Mjukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling

Inom mjukvaruutveckling utvecklar du programvara i nya produkter och tjänster.


Förståelse ger förmåga

Programvara, eller mjukvara, finns överallt i vår vardag. För att utveckla mjukvara krävs inte bara teknisk kunskap – utan också förståelse för hur programmen används och förmåga att driva utvecklingsprojekt. Genom ett nära samarbete med industrin får du tidigt kontakt med näringslivet och bygger både erfarenhet och nätverk inför yrkeslivet.

Karriärer och examensnivåer

Våra utbildningar inom mjukvaruutveckling spänner över ett brett område och leder till olika karriärer. Examensnivåer är allt från grundutbildningar med högskoleexamen på 120 hp och på kandidatnivå, till civilingenjörsexamen och master- och magisterprogram. De senare är på avancerad nivå och kan också kan vara en väg vidare till forskning inom området.

Möjligheterna är många och kunskaper från en utbildning inom mjukvaruutveckling ger förutsättningar för ett varierat yrkesliv med många utvecklingsmöjligheter.

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Skolan har ett bra rykte, både hos tidigare studenter och arbetsgivare, så valet var egentligen aldrig särskilt svårt.

Oscar
Student, Webbprogrammering

Utbildningar inom mjukvaruutveckling

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt