Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor

Utvecklingen av jämställda arbets- och lärandemiljöer med lika villkor pågår hela tiden här på BTH. Vår målsättning är att du som student ska ha kunskap om hur vi tillsammans kan främja den utvecklingen.

Själva arbetet märker du redan under introduktionsveckan, då vi genomför en inledande workshop om god lärandemiljö. Sedan fortsätter vi med olika aktiviteter under hela läsåret. Vi höjer medvetenheten och fyller på med kunskap – både i kurser och program, men också på en övergripande nivå. I löpande utvärderingar följer vi också upp hur du och andra studenter upplever villkor och jämställdhet på BTH, och använder sedan det som grund för hur vi tar arbetet vidare.

Vi rekommenderar självstudiekursen Lyckas med dina studier genom goda relationer för jämställdhet och lika villkor, som ger dig kunskaper om hur individer och grupper kan bidra till att skapa en god miljö för lärande och arbete.

Läs mer om kursen ’Lyckas med dina studier, genom goda relationer för jämställdhet och lika villkor!’.

"Det är bara din kunskap som spelar roll."

Josefin läser till civilingenjör i maskinteknik och menar att jämställdhet är något bra, inte bara för att det är rätt, utan också för att det ger effekter. (1:57)

 

Din röst betyder mycket

Som lärosäte har vi stor del i att forma framtiden genom att välkomna nya tankar, människor och sätt att se på världen – och vi hoppas du vill vara med på resan.

Vi vill ge plats för lärande, forskning, utveckling och kreativitet. För det behövs en miljö som utmanar och stimulerar, men som samtidigt känns trygg och skapar gemenskap. Därför bemöter vi varandra (och alla andra) med respekt och hänsyn – på campus, digitala plattformar, studiebesök eller när vi har studierelaterade samarbeten. Om vi är lyhörda och tar ansvar så skapar vi tillsammans en välkomnande miljö där människor och idéer kan växa. Det gör både BTH och din utbildning bättre. Alla är med och bidrar, du med. Varmt välkommen till oss!

Hur vi är organiserade

I arbetet för ett jämställt BTH är varje insats betydelsefull och vi välkomnar initiativ från studenter, medarbetare och andra intressenter. Högskolor och Universitet i Sverige har fått i uppdrag att arbeta fram en jämställdhetsplan och integrera jämställdhet i sin verksamhet. Du kan läsa mer arbetet under OM OSS. Arbetet med lika villkor styrs bland annat av Högskoleförordningen, Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen.

Om du har idéer eller frågor är du välkommen att vända dig till Camilla Rüdén, cru@bth.se, som är samordnare för jämställdhet och ansvarig för att organisera och utveckla det systematiska arbetet för ett jämställt BTH. Du kan också kontakta Ester Nilsson, eni@bth.se, vår samordnare för arbetsmiljö.

Camilla leder Rådet för jämställdhet och lika villkor. I rådet ingår rektorn, högskoledirektören och representanter för utbildning, forskning, administration och studenter, samt samordnare för arbetsmiljö och riktat pedagogiskt stöd. Rådet har som syfte att övergripande koordinera och vara en del i det systematiska arbetet med att utveckla och följa upp jämställdhet och lika villkor utifrån styrdokument och lagar.

Som ett led i att motverka sexuella trakasserier ingår BTH också i en nationell studie: Motverka genusbaserad utsatthet inom akademien.

Om diskriminering förekommer

BTH ska vara en trygg, utvecklande och positiv miljö. Vi arbetar hela tiden för att främja jämställdhet, lika villkor och en god lärandemiljö – diskriminering, trakasserier och kränkningar är oacceptabelt. Om du själv eller någon annan blir utsatt – kontakta en lärare eller Studentstöd; Sven-Erik Arpåker, kurator i Karlshamn eller Anna Holmgren, samtalsterapeut i Karlskrona.

Studentinitiativ

WOX – Network of female engineers

WOX- female network är ett nätverk som ger kvinnliga och icke-binära studenter möjligheten att nätverka med andra på skolan, tanken med nätverket är att kunna bolla idéer, tankar och svårigheter med varandra. Målet är att öka samhörigheten och tryggheten och se till att alla känner sig välkomnade, sedda och hörda! Namnet kommer från Greta Woxén som var Sveriges första civilingenjör och symboliserar en resa som många gör.

Av WOX kan du förvänta dig evenemang, sociala tillställningar och andra roligheter som ger dig möjlighet att lära känna andra och känna dig trygg!

Mer information om oss och vad vi gör hittar du på vår Instagram: @wox.network eller på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wox-network

Genusgruppen  – fysisk planering

Genusgruppen består av studenter på programmet Fysisk planering som diskuterar mångfald och jämställdhet. Det är viktigt att vara medveten om att planering är ett maktverktyg som man bör förhålla sig normkritiskt till. Genusgruppen finns för att förbättra representationen på utbildningen, bland studenterna, lärarna och i litteraturen. 

Gruppen anordnar bland annat en bokcirkel, filmvisning, en feministisk fredag med föreläsningar, samt haft kontakt med kursansvariga för att förändra litteraturen. Förhoppningen är också att öka den egna kunskapen och medvetenheten genom att ha ett forum där medlemmarna kan diskutera fritt. Att bredda genusperspektivet och även inkludera mångfald är något som eftersträvas!

Mer information och kontakt till nätverket återfinns på Genusgruppens Facebooksida.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×