Viktig roll i landets säkerhetsutveckling

Det rådande världsläget har bidragit till att säkerhet står högt på agendan i många delar av samhället. Samtidigt råder det en stor brist på kompetens för att möta de moderna hoten – och det gör Blekinge Tekniska Högskola högaktuell. Högskolan står nämligen i centrum för ett växande kluster av forskning och utveckling inom säkerhet.

BTH och Försvarsmaktens marinbas har sitt huvudsäte i Karlskrona. Här ligger också MTC, Marine Technology Center of Sweden. Det är därför ingen slump att ett centrum för nydanande säkerhetslösningar inom det marina växer fram här. BTH är en viktig part i framtidens marina säkerhet och dessutom finns landets enda civilingenjörsutbildning med inriktningen marin systemteknik här.

Docent Oskar Frånberg berättar att den marina säkerheten har en betydande roll i det moderna svenska samhället för att tackla klimatförändringar, säkra energileveranser och stärka försvaret.

– Den marina säkerheten blir allt viktigare för att skydda infrastruktur som exempelvis vindkraft ute till havs eller sjökablar på botten. Samtidigt som vi utför åtgärder för att övervaka denna infrastruktur bidrar denna ökade uppsikt till en förhöjd säkerhet över lag då vi får data av vad som sker under havsytan.

BTH och Karlskrona kommer spela en stor roll i landets säkerhetsutveckling då beställare, producenter, slutanvändare och forskare finns på en och samma plats. BTH samarbetar med många företag vilket ger forskare och studenter möjlighet att få djupare inblick och praktisk förståelse för världens säkerhetsproblematik.

– Genom dessa samarbeten kan vi samla empiriska data på vad som fungerar i verkligheten och den tillämpade forskningen och aktuella kunskapen är guld värd, menar Oskar Frånberg.

BTH bedriver även utbildning inom säkerhet, bland annat finns ett civilingenjörsprogram i datorsäkerhet.

– I dag styrs allt av mjukvara vilket gör att i princip vem som helst, från var som helst, kan göra enorm skada med en cyberattack. Det blir därför tydligt att vi måste öka kunskapen om säkerhet oavsett område. Om alla blir mer medvetna minskar vi risken för att viktiga säkerhetsanpassningar glöms bort. Därför prioriterar vi säkerhet i samtliga utbildningar, berättar professor Tony Gorschek.

Tony Gorschek betonar att det fokuseras för lite på så kallad engineering security – vilket är den sorts säkerhetsanpassningar som tillämpas under designprocessen och utvecklingen av digitala plattformar. I stället är det vanligare att resurser prioriteras vid operational security som används först när en plattform är i gång.

– Våra utbildningar innefattar båda säkerhetsaspekterna, men vi vet att värdet är större av att studenterna får god kunskap om engineering security. När vi involverar säkerheten tidigt i ett projekt eller under produktutveckling minskar vi risken för intrång och i slutändan förebygger vi också behovet av operational security.

Alla forskningsartiklar

3 oktober 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×