Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering

BTH arbetar för att uppnå en tydlig jämställdhetsintegrering i hela verksamheten.

​​​​​Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Det handlar om att driva och utveckla processer för ökad jämställdhet och titta på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten. För BTH:s del kommer speciellt fokus att vara på rekryteringen av studenter och medarbetare samt på hur forskningsanslagen fördelas.