Datavetenskap

Datavetenskap

Inom datavetenskap arbetar du med IT-säkerhet, telekommunikation, och AI och maskininlärning.


Nära näringslivet

Genom ett nära samarbete med industrin får du tidigt kontakt med näringslivet och bygger både erfarenhet och nätverk inför yrkeslivet.

Karriärer och examensnivåer

Våra utbildningar inom datavetenskap spänner över ett brett område och leder till olika karriärer. Examensnivåer är allt från grundutbildningar på kandidatnivå till civilingenjörsexamen och master- och magisterprogram, som också kan vara en väg vidare till forskning inom området.

Möjligheterna är många och kunskaper från en utbildning inom IT- och datorsäkerhet, AI och maskininlärning och liknande ämnen ger förutsättningar för en varierad karriär med många möjligheter i flera branscher.

Digitalt Öppet Hus
lördagen den 13 mars

Läs mer om öppet hus

Utbildningar för långsiktig trygghet

När samhället blir mer och mer digitalt måste vi ha folk som tar sig an uppgiften att skydda både företag, individer och slutanvändare.

David Olander,
Head of CyberSOC

– Jag uppskattar att vi fick möjlighet att jobba med så många olika saker, säger David, och berättar om samarbeten och projekt som gav bra lärdomar och gjorde studierna till något verkligt.

Utbildningen gav honom en långsiktig trygghet och en stor bredd där han senare i karriären kunde välja ett område att specialisera sig på.

Idag jobbar David på Orange Cyberdefense som Head of CyberSOC, det vill säga med den defensiva sidan av IT-säkerhet, och med ansvar som sträcker sig över Norden, Tyskland, Benelux-länderna och Kina.

– Min del i det hela handlar om att se framåt, vad som kommer att hända, för att vi ska kunna skydda våra kunder på ett så bra sätt som möjligt.

Tidigare studenter

Edward

Tidigare utbildning: Civilingenjör i datorsäkerhet
Yrke: IT- och informationssäkerhetsspecialist
Arbetsplats: eHälsomyndigheten
Arbetsuppgifter: Utför riskanalyser, stödjer utredningar, hanterar säkerhetsfrågor och fastställer säkerhetskrav.

Victoria

Tidigare utbildning: Högskoleingenjör i IT-säkerhet
Yrke: Web Application Analyst
Arbetsplats: Outpost24
Arbetsuppgifter: Arbetar i ett team som testar säkerheten i kundens affärskritiska webbaserade system.

Vi ser verkligen att de datavetenskapliga utbildningarna på BTH ger de grundläggande teoretiska och akademiska förutsättningarna för de nya medarbetare vi behöver.

Åsa Malmén
Head of Business & Technology Consulting, Sweden, TietoEVRY

AI är inte bara robotar och
självkörande bilar

– För mig är hållbarhet viktigt. AI kan hjälpa oss minska vårt svinn i allting vi tillverkar och odlar. Personligen brinner jag för att förbättra och effektivisera våra jordbruk.

Phoebe går andra året på programmet Civilingenjör i AI och maskininlärning. Programmets upplägg varvar teoretiska och praktiska moment.

– Vi läser till exempel matematisk statistik samtidigt som vi läser datavisualisering, vilket ger oss det teoretiska och samtidigt hjälper oss visualisera det vi lärt oss.

Hon ser fördelarna med teknisk utveckling och ger som exempel AI-kontrollerade växthus i Nederländerna. Där observerar och reglerar små drönare miljön att få en så bra skörd som möjligt, med så lite vatten som möjligt.

– Jag tror att många är oroliga över att AI kommer att ta över våra jobb, säger Phoebe, som tvärtom är övertygad om att AI kommer skapa fler arbetsmöjligheter, dessutom inom nya områden.

AI kan användas inom så mycket mer än jag först föreställde mig. Det är inte bara robotar och självkörande bilar.

Phoebe,
Student, Civilingenjör i AI och maskininlärning

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Utbildningar inom datavetenskap

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt

Civilingenjör i AI och maskininlärning (3:45, textad)