen mellan människan och platsen, föremål, väder, erfarenheter och andra materialiteter. Med spel och lek utan digitala inslag vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska platser.

Darja Smite

Outsourcing av mjukvaruutveckling – hur blir den effektiv?

Darja Šmite är professor i programvaruteknik och hon har under drygt 10 års tid forskat på hur, och senare om, man ska kunna få outsourcing och egen mjukvaruutveckling att fungera i så kallade lågkostnadsländer. Forskningen syftar till att stödja svenska mjukvaruintensiva företag i deras strävan att genomföra outsourcing på ett effektivt sätt. Resultaten tas fram tillsammans med samarbete med Ericsson, CSC, Telenor med flera företag.

Darja är en av medlemmarna vid Software Engineering Research Lab (SERL Sweden) vid BTH, vars fokus är att forska kring nya lösningar på industriutmaningar inom mjukvaruområdet.

Johanna Törnquist Krasemann

Hur kan tågförseningar minimeras?

Johanna Törnquist Krasemann är verksam som docent i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Hennes forskning handlar om att skapa beslutsstödsystem för planering och drift av trafik- och transportsystem.

Merparten av Johannas forskning sker i samarbete med Trafikverket. Forskningen syftar till att utveckla och demonstrera matematiska beräkningsstöd för tågtrafikledning. Beräkningsstödet ger förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får för resenärer, godsoperatörer och för trafiksystemet som helhet.